Emma ja Elias Lapsiperhehankkeiden yhteistyö, Ulla Lindgvist

download report

Transcript Emma ja Elias Lapsiperhehankkeiden yhteistyö, Ulla Lindgvist

Yhteistyö kehittämisen
avaintekijänä
Emma & Elias –ohjelma
RAY:n avustusohjelma vuosille 2012–2017
Emma & Elias -avustusohjelma kokoaa
yhteen eri järjestöjen projekteja, joilla
edistetään lasten ja heidän perheidensä
terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia.
Ohjelmassa keskitytään yläkouluikäisten
(15 vuotta) ja sitä nuorempien lasten
kasvuolosuhteiden parantamiseen.
Ohjelman koordinoinnista vastaavat
yhdessä Raha-automaattiyhdistys ja
Lastensuojelun Keskusliitto.
2
Voimavaroja ja tukea eri elämäntilanteisiin
Ohjelman tavoitteena on:
•
•
•
vahvistaa vanhemmuutta
lisätä aikuisten yhteistä vastuuta sekä
edistää lapsen osallisuutta
Vaikuttamistavoitteena on myös parantaa lasten
ja lapsiperheiden huomioimista yhteiskunnassa
eri elämäntilanteissa.
Ohjelma edistää ja tukee myös lapsiperheiden
parissa toimivien tahojen yhteistyötä.
3
Emma & Elias –ohjelma
Tavoitteet ja hankkeet 2013
•Folkhälsan Syd: Tillbaka till framtiden
•Suomen Vanhempainliitto: Kodin ja Koulun Päivä
Aikuisten
vastuun
lisääminen
•HelsinkiMissio: Pelastakaa sukupolvi. Vapaaehtoistoiminnan kehittämishanke
•Pela/PHL/PP: PePPi-hanke. Vapaaehtoiset voimavarana sijaisperheiden tukemisessa
•Pienperheyhdistys: Pikkukaveria ei jätetä
•EHJÄ: Ressu-projekti
•Ensi- ja turvakotien liitto: Kannusta minut vahvaksi –hanke
•Monimuotoiset perheet –verkosto: Kaikkien perheiden Suomi
•Marttaliitto ja Marthaförbundet: Lapsiperheiden arjen tukeminen
•Väestöliitto: Perhenetti perheaikaa.fi
•MLL Iisalmen yhdistys: Perheen talo –yhteistyö
Vanhemmuuden
tukeminen
•Barnavårdsföreningen i Finland: ADHD-keskuksen perheiden tukemisen toimintamuotojen
kehittäminen
•Leijonaemot: Erityislasten vanhempien vertaistuki- ja vapaaehtoistoiminnan
vahvistaminen
•Jaatinen: Vammaisperheiden montoimikeskus
•Suomen reumaliitto: Perhe pidossa
•Kirkkopalvelut: Erityisesti isä
•Kriminaalihuollon tukisäätiö: Rikostaustaisten lapsi- ja perhetyön koordinointi
•Monikulttuuriyhdistys Familia Club: Duo –vertaistoiminta valtakunnalliseksi
•Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliito: Huostaanoton jälkeenkin vanhemmuus VOIKUKKIA
•Miessakit: Isyyden Tueksi
Lapsen
osallisuuden
edistäminen
• Pesäpuu: Sisukas, Sijoitettu lapsi koulussa – projekti
• Walter: Urbaanit lapset ja nuoret
• Koulutus elämään –säätiö: Lasten terveyskasvatustyö ja ehkäisevä päihdetyö
• Suomen CP-liitto: Innostun liikkumaan
4
Teematyöskentely
• Perheiden tuki
• Koulun toimintaympäristö
• Vertaistuki
• Vapaaehtoistoiminta
• Vaikuttaminen
• Juurruttaminen
5
Koordinaation tuki hankkeille ja toiminnoille/ RAY ja LSKL
• Koordinointi
• Hankkeiden tuki ja verkostoiminen
– Avustuksen hakeminen ja avustus, kehittämistyön tuki
(hankekohtainen, verkostoiminen ja verkostotapaamiset,
koulutus)
• Seuranta, arviointi ja tutkimus
• Viestintä
• Sidosryhmät ja verkostoiminen
Hanke- ja toimintokohtainen kehittämistyön tuki,
verkostoiminen ja osaamisen vahvistaminen
2012
2013
•
•
•
•
•
•
•
Sitouttamis- ja toimintasuunnitelmatapaamiset
(31 kpl)
Tapaamiset ja konsultoinnit hankkeiden
tarpeen mukaan (46 kpl)
Ohjelmasta kiinnostuneiden järjestöjen
tapaamisia ja konsultointia (n.20 kpl)
Verkostotapaamiset:
Emma & Elias -verkostotapaaminen
