Oplossingsgericht werken in de jeugdreclassering

Download Report

Transcript Oplossingsgericht werken in de jeugdreclassering

WELKOM
ALLEMAAL






ff voorstellen
Geschiedenis van ROM
Behandelmatrix
Mini-introductie Routine Process Monitoring
Take aways
Evaluatie
◦ Side Dish: De avonturen van de gebroeders Sip







Bram Bovendeerd
Klinisch Psycholoog / psychotherapeut
Behandelcoördinator / teamleider
◦ Dimence Specialistisch locatie Steenwijk
Docent Universele Therapeutische Vaardigheden opleiding
Klinisch Psycholoog & Psychotherapeut
◦ Rijksuniversiteit Groningen, Opleidingsinstituut PPO
Tijdschrift voor Psychotherapie
◦ Redactielid
Trainer / Opleider
◦ Oplossingsgericht werken
Onderzoeker
◦ Routine Process Monitoring
Belangenverstrengeling > Geen
Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met
bedrijven

Sponsoring of onderzoeksgeld > geen

Honorarium of andere (financiële) vergoeding >
geen

Aandeelhouder > geen

Andere relaties > geen
ROSENZWEIG
common factors
Rosenzweig, Saul; Journal of Psychotherapy Integration, Vol 12(1), Mar
2002. pp. 5-9. (herdruk uit 1936)
Een therapeut met een effectieve
persoonlijkheid
Een match tussen de cliënt en de therapeut
Een systematische ideologie die relevant
genoeg is voor het psychische probleem van de
cliënt
Frank heeft het over de 4 R's:
 1. RELATIE (tussen cliënt en genezer)




