Kuva - Kuljettajakoulutus

Download Report

Transcript Kuva - Kuljettajakoulutus

ADR-Ajolupakoulutus
KOULUTUSOHJELMAT
PERUSKURSSI (P)
TÄYDENNYS PERUSKURSSI (TP)
YHDISTETTY PERUSKURSSI (P)
YHDIST. TÄYDENNYSKURSSI (YT)
LUOKAN 1 ERIKOISKURSSI (E1)
LUOKAN 1 TÄYDENNYSKURSSI (T1)
LUOKAN 7 ERIKOISKURSSI (E7)
SÄILIÖKULJET. ERIK.KURSSI (ES)
LUOKAN 7 TÄYDENNYSKURSSI (T7)
SÄILIÖKULJ. TÄYD. KURSSI (TS)
Huom! Tätä PowerPoint esitystä saa käyttää vain Suomen Kuljetusturva Ky:n kanssa sen
käytöstä sopimuksen tehnyt kouluttaja.
Copyright 2013 © Suomen Kuljetusturva Ky
ALKUUN
Yhdistetty peruskurssi (YP)
16
VAARALLISTEN AINEIDEN LUOKITUS
Vaaralliset
aineet ja
esineet
luokitellaan
kuljetusmääräyksissä
seuraavasti:
Copyright 2013 © Suomen Kuljetusturva Ky
9
Kuva: Ökombi GmbH
Vaarallisia aineita kuljettavan ajoneuvon kuljettaminen
muussa kuljetusvälineessä
Esimerkiksi kuorma-autoa junassa kuljetettaessa kuljetusta koskevat
junamatkan aikana vaarallisten aineiden rautatiekuljetusmääräykset.
Copyright 2013 © Suomen Kuljetusturva Ky
10
RID-sopimus/ajoneuvon kuljettaminen junassa
 Kansainvälisissä
 RID
kuljetuksissa:
-sopimus
Kuva: Ökombi GmbH
Copyright 2013 © Suomen Kuljetusturva Ky
12
YLEISET VAATIMUKSET JA VELVOLLISUUDET

Kuljetusyksikössä saa olla enintään yksi perävaunu tai
puoliperävaunu. Apuvaunun (dollyn) avulla kytketty
puoliperävaunu katsotaan Suomessa yhdeksi perävaunuksi
(sallittu myös Ruotsissa).
Kuva: Volvo Trucks
Copyright 2013 © Suomen Kuljetusturva Ky
12
YLEISET VAATIMUKSET JA VELVOLLISUUDET

B-junaa EI saa käyttää yli vapaarajan olevissa vaarallisten
aineiden kuljetuksissa (Kuva)
Kuva: Pertti Aaltonen
Copyright 2013 © Suomen Kuljetusturva Ky
12
YLEISET VAATIMUKSET JA VELVOLLISUUDET

Puoliperävaunun ja keskiakseliperävaunun yhdistelmää
ei
myöskään saa käyttää yli vapaarajan olevissa vaarallisten
aineiden kuljetuksissa (kuva)
Kuva: Timo Kallionpää
Copyright 2013 © Suomen Kuljetusturva Ky
Räjähteiden kuljettaminen

22
Yhteenkuormausmääräyksiä on ehdottomasti
noudatettava.
Copyright 2013 © Suomen Kuljetusturva Ky
Räjähteiden kuljettaminen

Kuormakäsittelyvälineet, kuten
haarukkavaunu ja nokkakärry, täytyy
kiinnittää huolellisesti, että ne eivät pääse
ajon aikana liikkumaan kuormatilassa.
Copyright 2013 © Suomen Kuljetusturva Ky
22
Räjähteiden kuljettaminen

22
Räjähteet tulee sijoittaa niin, että ne voidaan
mahdollisessa ajoneuvopalossa nopeasti
purkaa ajoneuvosta.
Copyright 2013 © Suomen Kuljetusturva Ky
KAPPALETAVARAN KUORMAAMINEN

Puhdas kuormatila on myös osa turvallisuutta!
Copyright 2013 © Suomen Kuljetusturva Ky
51
29
VAARALLISTEN AINEIDEN LUOKAT JA
VAARATEKIJÄT
LUOKKA 5.1. SYTYTTÄVÄSTI
VAIKUTTAVAT (HAPETTAVAT) AINEET
Copyright 2013 © Suomen Kuljetusturva Ky
Kuormaus, luokka 5.1

