Transcript plik ppt

Konferencja dla Banków Spółdzielczych
Bezpieczeństwo – perspektywy-współpraca
Jachranka, 22-23 listopad 2010
Droga rozwoju def2000
Droga rozwoju def2000
Architektura systemu def2000 - 2001 rok
Systemy analityczne
System Analiz Ekonomicznych
Generator Sprawozdań Bankowych
defBank Pro
SEWIB BS
Systemy bankowości elektronicznej
TeleComp
defCOM2000
Droga rozwoju def2000
Architektura systemu def2000 - 2010 rok
Bankowość
Mobilna
Internet
Call Center
Agencje
Bankowe
ATM/POS
Agenci
kredytowi
Kanały dostępu
InterComp
def3000
EB
def3000
SMS
def3000
IVR
def3000
CO
def3000
SA
def3000
TLR
KIR/Elixir
Produkty i procesy
def3000/MIS
SIZARO
def2000/WPR
SWIFT
def3000/CM
Wsparcie
DiADEM
Interfejsy
defBank Pro
Zarządzanie bankiem
def3000
SA
NBP/Sorbnet
BIK
NBP/MR
MIG-BR
GIIF
Min. Fin.
def3000/MR
def3000/AML
def3000/SP
Card Processing
Center
Droga rozwoju def2000
Wybrane elementy def2000
def2000/WPR – pomiar i zarządzanie ryzykiem

def2000/WPR został zaprojektowany celem ułatwienia
procesów zarządzania ryzykami w banku spółdzielczym.


Integracja z systemem defBank Pro
Analiza ryzyk:
 Raporty na potrzeby oceny adekwatności
kapitałowej
 Ryzyko kredytowe
 Ryzyko stopy procentowej
 Ryzyko płynności, w tym Nadzorcze Normy
Płynności
 Elastyczne metody urealniania płynności
 Ryzyko walutowe
 Testy warunków skrajnych
 Sprawozdawczość wewnętrzna
 Wskaźniki ekonomiczne
Stempel technologiczny :
 Delphi client (logika aplikacji)
 Oracle (baza danych)
Środowisko programistyczne :
 Języki programowania : Delphi, PL/SQL
Droga rozwoju def2000
Def2000/WPR






II filar Basel II
Ryzyko kredytowe
Ryzyko stopy procentowej
Ryzyko płynności
Ryzyko walutowe
Stresstesting
Droga rozwoju def2000
Wybrane elementy def2000
def3000/SP – Obsługa zajęć komorniczych


def3000/SP wspomaga całość skomplikowanego
zajęcia komorniczego,
Egzekucja komornicza wspierana jest w zakresie:





procesu
Rejestracja i wypełnienie dokumentów oraz transakcji związanych
z zajęciem komorniczym,
Monitoring finansowy zajętych rachunków klienta,
Procesowanie korespondencji (klient, jednostki prawne),
Archiwizacja.
Pełna obsługa procesu zajęcia komorniczego:






Rejestracja zajęcia komorniczego,
Identyfikacja klienta i posiadanych rachunków ,
Blokada środków na zajmowanych rachunkach,
Klasyfikacja transakcji wyłączonych z zajęcia komorniczego,
Płatności związane z egzekucją komorniczą,
Rozliczenie zajęcia komorniczego.
Stempel technologiczny :
 Oracle, MS SQL (baza danych)
 EJB, Struts (logika biznesowa)
 XML, MQ-Series (integracja)
Środowisko programistyczne :
 Języki programowania : Java, JavaScript,
PL/SQL
 Narzędzia: JDeveloper, Eclipse, Rational
Application Developer
Droga rozwoju def2000
def3000/SP – Obsługa zajęć komorniczych
Wybrane elementy def2000
Droga rozwoju def2000
Wybrane elementy def2000
def3000/SA – Obsługa sprzedaży kredytów


def3000/SA
jest
uniwersalnym
systemem
obsługi
wielokanałowej sprzedaży kredytów. Proces obejmuje zespół
wszelkich czynności od momentu pierwszego kontaktu klienta
z bankiem do chwili wypłaty kredytu, uwzględniając możliwość
procesowania
wniosku
w
trybie
automatycznym,
ocenę
skoringową klienta jak i weryfikację w centrum akceptacji,
Sprawdzone w praktycznych zastosowaniach implementacje
produktów kredytowych:
 Consumer Finance – szybkie pożyczki gotówkowe z transferem
środków na rachunek, na kartę płatniczą bądź przekaz pocztowy,
 Konsolidacja zobowiązań kredytowych z innych banków,
 Sprzedaż kart kredytowych w oparciu o zdolność kredytową,
 Kredyty hipoteczne – z pełnym wsparciem procesu weryfikacji
(formalna, techniczna, prawna: analiza warunków posprzedażowych,
procesowanie dyspozycji,…),
 Kredyty samochodowe wraz z obsługą produktów ubezpieczeniowych,