Iisalmessa (35 henk.) ja Helsingissä (30
henk.) sekä arviointitapaaminen Helsingissä
(30 henk.)
Ohjelmakoordinaattori Tiina Kononen aloitti
huhtikuussa 2012
•
•
•
Kehittämiskeskustelut (2012 aloittaneet,
13 kpl)
Verkostotapaamiset:
Verkostotapaaminen 12.3. Helsingissä (56
henk.)
Verkostotapaaminen 10.6, Porissa ja 30.9.
Tampereella sekä arviointipäivät 27.28.11. Helsingissä
7
Seminaarit, yleisötilaisuudet ja tapahtumat
2012
2013
Seminaarit:
•
Sijoitettu lapsi koulussa –seminaari (Pesäpuu) 18.9
Jyväskylässä (n. 200 henk.)
•
ADHD-seminaari (ADHD-keskus ja –liitto) 20.9 Joensuu (n.
80 henk.)
Yleisötilaisuudet:
•
ADHD-tilaisuus Joensuu 20.9 (30 henk.)
•
Isyys -tapahtuma Turussa (n. 70 henk.)
•
Yhteistyössä Ray:n kanssa Mimmit konsertit Helsinki,
Tampere ja Rovaniemi
Tapahtumat:
•
Lasten suojelun kesäpäivät Iisalmessa 13.6.
•
Pohjoismaiset lastensuojelupäivät 12.-14.9.
•
Valtakunnalliset lastensuojelupäivät 2.-4.10.
•
Varhaiskasvatus messut 5.10.
•
VLTK Neuvolapäivät 17.–18.10.
•
Perhehoidonpäivät 14.–15.11.
•
Lapsuudentutkimuksen päivät 15.–16.11.
•
Glögitilaisuus 20.12 (avustusehdotukset)
Seminaarit:
•
Från frånvaro till närvaro – tillsammans kan vi hjälpa
de unga -seminaari 10.10.
•
Rangaistus lapsen silmin seminaari 4.11.
Tapahtumat:
•
Sosiaalialan asiantuntijapäivät (Hki) 13.–14.3
•
Lapsimessut (yt, Ray, Hki) 26.–28.4
•
TerveSos-tapahtuma (Turku) 15.–16.5
•
Porin lasten suojelun kesäpäivät
•
Mieskavereiden rantautuminen Turkuun
•
Sijaishuollonpäivät 1.-2.10
•
Valtakunnalliset neuvolapäivät 9.-10.10
•
Varhaiskasvatusmessut 11.10
•
Lapsen oikeuksien päivä 20.11
8
Sidosryhmätyö ja verkostoiminen
2012
2013
•
•
•
•
•
•
Kaste Kumppanuustapaaminen sekä
Kaste ja kuntatapaamiset yht. 10 kpl
(Siilinjärvi, Jyväskylä, Mikkeli, Joensuu,
Porvoo, Hyvinkää, Lappeenranta, Oulu,
pääkaupunkiseutu)
Myrsky-, Voimaa vanhuuteen - ja Eloisa
ikä- ohjelmien tapaamiset (3 kpl)
E-S Sekahaku seminaari (järjestöjen ja
kuntien yhteistyöseminaari)
LSKL:n neuvottelukunnat (3 kpl)
•
Lastenkaste yhteistyö
Kastetapaamiset Mikkeli, VarsinaisSuomi, Oulun seutu ja Päijät-Häme
LSKL:n hallitus ja neuvottelukunnat
9
Viestintä
2012
2013
•
•
•
•
•
•
•
•
www.emmaelias.fi (suomi ja ruotsi)
Blogi-kirjoituksia 14 kpl
Pidetään huolta lapsista –folderit
Lehdissä ohjelmasta ja hankkeista:
Riku-lehti, Lapsen Maailma 4, ADHDliiton lehdessä juttu ADHD-keskuksesta
2 TV-mainosta (RAY)
Viestintäkoordinaattori Tuuli Daavittila
aloitti syyskuussa 2012
•
•
•
•
Some-koulutus 13.3
hankkeiden esittelyvideot (5
hankkeelle)
Vappu-vapaaehtoiskone
Uudenmaan alueen
vapaaehtoisesite
Uutiskirje (350 tilaajaa)
Emma & Elias fb-sivut
10
Arviointi ja tutkimus
2012
2013
•
•
•
•
•
•
•
•
valmisteltu hankkeita RAY:n seurantaan ja
muu konsultointi
vertaisarvioinnin lanseeraus hankkeille
ohjelma-arvioinnin suunnittelu Ray:n kanssa
Emma & Elias -verkoston arviointitapaaminen
Helsingissä 30.11.
•
Tutkija Petri Paju aloitti helmikuussa 2013
Tutkimussuunnitelma
Perhekoulu PoP 03-05/2013
opinnäyteyhteistyön käynnistäminen
Savonia ja Humak
kyselyn laatiminen
11
Emma & Elias –ohjelman koordinaatiotiimi/LSKL
Ulla Lindqvist
ohjelmapäällikkö
[email protected]
050 411 0400
Tiina Kononen
ohjelmakoordinaattori
[email protected]
050 3123078
Tuuli Daavittila,
viestintäkoordinaattori
[email protected]
050 4334058
Petri Paju
tutkija
[email protected]
050 5780259
12
Kiitos!
13