MO*VIRNATI TRAVNIKI

download report

Transcript MO*VIRNATI TRAVNIKI

Sara Gajšek 1. b
Profesorica: Tatjana
Đurasovič
KAJ SO MOČVIRNATI TRAVNIKI
Močvirnati travniki so naravni
ekosistem, ki so pogosto daljše obdobje
poplavljeni in ostajajo vlažni večji del
leta. Prav zaradi teh razmer te travnike
kosijo kasneje,kot gojene,ko so ta tla že
osušena.
 Močvirnati travnik je območje, kjer ima
podzemna voda stalen ali občasen stik s
površinsko vodo.

Močvirnati travnik je skupno ime za
zemljišča, ki tvorijo prehod med vodnimi in
kopnimi okolji. Vsak močvirnat travnik
sestavljajo številni habitati, ki prehajajo
eden v drugega in imajo značilno združbo
rastlin in živali.
 Imajo številne funkcije in so pomembne z
ekološkega, družbenega in gospodarskega
vidika.
 So naravni vodni zbiralniki in viri pitne
vode.

Pomen močvirnatih travnikov
Ustvarjajo številne življenske prostore
(habitate) rastlinski in živalskih vrst
predvsem vodnim pticam in pticam
selivkam.
 So vir zdravilnih rastlin.

Najpogostejše rastline
močvirnatih travnikov










V spomladanskih mesecih:
Logarica ali Močvirski tulipan,
Sibirska perunika,
Močvirski osat,
Močvirski grint,
Rožmarinolistna vrba
Po košnji:
Navadni glavinec,
Navadni rebinec,
Navadni otavčič
Močvirski tulipanFritillaria melegris
Sibirska perunika-Iris
sibirica
Močvirski grint-Senecio
paludosus
Močvirski osat-Cirsium
palustre
Navadni galvinecCentaurea macroptilon
Navadni rebinecPastinaca sativa
Rožmarinolistna vrbaSalix rosmarinifolia
Navadni otavčičLeontodon hipidus
VIRI
http://www.umanotera.org/index.php?node
=90
 http://www.radenskopolje.si/Narava%20na
%20Radenskem%20polju/Vla%C5%BEni%
20travniki.html
 http://www.google.si/search?q=vlazni+travn
iki&rls=com.microsoft:sl&oe=UTF8&startIndex=&startPage=1&rlz=1I7ADSA_
sl&um=1&ie=UTF8&hl=sl&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=
wi&biw=1024&bih=597
