Aanhin Nino *Yan Ni: Vilas Manwat

Download Report

Transcript Aanhin Nino *Yan Ni: Vilas Manwat

AANHIN NINO ‘YAN
NI: VILAS MANWAT
Salin Ni : Lualhati Bautista
PAGPAPAKAHULUGAN SA MGA
MAHIHIRAP NA SALITA SA AKDA:
 sikat-
 mapagwawagian katangi-tangi estranghero-
 sagrado tatak desperado-
 kinasusuklaman mapangangapitan hungkag-
ANG DALOY NG PANGYAYARI
Nagpapabili ang Than Khun ng kape
sa tindahan ng isa sa sikat na tao sa
kapit-bahayan.
Bukal sa kaloonbang tumutulong si
Nai Phan sa mga taong nakagawing
dumaan sa kanyang tindahan.
Nagpunta sa sinehan ang asawa at
nangyaring may isang estranghero na
nagtangkang humoldap kay Nai Phan.
Umalis ang kabataang lalaki na puno
ng pag-asang magbago at tuntunin
ang buhay na ninanais.
MGA KALAKASAN NG TAUHAN
Mga Tauhan
Nai Phan
-mapagmahal sa
Diyos at kapwa
-may
kahangahangan
g prinsipyo sa
buhay
-nagpapahalaga
sa mga bagay
na dapat
pahalagahan
Estranghero
-buong loob na
tinanggap ang
kabiguan
-bukal sa
pusong
magbago para
sa kabutihan
MGA PRINSIPYO NG TAUHAN
Nai Phan
Lalaking Estranghero
isang ginusot na papel
isang kandila
TATAK ARAL….
***
“Hindi kailanman mahalaga ang mga
materyal na bagay o kahit ano pa man dito sa
mundong ibabaw,
ano ang lubos na kakikitaan ng kawalang
hanggang kaligayahan at kaluwalhatian ay
ang mga bagay na hindi naipagbibili ng
salapi…
ang pagtulong sa kapwa at pagbahid sa
kanilang bawat buhay ng biyaya at
inspirasyon upang patuloy na harapin ang
bukas ng may pag-asa at hikayatin silang
magbago para sa kabutihan !”