Първите пресмятащи устройства

download report

Transcript Първите пресмятащи устройства

История на пресмятащите машини

2+2
Пресмятане с пръсти

1
Пресмятане с пръсти

2
Пресмятане с пръсти


Пресмятане с пръсти
Абак (сметало)
преди 4000год. в
древен Китай


Пресмятане с пръсти
Абак (сметало)
Соробан
(японси абак) се
исползва и в
днешно време



Пресмятане с пръсти
Абак (сметало)
Аритмометри
Блез Паскал



Пресмятане с пръсти
Абак (сметало)
Аритмомери
Готфрид Лайбниц
Тъкачен стан на ЖозефМари Жакар (18 век)
Автоматично изпълнява указанията на
зададена програма ( записани на перфоленти)
Създадена по проект на Чарлз
Бабидж (1833 г.), завършена от
Пер Георг Шойц (1854 г.)
Създадена по проект на Чарлз
Бабидж (1833 г.), завършена от
Пер Георг Шойц (1854 г.)
Ада Лъвлейс –
основоположник на
професията програмист
Числата се изобразяват само с помощта на две
цифри: 0 и 1.
За пръв път е използвана от
Бройни системи
десетична
двоична
известния математик
0
0
Готфрид Лайбниц през 17 в.
1
2
3
4
5
6
7
8
1
10
11
100
101
110
111
1000
Днес е широко употребявана в областта на информатиката, компютрите и
съвременната техника.
Тази система дава възможност за лесно запаметяване на информация на магнитни материали
1 байт
(информация)
0
1
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
1
0
1
С цел да се използват алгебрични методи в законите на мисленето (логиката), 200 години по късно
английският математик Джордж Бул създава така
наречената Булева алгебра . Тя оперира само с две
стойности:
Истина;
Неистина .
1
0
Първите пресмятащи устройства (сметало, аритметични
машини-аритмометри).
Машини с програмно управление:
1.
2.
a)
b)
тъкачен стан – Жакард 18 в.;
пресмятаща машина – проект на Ч. Бабидж (1833г.), завършена
от П. Щойц (1854г.).
Двоична бройна система:
3.
a)
b)
първи изследвания – Лайбниц (17 в.);
теоретическа основа на логиката – Булева алгебра (Д. Бул -19 в.).