Ung-Privatekonomi

download report

Transcript Ung-Privatekonomi

Ung
UngPrivatekonomi
Privatekonomi
Ung Privatekonomi
Gilla Din Ekonomi
Ung Privatekonomi
Initiativtagare och huvudsamarbetspartners
Samarbetsföretag
Ung
Privatekonomi
Ung
Ung
Privatekonomi
Privatekonomi
Vad är Ung Privatekonomi?
UP-boken
& övningshäfte
Föreläsning
UP
Lektionsplanering
Checklista
Ung
Privatekonomi
Ung
Ung
Privatekonomi
Privatekonomi
Vad är lärarsatsningen?
UP-boken
& övningshäfte
Föreläsning
UP
Lektionsplanering
Checklista
Ung Privatekonomi
Personal
Anna
Gustaf
Jennifer
Alexandra
Niklas
Fredrik
Alexander
Ludwig
Staffan
Hannes
Emma
Ung Privatekonomi
Var finns materialet?
På hemsidan hittar du
lärarpaket.
Du hittar PowerPoint,
bildtext och övningar till
varje paket.
Föreläsning och böcker
beställs via hemsidan.
Ung
UngPrivatekonomi
Privatekonomi
Lektionsplanering
Lärarpaketen erbjuder dig
material i form av:
-PowerPoint presentationer
-Manus
-Jeopardy
-Multiple choice frågor
-Ekonomikryss
-Fyra hörn
-Examensfrågor
UngUng
Privatekonomi
Privatekonomi
Material
Vi erbjuder kostnadsfritt:
• Föreläsning
•Boken Ung Privatekonomi
• Övningshäfte
• Checklista
• Veckans Ekonomi
• Material på hemsidan
Ung
UngPrivatekonomi
Privatekonomi
Elevsatsningen
Föreläsning – agenda
Lån
Fonder
Sparande
Aktier
Pension
Ung
UngPrivatekonomi
Privatekonomi
Kontaktuppgifter & frågor
Kontakt: Informatör
Emma Lund
070-9888344
[email protected]
Läraransvarig
Jennifer Ström
070-2527025
[email protected]
Hemsida: www.ungprivatekonomi.se
Frågor?