Kuormaus. Ajoneuvoista ja konteista on poistettava
palavat jätteet. Helposti syttyvien materiaalien käyttö
kollien tukemiseen on kielletty.
Kuva: Erkki Heiskanen
Copyright 2013 © Suomen Kuljetusturva Ky
31
Kuva: Erkki Heiskanen / DSV Oy:n terminaali
PAKKAUKSET
Copyright 2013 © Suomen Kuljetusturva Ky
36
Pakkausten merkinnät
UN 3332 RADIOAKTIIVISTA AINETTA A-TYYPIN KOLLISSA
ERITYISMUODOSSA, 7, Cs-137, 0,18 GBq, II-KELTAINEN,
TI 0,8
Cs-137
0,185 GBq
Copyright 2013 © Suomen Kuljetusturva Ky
40
KOLLI

Kappaletavarakuljetuksiin liittyy termi ”kolli”.
Kuva: Erkki Heiskanen / DSV Oy:n terminaali
Copyright 2013 © Suomen Kuljetusturva Ky
Pakkausryhmää koskevat tunnuskirjaimet
X, Y ja Z tarkoittavat:


X: tarkoitettu pakkausryhmälle I. Siihen
saa pakata pakkausryhmien I, II ja III
aineita.
Y: tarkoitettu pakkausryhmälle II. Siihen
saa pakata pakkausryhmien II ja III
aineita.
Z: tarkoitettu pakkausryhmälle III. Siihen
saa pakata vain pakkausryhmän III
aineita.
Kuva: Erkki Heiskanen

Kuva: Erkki Heiskanen
Copyright 2013 © Suomen Kuljetusturva Ky
41
Tyypillisiä IBC-pakkauksia:


IBC-pakkauksen enimmäistilavuus
voi olla 1,5 - 3 m³ riippuen
kuljetettavan vaarallisen aineen
ominaisuuksista (olomuoto,
pakkausryhmä).
Myös IBC-pakkauksen on oltava
tyyppihyväksytty ja siinä tulee olla
hyväksymismerkintä.
Kuva: Erkki Heiskanen
Copyright 2013 © Suomen Kuljetusturva Ky
42
Tyypillisiä IBC-pakkauksia:




IBC-pakkaus, metallinen
IBC-pakkaus, jäykkä, muovinen
IBC-pakkaus, pahvinen
IBC-pakkaus, taipuisa
(suursäkki-IBC)
Kuva: Edumap, Matti Putkiranta
Kuva: Timo Kallionpää
Copyright 2013 © Suomen Kuljetusturva Ky
42
19
PAKKAUKSET
Kuva: Erkki Heiskanen
Copyright 2013 © Suomen Kuljetusturva Ky
PAKKAUKSET
Kuva: Erkki Heiskanen
Copyright 2013 © Suomen Kuljetusturva Ky
19
KAPPALETAVARAN KUORMAAMINEN


Poista tai kiinnitä irtonaiset esineet
Käsittele kolleja varoen. Älä riko kolleja huolimattomalla
käsittelyllä.
Kuva: Jarkko Nisula
Copyright 2013 © Suomen Kuljetusturva Ky
52
Kappaletavaroiden yhteenkuormauskielto

Pääsääntöisesti räjähteiden kuormaaminen samaan ajoneuvoon
muiden vaarallisten aineiden kanssa on kielletty. Eri räjähteiden
keskinäinen yhteenkuormaus ratkaistaan oman taulukkonsa
avulla. Oppikirjan sivu 20. ja seuraava kalvo.
Copyright 2013 © Suomen Kuljetusturva Ky
54
Sivut 124-125
Copyright 2013 © Suomen Kuljetusturva Ky
54
Kuljetusyksikkö



Käytännössä vaarallisten aineiden kuljetukseen käytettäviä
ajoneuvoja ovat kuorma-auto ja sen perävaunu tai
pakettiauto.
Kuljetusyksikkö = auto tai auto + perävaunu (+ dolly)
Ajoneuvo voi olla umpinainen, avonainen tai peitteellä
varustettu.
Kuva: Volvo Trucks
Kuva: Volvo Trucks
Copyright 2013 © Suomen Kuljetusturva Ky
68
Määritelmiä