Dedykowany interfejs użytkownika dla brokerów i agentów
kredytowych (bezpośredni dostęp przez internet),
Obsługa wniosków kredytowych z elektronicznych kanałów
dystrybucji takich jak Call Center, portale WWW, ...,
Rozwiązanie bazuje na obsłudze procesów realizowanych przez
wbudowany silnik Workflow,
Zaawansowane modele oceny zdolności kredytowej wraz
z interfejsami do zewnętrznych silników skoringowych (FairIsaac)
i instytucji zewnętrznych (BIK, bazy MIG).
Stempel technologiczny :
 Oracle (baza danych)
 EJB, JSF (logika aplikacji)
Środowisko programistyczne:
 Języki programowania : Java, JavaScript,
PL/SQL
 Narzędzia: JDeveloper, Eclipse, Rational
Application Developer
Droga rozwoju def2000
def3000/SA – Obsługa sprzedaży kredytów
Wybrane elementy def2000
Droga rozwoju def2000
Wybrane elementy def2000
def3000/AML – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy



Wszechstronna
analiza
transakcji
finansowych
w zakresie wykrywania podejrzeń o oszustwo (fraud),
Zgodne z wymaganiami GIIF,
System dokonuje
zapisu
transakcji
potencjalnie
podejrzanej, która zgodnie z poniższymi zasadami może
podlegać procedurze „prania brudnych pieniędzy”:








Każda transakcja wykonana na kwotę wyższą niż 15.000
EUR (wartość graniczna dla Polski),
Każda transakcja zakwalifikowana manualnie przez
operatora do grupy podejrzanych,
Transakcje powiązane.
System pozwala na definiowanie grup transakcji, które
mogą być później poddane zarówno automatycznej jak
i manualnej klasyfikacji i raportowaniu,
Rozliczna
grupa
zasad
wykrywania
transakcji
podejrzanych pozwala the efektywne i wyrafinowane
wykrywanie i raportowanie transakcji powiązanych,
Wsparcie do obsługi „czarnych” i „białych” list
użytkowników,
Zgodne z zaleceniami polityki bezpieczeństwa IT,
Spełnia zalecenia Trzeciej Dyrektywy EU.
Stempel technologiczny :
 Oracle (baza danych)
 EJB, Struts (logika biznesowa)
Środowisko programistyczne :
 Języki programowania : Java, JavaScript,
PL/SQL
 Narzędzia: JDeveloper, Eclipse, Rational
Application Developer
Droga rozwoju def2000
Wybrane elementy def2000
def3000/AML – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
W II kwartale 2011 roku Asseco Poland
wprowadza na rynek system defBank Pro
współpracujący z baza danych Oracle
Standard Edition
stabilność
wzrost bezpieczeństwa
szybsze usuwanie awarii
większa otwartość systemu
wsparcie ze strony światowego leadera w zakresie
serwerów baz danych
 specjalny program cenowy dla klientów Asseco
Poland





Droga rozwoju def2000
Architektura systemu def2000 - 2010 rok
Bankowość
Mobilna
Internet
Call Center
Agencje
Bankowe
ATM/POS
Agenci
kredytowi
Kanały dostępu
IntarComp
def3000
CEB
def3000
SMS
def3000
IVR
def3000
CO
def3000
SA
def3000
TLR
KIR/Elixir
Produkty i procesy
def3000/MIS
SIZARO
def2000/WPR
SWIFT
def3000/CM
Wsparcie
DiADEM
Interfejsy
defBank Pro
Zarządzanie bankiem
def3000
SA
NBP/Sorbnet
BIK
NBP/MR
MIG-BR
GIIF
Min. Fin.
def3000/MR
def3000/AML
def3000/SP
Card Processing
Center
Wniosek… ?
Dziękuję za uwagę