Arduino prezentacija ŽSV

Download Report

Transcript Arduino prezentacija ŽSV

ARDUINO Vs CROduino
Automatika u P-kategoriji
Zašto Arduino?
Jeftino
Jednostavno
Zabavno
Što je mikrokontroler?
Arduino…

Struktura Arduina
Digitalni izlazi i
ulazi + analogni ili
PWM izlazi
USB veza sa
računalom
Vanjsko
napajanje
Srce Arduina je
mikrokontroler
ATmega328
Analogni ulazi
Kako početi…
1. Instalirati Arduino software
http://arduino.cc/en/Main/Software
2. Povezati Arduino sa računalom
3. Instalirati driver
http://arduino.cc/en/Guide/Windows
4. Pokrenuti program
5. Podešavanje programa
Nekoliko jednostavnih primjera
1. Digitalni izlaz – Treperenje led diode
Arduino - Treptanje
1.a Upravljanje digitalnim izlazima
Arduino – Trčeće svjetlo
2.
Analogni izlaz – upravljanje intenzitetom
svjetlosti
Arduino - LEDintenzitet
3.
Digitalni ulaz - Tipkalo
Arduino - Tipkalo
4. Analogni ulaz - Potenciometar
Arduino – Potenciometar
5. Analogni ulaz i izlaz – Servo motor
Arduino – Servo
Za zabavu…
Arduino – Senzor temperature
Korisni linkovi


www.arduino.cc
http://www.e-radionica.com/
Hvala na pažnji!