Säiliöajoneuvo. Nesteiden, kaasujen, jauhemaisten tai rakeisten aineiden
kuljetukseen rakennettu ajoneuvo, jossa on yksi tai useampi kiinteä
säiliö.
Kuva: Jarkko Nisula
Copyright 2013 © Suomen Kuljetusturva Ky
89
”Täysajokielto”
76
Esim:
UN
2315
POLYKLOORATUT
BIFENYYLIT,
Esim:
1230
1072
METANOLI,
HAPPI, PURISTETTU,
3 (6.1),
II 2.2 (5.1),
Esim:
UNUN
2872
DIBROMIKLOORIPROPAANIT,
6.1, 1II 100
Esim:
UN
0081
LOUHINTARÄJÄHDYSAINEET,
TYYPPI
A,l,1.1D
NESTEMÄISET,
9, II
6 200 kg,
6
1 000
100
litraa
kaasupulloissa
tynnyreissä
EIIBC-pakkauksissa
SAA
AJAA!
1 400
kg,litraa,
kolleissa
SAA
AJAA
SAA
SAA
AJAA!
AJAA!
40
kg
EI SAA AJAA!
Copyright 2013 © Suomen Kuljetusturva Ky
Kuva: Erkki Heiskanen
KULJETUSYKSIKÖIDEN, AJONEUVOJEN JA
KONTTIEN MERKINTÄ
Copyright 2013 © Suomen Kuljetusturva Ky
71
KAPPALETAVARAKULJETUS YLI VAPAARAJAN (MUUT LUOKAT,
MUTTA EI 1 JA 7)

Tyhjä oranssikilpi kuljetusyksikön edessä ja takana.
Copyright 2013 © Suomen Kuljetusturva Ky
LUOKAN 7 RADIOAKTIIVISTEN AINEIDEN
KULJETUS YLI VAPAARAJAN

Tyhjä oranssikilpi kuljetusyksikön edessä ja takana. Suurlipuke
7D molemmilla sivuilla ja takana siinä ajoneuvossa, jossa
räjähdettä kuljetetaan.
Luokan 7 aineet vetoautossa:
Ajoneuvokuvat ilman merkintää: Trailer Consulting Oy.
Copyright 2013 © Suomen Kuljetusturva Ky
73
74
KAPPALETAVARAKULJETUS MERIKONTISSA

Tyhjä oranssikilpi kuljetusyksikön edessä ja takana. Kontin
sisältämien kollien varoituslipukkeet kontin molemmilla sivuilla ja
molemmissa päädyissä (kaikilla neljällä sivulla).
Ajoneuvokuvat ilman merkintää: Trailer Consulting Oy.
Copyright 2013 © Suomen Kuljetusturva Ky
74
IRTOTAVARAKULJETUS, KAHTA AINETTA

Tyhjä oranssikilpi kuljetusyksikön edessä ja takana.
Kuljetettavan aineen numerokilpi vetoauton ja perävaunun
molemmilla sivuilla. Kuljetettavan aineen suurlipukkeet
vetoauton ja perävaunun molemmilla sivuilla ja takana.
Ajoneuvokuvat ilman merkintää: Trailer Consulting Oy.
Copyright 2013 © Suomen Kuljetusturva Ky
Ajoneuvojen merkintä

Suurlipukkeiden on oltava kiinnitetty erottuvan
väriselle taustalle tai niissä on oltava uloimpana
pisteviiva tai jatkuva reunaviiva.
Kuva: Erkki Heiskanen
Kuva: Timo Kallionpää
Copyright 2013 © Suomen Kuljetusturva Ky
71
Ajoneuvojen merkintä
EI NÄIN!
Kuva: Timo Kallionpää
Copyright 2013 © Suomen Kuljetusturva Ky
71
Ajoneuvojen merkintä
VAAN NÄIN!
Kuva: Erkki Heiskanen
Copyright 2013 © Suomen Kuljetusturva Ky
71
Säiliöajoneuvotyypit

VAK- ja/tai ADR-katsastettavat säiliöajoneuvotyypit ovat:




FL
OX
AT
MEMU
Kuva: Edumap, Matti Putkivaara
Copyright 2013 © Suomen Kuljetusturva Ky
91
95
SÄILIÖAJONEUVON JA SÄILIÖKONTIN MERKINTÄ

Säiliökuljetus, kahta ainetta
Copyright 2013 © Suomen Kuljetusturva Ky
97
SÄILIÖAJONEUVON JA SÄILIÖKONTIN MERKINTÄ

Säiliökontin kuljetus
Huom! Merkintöjen tulee olla näkyvissä tai ne on kiinnitettävä ajoneuvoon.
Copyright 2013 © Suomen Kuljetusturva Ky
96
SÄILIÖAJONEUVON JA SÄILIÖKONTIN MERKINTÄ
Kuva: Timo Kallionpää
Copyright 2013 © Suomen Kuljetusturva Ky
Kuva: Erkki Heiskanen
KIITOS MIELENKIINNOSTA!
Copyright 2013 © Suomen Kuljetusturva Ky
HAKEMISTOON