Kalendarz wydarzeń kulturalnych

download report

Transcript Kalendarz wydarzeń kulturalnych

Styczeń 2015
Lp.
Organizator
Wydarzenie kulturalne
XXV Spotkania Grup Kolędniczych i
Jasełkowych
Koncert Magdaleny Łazar-Massier
(Żary) i Roberta Mazurkiewicza
(Sława) w ramach Festiwalu „Poetyckie
Rubieże”
Termin
Miejsce
09.01.2015
Klub Wojskowy 5 Batalionu Saperów
09.01.2015
Restauracja „Retro” w Gubinie
1.
Powiat Krośnieński
2.
Miasto Gubin – GDK Gubin
3.
Gmina Krosno Odrzańskie
- CAK Zamek, OSiR
XXIII Finał WOŚP
11.01.2015
Różne miejsca na terenie
Krosna Odrzańskiego
/finał Hala Sportowo – Widowiskowa /
4.
Miasto Gubin-GDK Gubin
XXIII Finał WOŚP
11.01.2015
Różne miejsca na terenie Gubina
5.
Miasto Gubin – GDK Gubin
Koncert Łukasza Jemioły (Lublin) w
ramach Festiwalu „Poetyckie Rubieże”
16.01.2015
Restauracja „Retro” w Gubinie
Miasto Gubin – GDK Gubin
Finał 6 Ogólnopolskiego Festiwalu
„Poetyckie Rubieże”-laureaci konkursu
oraz Piotr Machalica z zespołem
17.01.2015
Sala widowiskowa GDK w Gubinie
6.
Luty 2015
Lp.
1.
2.
3.
Organizator
Gmina Krosno Odrzańskie
- CAK Zamek, OSiR
Gmina Krosno Odrzańskie
- OSiR
Gmina Krosno Odrzańskie
- CAK Zamek, OSiR
Wydarzenie kulturalne
Termin
Miejsce
III Turniej Walentynkowy
14.02.2015
Krosno Odrzańskie
Walentynkowy turniej par mieszanych
w kręgle
14.02.2015
Centrum Rekreacyjne
Gminne ferie zimowe
16.02 – 27.02.2015
Zamek Piastowski
16.02 – 27.02.2015
Gubiński Dom Kultury
4.
Miasto Gubin-GDK Gubin
Półkolonie-Zimowisko
5.
Gmina Krosno Odrzańskie
- CAK Zamek
Otwarcie wystawy
luty
Zamek Piastowski
6.
Miasto Gubin-GDK Gubin
Występy kabaretowe
luty
Gubiński Dom Kultury
7.
Miasto Gubin-GDK Gubin
Koncert dla młodzieży w ramach Ferii
Zimowych
luty
Gubiński Dom Kultury
Marzec 2015
Lp.
Organizator
Wydarzenie kulturalne
Termin
Miejsce
06.03.2015
Hala Sportowo - Widowiskowa
około 08.03.2015
Gubiński Dom Kultury
25.03.2015
Gubiński Dom Kultury
marzec
Zamek Piastowski
1.
Gmina Krosno Odrzańskie
- CAK Zamek
Babski wieczór
2.
Miasto Gubin-GDK Gubin
Koncert z okazji Dnia Kobiet
3.
Powiat Krośnieński (GDK Gubin)
Lubuski Dziecięcy i Młodzieżowy
Festiwal Piosenki Pro Arte
4.
Gmina Krosno Odrzańskie
- CAK Zamek
Lubuski Konkurs Recytatorski –
przegląd rejonowy
5.
Powiat Krośnieński (GDK Gubin)
60. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
26.03.2015
Gubiński Dom Kultury
Powiat Krośnieński
XXIV Powiatowe Spotkania
Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów
Artystycznych – formy teatralne
26.03.2015
Klub Wojskowy 5 Batalionu Saperów
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
marzec
Zamek Piastowski
Warsztaty wielkanocne
marzec
Zamek Piastowski
Występy kabaretowe
marzec
Gubiński Dom Kultury
6.
7.
8.
9.
Gmina Krosno Odrzańskie
- CAK Zamek
Gmina Krosno Odrzańskie
- CAK Zamek
Miasto Gubin-GDK Gubin
Kwiecień 2015
Lp.
Organizator
1.
Powiat Krośnieński (GDK Gubin)
Lubuski Konkurs Recytatorski
2.
Powiat Krośnieński (PSM Krosno
Odrzańskie)
IX Powiatowy Festiwal Muzyki Polskiej
Państwowych Szkół Muzycznych I stopnia
3.
4.
5.
Gmina Krosno Odrzańskie
- CAK Zamek, Jednostka
Wojskowa
Gmina Krosno Odrzańskie
- CAK Zamek
Powiat Krośnieński (GDK Gubin)
7.
Gmina Krosno Odrzańskie
-CAK Zamek
Miasto Gubin-GDK Gubin
8.
Miasto Gubin-GDK Gubin
6.
