Presentatie inleiding H. van Bruggen

download report

Transcript Presentatie inleiding H. van Bruggen

Kijken door “de bril van Kotter”
Bovenstroom - Onderstroom
Human Resolutions, Heleen van Bruggen, 2 februari 2012
Mini-workshop
- Kennismaken
5”
- Kotter: de theorie (Heleen)
- Vorming Nationale Politie de praktijk (Arjan)
- Vragen van/voor Arjan
- Adviezen formuleren in subgroepen
10”
15”
10”
20”
Human Resolutions, Heleen van Bruggen, 2 februari 2012
Kotter: 8 stappen, 3 fasen
Een klimaat voor verandering scheppen
De hele organisatie bij het proces betrekken
en toerusten voor de verandering
Implementeren en volhouden
Human Resolutions, Heleen van Bruggen, 2 februari 2012
Een klimaat voor verandering scheppen
1. een gevoel van urgentie creeren
2. een leidende coalitie vormen
3. visie en strategie ontwikkelen
Human Resolutions, Heleen van Bruggen, 2 februari 2012
De hele organisatie bij het proces
betrekken en er voor toerusten
4.
5.
6.
communiceren, communiceren
en enthousiasmeren
mensen in staat stellen om te handelen,
en faciliteren
korte termijn successen creeren,
waarderen en vieren!!
Human Resolutions, Heleen van Bruggen, 2 februari 2012
Implementeren en volhouden
7. niet verslappen, doorzetten
8. borgen
Human Resolutions, Heleen van Bruggen, 2 februari 2012
8 stappen
Een klimaat van verandering scheppen
1. gevoel van urgentie
2. een leidend team vormen
3. visie en strategie ontwikkelen
De hele organsiatie bij het proces betrekken en ervoor
toerusten
6. communiceren en enthousiasmeren
7. mensen in staat stellen om te handelen, faciliteren
8. korte termijn successen creeren, waarderen en vieren
Implementeren en volhouden
7. niet verslappen, doorzetten
8. borgen
Human Resolutions, Heleen van Bruggen, 2 februari 2012
Belangrijkste bevinding
“ strategie, structuur, cultuur en systeem vormen
nooit het centrale probleem”
“In de kern van de zaak draait het om het
veranderen van menselijk gedrag. En verandering
van gedrag vindt doorgaans plaats door de
gevoelens van mensen aan te spreken”
Human Resolutions, Heleen van Bruggen, 2 februari 2012
Bovenstroom en onderstroom
Bovenstroom:
Onderstroom:
beleid, aansturing, bedrijfsvoering
operationele politiewerk
Grote deskundigheid, gedrevenheid en betrokkenheid
Het is leuk, zowel in de boven- als in de onderstroom
Verschillen groot?
Is er sprake van verbinding en verbindend leiderschap?
Human Resolutions, Heleen van Bruggen, 2 februari 2012
Human Resolutions, Heleen van Bruggen, 2 februari 2012
Drie vragen, drie subgroepen
1. Creëren wij voldoende draagvlak onder onze medewerkers
voor het veranderproces? Zo ja, wat doen we goed, wat zijn
de kritische succesfactoren? Wat neem je mee naar de eigen
organisatie. Zo nee, wat zouden we dan anders kunnen doen?
2. Welk type leiderschap herken je, welk type leiderschap wordt
ingezet? Sluit dit voldoende aan bij het gewenste leiderschap
om de reorganisatie tot een succes te maken?
3. Hoe kunnen we er tijdens deze organisatieverandering voor
zorgen dat medewerkers zich voldoende verbonden voelen
met de nieuwe organisatie zodat zij nieuw gedrag kunnen
laten zien.
Human Resolutions, Heleen van Bruggen, 2 februari 2012