Transcript Dadaismus

Název projektu: Moderní škola
DADAISMUS
Mgr. Lucie Rusová
04. 04. 2014
český jazyk a literatura
3. ročník/septima
Moderní umělecké směry přelomu 19. a 20. ve světové a české literatuře
Gymnázium Ivana Olbrachta Semily, Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace
Nad Špejcharem 574, 513 01 Semily, Česká republika
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0047
 vzniklo roku 1916 v Curychu ve Švýcarsku
 emigranti z mnoha zemí založili Kabaret Voltaire
 vůdčí osobností byl básník Tristan Tzara → vydával sešity
DADA a 1918 vydal dadaistický manifest (spolupráce
s malířem F. Picabiou)
 na počátku 20. let se pomalu proměnil v surrealismus
Název hnutí vznikl, když Tristan Tzara zabodl
nůž do Laroussova slovníku. Na tomto místě
bylo slovo „dada“.
Stalo se to 28. února 1916 v 8 hodin večer
 umělecké, literární a myšlenkové hnutí
 protestuje proti dosavadním konvencím
uměleckým i lidským
chce burcovat
šokovat
ZÁKLADNÍ PRINCIPY DADA
provokovat
1/ náhoda
2/ pryč s dosud platnými estetickými
hodnotami a normami
3/ využití nelogických souvislostí a nesmyslu
4/ mystifikace
5/ civilizace zabíjí umění ← odpor
Manifest o lásce slabé a o lásce hořké
Tristan Tzara, 1920
Vezměte noviny.
Vezměte nůžky.
Vyberte v novinách článek tak dlouhý, jak dlouhou chcete
mít svou báseň.
Vystřihněte článek.
Potom pečlivě vystříhejte slovo za slovem z tohoto článku
a naházejte je do pytlíku.
Lehce zatřepejte. Vytahujte potom výstřižky jeden za
druhým a skládejte je v tom pořadí, jak jste je vytahovali.
Pečlivě slova opište.
Tuto metodu skutečně používali.
Báseň se vám bude podobat.
Jako první tak objevili tzv.
automatické texty. Později
jich využívá surrealismus.
Tristan Tzara
* 1896




† 1963
vl. jménem J. Rosenstock
francouzský básník původu rumunského
zakladatel hnutí Dada
autor manifestů dadaismu
 Sbírky: Kalendářní biograf abstraktního srdce
Dvacet pět básní
další dadaističtí autoři
V dadaismu neexistují hranice mezi
uměleckými druhy a žánry, nejsou jen
spisovatelé, jen výtvarníci…
 americký fotograf
Man Ray
Optická báseň
ukázka č. 1
další dadaističtí autoři
V dadaismu neexistují hranice mezi
uměleckými druhy a žánry, nejsou jen
spisovatelé, jen výtvarníci…
 německý výtvarník
Kurt Schwitters
Ursonate
(fonetická sonáta sestavená
ze zvuků, nikoli ze slov)
fö
böwö
fümmsbö
böwörö
fümmsböwö
böwörötää
fümmsböwötää
böwörötääzää
fümmsböwötääzää
böwörötääzääUu
fümmsböwötääzääUu
böwörötääzääUu pö
fümmsböwötääzääUu pö
böwörötääzääUu pögö
fümmsböwötääzääUu pögö
böwörötääzääUu pögiff
ukázka č. 2
 německý básník Christian
Morgernstern
otázky a úkoly
Kde a jak vzniklo hnutí
dada?
Jmenujte osobnosti
dadaismu.
Charakterizujte
dadaismus.
Vytvořte text pomocí
dadaistické metody.
zdroje
•
•
•
ukázka č. 1 - AVANTE GUARDIA: Víkendová inspirace #6: Optická báseň. In:
Avanteguardia.blogspot.cz [online]. 2011 [cit. 2014-04-04]. Dostupné z:
http://avanteguardia.blogspot.cz/2013/08/vikendova-inspirace-6-optickabasen.html
ukázka č. 2 - URSONATE de Kurt Schwitters. In: Www.merzmail.net [online]. 2013
[cit. 2014-04-04]. Dostupné z: http://www.merzmail.net/ursonatepdf.pdf
PROKOP, Vladimír. Přehled světové literatury 20. století: (pro výuku na středních
školách). Sokolov: O.K.-Soft, 2001.