Wydarzenie kulturalne
Termin
Miejsce
15.04.2015
Gubiński Dom Kultury
kwiecień
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
w Krośnie Odrzańskim
Obchody uroczystości katyńskich
10.04.2015
Cmentarz Komunalny
Turniej komputerowy
18.04.2015
Galeria „Horex”
Wojewódzkie Spotkania Teatrów
Dziecięcych „Lubuska Gala Teatralna”
29.04.2015
Gubiński Dom Kultury
Otwarcie wystawy
kwiecień
Zamek Piastowski
Koncert charytatywny
kwiecień
Gubiński Dom Kultury
Koncert Studia Wokalnego GDK
kwiecień
Sala Widowiskowa w GDK Gubin
Maj 2015
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Organizator
Gmina Krosno Odrzańskie
- OSiR, PTTK
Gmina Krosno Odrzańskie
- CAK Zamek
Gmina Krosno Odrzańskie
- OSiR, CAK Zamek
Gmina Krosno Odrzańskie
- CAK Zamek
Powiat Krośnieński (GDK
Gubin)
Gmina Krosno Odrzańskie
- CAK Zamek, Jednostka
Wojskowa
Wydarzenie kulturalne
Termin
Miejsce
Rowerowa majówka
01.05.2015
Gmina Krosno Odrzańskie
Majówka nad Odrą
02.05.2015
Plac 11 Pułku
Grillowa majówka
03.05.2015
Plaża miejska w Łochowicach
03.05.2015
Plener
06.05.2015
Gubiński Dom Kultury
Rocznica zakończenia II Wojny
Światowej
08.05.2015
Plac św. Jadwigi
Święto Konstytucji 3 Maja, Święto
przejęcia Krosna Odrz.
Wojewódzkie Spotkania Zespołów
Tanecznych „Lubuska Gala Taneczna”
7.
Miasto Gubin-GDK Gubin
Jubileusz 40-lecia Państwowej Szkoły
Muzycznej I stopnia w Gubinie
20.05.2015
Sala Widowiskowa w GDK Gubin
8.
Gmina Krosno Odrzańskie
- CAK Zamek
Dzień Dziecka
30.05.2015
Krosno Odrzańskie
9.
Powiat Krośnieński (Krosno
Odrzańskie)
Europraca się opłaca „Europa Future”
– impreza plenerowa /uzależnione od
pozyskania środków/
maj
Plac 11 Pułku
10.
Gmina Bobrowice
Gminne zawody sportowo-pożarnicze
maj
Bobrowice
11.
Powiat Krośnieński
Finał Powiatowy Turnieju Wiedzy o
Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego
maj
do ustalenia
12.
Powiat Krośnieński – PZM
Zielona Góra
maj
do ustalenia
13.
Gmina Maszewo/OSP Maszewo
maj
Połęcko
Finał Wojewódzki Turnieju Wiedzy o
Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze
połączone z ćwiczeniami obrony
cywilnej i zarządzania kryzysowego
Czerwiec 2015
Lp.
Organizator
Wydarzenie kulturalne
Termin
Miejsce
1.
Miasto Gubin-GDK Gubin
„Wiosna Nad Nysą 2015”-dni miasta
05.06-07.06.2015
Gubin
2.
Gmina Krosno Odrzańskie
- CAK Zamek, Urząd Miasta,
OSiR
Rybobranie
12.06 -14.06.2015
Krosno Odrzańskie
3.
Powiat Krośnieński
12.06.2015
Klub Wojskowy 5 Batalionu Saperów
4.
Gmina Bytnica (Budachów)
20.06.2015
Budachów
5.
Gmina Bobrowice
Festyn – Dzień Dziecka
27.06.2015
Dychów
6.
Gmina Dąbie
Gmina Krosno Odrzańskie
- CAK Zamek
PZW Maszewo
Gmina Maszewo/Sołectwo
Połęcko
Święto Naleśnika
czerwiec
Połupin
Otwarcie wystawy
czerwiec
Galeria „Horex”
Zawody wędkarskie – Puchar Wójta
czerwiec
Połęcko
Noc Świętojańska
czerwiec
Połęcko
7.
8.
9.
XXIV Powiatowe Spotkania Dziecięcych i
Młodzieżowych Zespołów Artystycznych –
formy estradowe
XIII Budachowski Festyn Ruskiego
Pieroga
Lipiec 2015
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
Organizator
Gmina Krosno Odrzańskie
- OSiR/CAK Zamek
Gmina Krosno Odrzańskie
- CAK Zamek
Gmina Gubin
Gmina Krosno Odrzańskie – CAK
Zamek
Gmina Maszewo/Sołectwo
Połęcko/Komitet Flisu
Odrzańskiego
Wydarzenie kulturalne
Termin
Miejsce
„Lato w mieście”
01.07 – 14.07.2015
Gmina Krosno Odrzańskie
„Wakacje w mieście”
06.07 – 19.07.2015
Zamek Piastowski
Bezpieczne wakacje
lipiec
Grabice
Flis Odrzański
lipiec
Port w Gostchorzu
Flis Odrzański
lipiec
Połęcko
Sierpień 2015
Lp.