2. RATIONALE (voor de klachten)
3. RITUELEN (om de klachten te verhelpen)
4. RUIMTE (of context / setting waarbinnen
gewerkt wordt)
Demoralisatieprincipe
◦ Pas als mensen vastlopen in functioneren door de
klachten melden ze zich bij de hulpverlening
Lambert pie
Techniek
Relatie
Verwachting
Cliënt
factoren
interactie
Norcross
therapeut
techniek
onverklaard
relatie
cliënt
Therapie is effectief
Een groot deel van de effectiviteit van therapie
kan niet verklaard worden of hebben we als
therapeut geen invloed op
Binnen elke therapie spelen er universele
factoren en specifieke factoren mee
Systematische feedback
◦ De vorderingen wat betreft het
functioneren van de cliënt (ors)
◦ De kwaliteit van de sessie (srs)
Systematische feedback
◦ De vorderingen wat betreft het functioneren van
de cliënt (ors)
Omdat onze invloed beperkt is
◦ De kwaliteit van de sessie (srs)
Voor de goede mix universele en specifieke factoren
Individueel
(Hoe ging het met uzelf?)
I-----------------------------------------------------------------------I
Interpersoonlijk
(Hoe ging het in de contacten thuis, met mensen die dichtbij u staan?)
I-----------------------------------------------------------------------I
Maatschappelijk
(Hoe ging het met uw functioneren in de samenleving:
werk, opleiding, sociale contacten)
I-----------------------------------------------------------------------I
Over het geheel
(Hoe ging het over het geheel met u?)
I-----------------------------------------------------------------------I
Relatie/Contact
Ik voelde me gehoord,
Ik voelde me niet
begrepen en
gehoord, begrepen en
gerespecteerd
gerespecteerd I-----------------------------------------------------------------------I
Doelen en Onderwerpen
We hebben niet gewerkt
We hebben gewerkt of
of gepraat over de
gepraat over de dingen
dingen waaraan ik wilde
I-----------------------------------------------------------------------I
waaraan ik wilde werken of
werken of waarover ik
waarover ik wilde praten.
wilde praten.
Aanpak en/of Werkwijze
De manier waarop de
De manier waarop de
behandelaar mijnI-----------------------------------------------------------------------I
behandelaar mijn
problemen aanpakt sluit
problemen aanpakt sluit
niet bij me aan
goed bij me aan.
Over het geheel
Over het geheel
Er miste iets in het
genomen vond ik het
I-----------------------------------------------------------------------I
behandelcontact
behandelcontact van
vandaag
vandaag in orde
40
SRS
35
SRS Cutoff
30 Bespreek
ORS
25
ORS Cutoff
20
15
10
5
0
Sessie
Nummer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
MHC-SF
BSI / SQ-48
OQ-45
BSI / SQ-48
HoNOS
BSI / SQ-48
Heeft bijna elke dag, gedurende het grootste deel
van de dag:
 Depressieve stemming
 Duidelijke vermindering van interesse of plezier in
bijna alle activiteiten
 Moeheid of verlies van energie
 Gevoelens van waardeloosheid
 Concentratieproblemen
 De symptomen veroorzaken in significante mate
lijden
Individueel
(Hoe ging het met uzelf?)
Wat
nu ?
I
I-----------------------------------------------------------------------I
Interpersoonlijk
(Hoe ging het in de contacten thuis, met mensen die dichtbij u staan?)
I
I-----------------------------------------------------------------------I
Maatschappelijk
(Hoe ging het met uw functioneren in de samenleving:
werk, opleiding, sociale contacten)
I
I-----------------------------------------------------------------------I
Over het geheel
(Hoe ging het over het geheel met u?)
I
I-----------------------------------------------------------------------I
Individueel
(Hoe ging het met uzelf?)
Wat
nu ?
I
I-----------------------------------------------------------------------I
Interpersoonlijk
(Hoe ging het in de contacten thuis, met mensen die dichtbij u staan?)
I
I-----------------------------------------------------------------------I
Maatschappelijk
(Hoe ging het met uw functioneren in de samenleving:
werk, opleiding, sociale contacten)
I
I-----------------------------------------------------------------------I
Over het geheel
(Hoe ging het over het geheel met u?)
I
I-----------------------------------------------------------------------I
Individueel
(Hoe ging het met uzelf?)
Wat
nu ?
I
I-----------------------------------------------------------------------I
Interpersoonlijk
(Hoe ging het in de contacten thuis, met mensen die dichtbij u staan?)
I
I-----------------------------------------------------------------------I
Maatschappelijk
(Hoe ging het met uw functioneren in de samenleving:
werk, opleiding, sociale contacten)
I
I-----------------------------------------------------------------------I
Over het geheel
(Hoe ging het over het geheel met u?)
I
I-----------------------------------------------------------------------I
Wat
nu ?
Relatie/Contact
Ik voelde me gehoord,
Ik voelde me niet
begrepen en
gehoord, begrepen en
gerespecteerd
gerespecteerd I-----------------------------------------------------------------------I
I
Doelen en Onderwerpen
We hebben niet gewerkt
We hebben gewerkt of
of gepraat over de
gepraat over de dingen
dingen waaraan ik wilde
I-----------------------------------------------------------------------I
waaraan ik wilde werken of
werken of waarover ik
waarover ik wilde praten.
wilde praten.
I
Aanpak en/of Werkwijze
De manier waarop de
De manier waarop de
behandelaar mijnI-----------------------------------------------------------------------I
behandelaar mijn
problemen aanpakt sluit
problemen aanpakt sluit
niet bij me aan
goed bij me aan.
I
Over het geheel
Over het geheel
Er miste iets in het
genomen vond ik het
I-----------------------------------------------------------------------I
behandelcontact
behandelcontact van
vandaag
vandaag in orde
I


ROM is naast uitkomstmaat ook instrument om
hypotheses voor (verdere) behandeling te genereren.
Binnen de GGZ zijn er verschillende behandelinsteken:
◦ Stabilisatie /rehabilitatie > focus op functioneren
◦ Klachtenreductie
◦ Verhogen welbevinden.
Bij ROM zouden deze drie elementen zinvol zijn om mee te nemen.

Matched care / Clinical reasoning:
Systematische feedback over functioneren en over
working alliance kan wellicht de behandeling
optimaliseren.

Wat was er goed ?

Wat kon er beter ?
DANK U
VOOR
UW AANDACHT