Organizator
Wydarzenie kulturalne
Termin
Miejsce
1.
Miasto Gubin-GDK Gubin
Polsko-Niemieckie Święto
Współpracy
01.08.2015
Wyspa Teatralna w Gubinie
2.
Gmina Bytnica
VIII Festiwal Kultury Łowieckiej
15.08.2015
Bytnica
3.
Gmina Bobrowice
Dożynki gminne
22.08.2015
Bobrowice
4.
Gmina Krosno Odrzańskie
- CAK Zamek, Urząd Miasta, OSiR
Dożynki gminne
22.08.2015
Gmina Krosno Odrzańskie
5.
Miasto Gubin-GDK Gubin
Koncert na zakończenie lata
29.08.2015
Gubin
6.
Gmina Bytnica
Dożynki gminne
29.08.2015
???
7.
Gmina Gubin
Dożynki gminne
sierpień
???
8.
Gmina Dąbie
Gmina Maszewo/Sołectwo
Maszewo
Dożynki gminne
sierpień
Połupin
Dożynki gminne
sierpień
???
9.
Wrzesień 2015
Lp.
1.
2.
Organizator
Gmina Krosno Odrzańskie
- CAK Zamek, Jednostka
Wojskowa
Gmina Krosno Odrzańskie
- CAK Zamek
Wydarzenie kulturalne
Termin
Miejsce
01.09.2015
Plac św. Jadwigi
IX Festiwal Jadwigensis
03-06.09.2015
Zamek Piastowski, Kościół św. Jadwigi
12-13.09.2015
Zamek Piastowski
wrzesień
???
Rocznica wybuchu II Wojny Światowej
3.
Gmina Krosno Odrzańskie
- CAK Zamek
VI Turniej Rycerski o Pierścień Księżnej
Jadwigi Śląskiej
4.
Powiat Krośnieński oraz wybrana
Gmina z terenu Powiatu
Powiatowo-Gminne Dożynki
5.
Gmina Krosno Odrzańskie
- CAK Zamek, Jednostka
Wojskowa
Rocznica agresji wojsk radzieckich na Polskę
17.09.2015
Cmentarz komunalny
6.
Gmina Bytnica
XXI Festyn Święta Pieczonego Ziemniaka oraz
XII Otwarte i Samorządowe Mistrzostwa
Powiatu Krośnieńskiego w Grzybobraniu
20.09.2015
Dobrosułów
7.
Gmina Gubin
„Obchody Dnia Weterana”
wrzesień
Gębice
8.
Miasto Gubin-GDK Gubin
7. Międzynarodowy Festiwal Piosenki
Autorskiej „Poetyckie Rubieże”
wrzesień
Gubin
Październik 2015
Lp.
Organizator
Wydarzenie kulturalne
Termin
Miejsce
1.
Gmina Krosno Odrzańskie
- CAK Zamek
Inauguracja Roku Kulturalnego
01.10.2015
Zamek Piastowski
2.
Gmina Krosno Odrzańskie
- CAK Zamek
Lubuskie Zaduszki Jazzowe
30.10.2015
Zamek Piastowski
3.
Miasto Gubin-GDK Gubin
Lubuskie Zaduszki Jazzowe
październik
Gubin
4.
Miasto Gubin-GDK Gubin
The Dark Side Festival – festiwal
muzyki death metalowej dla młodzieży
październik
Gubin
5.
Miasto Gubin-GDK Gubin
7. Międzynarodowy Festiwal Piosenki
Autorskiej „Poetyckie Rubieże”
październik
Gubin
Listopad 2015
Lp.
Organizator
Wydarzenie kulturalne
Termin
Miejsce
11.11.2015
Plener
1.
Gmina Krosno Odrzańskie
- CAK Zamek
Święto Niepodległości
2.
Miasto Gubin-GDK Gubin
Lubuskie Zaduszki Jazzowe
listopad
Gubin
3.
Miasto Gubin-GDK Gubin
The Dark Side Festival – festiwal
muzyki death metalowej dla młodzieży
listopad
Gubin
4.
Miasto Gubin-GDK Gubin
7. Międzynarodowy Festiwal Piosenki
Autorskiej „Poetyckie Rubieże”
listopad
Gubin
Grudzień 2015
Lp.
Organizator
Wydarzenie kulturalne
Termin
Miejsce
1.
Gmina Krosno Odrzańskie
- CAK Zamek
Mikołajki
06.12.2015
Krosno Odrzańskie
2.
Gmina Krosno Odrzańskie
- CAK Zamek
Wigilia Miejska
19.12.2015
Krosno Odrzańskie
3.
Miasto Gubin-GDK Gubin
Polsko-Niemiecka Wigilia Miejska
19.12.2015
Gubin
4.
Gmina Krosno Odrzańskie
- CAK Zamek
Sylwester miejski
31.12.2015
Plac 11 Pułku
5.
Miasto Gubin-GDK Gubin
7. Międzynarodowy Festiwal Piosenki
Autorskiej „Poetyckie Rubieże”
grudzień
Gubin