Frézování – prezentace 3 - Učíme v prostoru

download report

Transcript Frézování – prezentace 3 - Učíme v prostoru

Projekt: UČÍME SE V PROSTORU
Oblast: Strojírenství
Název předmětu: Strojírenská technologie
Název a ID tématu: Frézování (ST45)
Zpracoval(a):
Ing. Elena Nová
DRUHY DRÁŽEK A JEJICH FRÉZOVÁNÍ,
DRUHY FRÉZEK
ROZDĚLENÍ DRÁŽEK
» Rozdělení drážek
» pravoúhlé drážky
»
»
»
»
průběžné (po celé délce obrobku)
uzavřené – zapuštěné (pro pero)
průchozí (upínka)
drážky tvaru T (upínací)
» úhlové drážky
» souměrné
» nesouměrné
» rybinovité (ČSN – kluzné vedení, upínání zápustek)
» tvarové
» rádiusové
» modulové
TVARY DRÁŽEK
» Tvary drážek
» pravoúhlé (tvaru U, V)
» úhlové (souměrné, nesouměrné, rybinové)
» tvarové (rádiusové, modulové)
DRÁŽKY
Nejčastěji frézovanými drážkami jsou drážky
pravoúhlé, rybinové a tvaru T.
FRÉZOVÁNÍ DRÁŽEK
V úzké drážce je vysoká
pravděpodobnost přeobrobení
již oddělené třísky. Právě velký
úhel opásání nástroje a větší
poměr hloubky záběru
a průměru nástroje také vede
k problémům s přehříváním
nástroje a ke špatnému
odvodu třísek.
Důsledkem je pak nutnost
snížení řezných parametrů,
a tím prudce klesá
produktivita.
Obr. 1 Frézování drážky
monolitní karbidovou frézou
v titanové slitině
FRÉZOVÁNÍ DRÁŽEK
Frézování čelní
válcovou frézou
s vyměnitelnými
břitovými
destičkami
ÚHLOVÉ RYBINOVITÉ DRÁŽKY
Rybinovité drážky jsou drážky úhlové – jejich plochy svírají
jiný úhel než 90° a frézujeme je dvěma frézami:
» drážkovací frézou vytvoříme pravoúhlou drážku – čelní
válcová fréza nástrčná
» frézou úhlovou (ČSN 222254) rozjíždíme boky drážky
pod úhlem 55°
Nakonec profrézujeme čelní válcovou frézou se
zaoblenými špičkami zubů odlehčení na dně drážky, které
snižuje smykové tření posouvajících se součástí.
RYBINOVITÉ DRÁŽKY
Rybinovitá drážka
Fréza na rybinovité drážky
HUMÁR, Antonín. Technologie I. [online] Brno: [cit. 29. 10. 2013]. Dostupné
z: http://ust.fme.vutbr.cz/obrabeni/opory-save/TI_TO-1cast.pdf
HUMÁR, Antonín. Technologie I. [online] Brno: [cit. 29. 10. 2013]. Dostupné
z: http://ust.fme.vutbr.cz/obrabeni/opory-save/TI_TO-1cast.pdf
PRAVOÚHLÉ T-DRÁŽKY
Postup při frézování T-drážky: Nejdříve vyfrézujeme kotoučovou nebo
stopkovou frézou pravoúhlou drážku a × b a potom speciální frézou na
upínací drážky tvaru T ČSN 222118-222182 dofrézujeme rozšířenou
část drážky c × d.
PRAVOÚHLÉ DRÁŽKY
» Pravoúhlé drážky uzavřené zapuštěné se používají
pro pero těsné
» Hloubku drážky frézujeme dvojím způsobem
» v celé hloubce najednou: použijeme čelní válcovou frézu se
stopkou. V drážce předvrtáme, díru abychom mohli nastavit
celou hloubku drážky na jeden záběr – průchod; fréza odebírá
velké množství třísek, proto musíme zmenšit posuv na zub
» postupným prohlubováním po vrstvách – drážkováním:
použijeme dvoubřitou drážkovací frézu, která odřezává malou
hloubku řezu do 0,3 mm; fréza vniká do materiálu čelními břity
ve směru osy otáčení v krajních polohách – úvratích
PRAVOÚHLÉ DRÁŽKY
Přesné šířky drážky docílíme rozjížděním frézou
o menším průměru, než je šířka drážky.
Po vyhrubování drážky se ofrézuje postupně pravá
a levá boční plocha.
Drážkovací fréza
DRUHY FRÉZEK
Frézovací stroje – frézky – se vyrábějí a dodávají
ve velkém počtu modelů a velikostí, často pak
s rozsáhlým zvláštním příslušenstvím. Zpravidla se
člení do čtyř základních skupin: konzolové, stolové,
rovinné a speciální.
Velikost frézky určuje šířka upínací plochy stolu
a velikost kužele ve vřetenu pro upnutí nástroje.
DRUHY FRÉZEK
»
podle osy vřetene
» horizontální (vodorovné)
» vertikální (svislé)
» univerzální
»
podle konstrukce
»
»
»
»
»
»
»
konzolové
nástrojařské
portálové
odvalovací
na závity
…
podle druhu řízení
» ruční
» ruční s číslicovým odměřováním (NC – numeric control)
» počítačem řízené (CNC – computer numeric control)
DRUHY FRÉZEK
»
Hlavní části
konzolové frézky
»
stojan a tělo frézky
slouží pro uložení
asynchronního
elektromotoru
převodovky
a el. instalace, základna
je dutá pro uložení
chladicí kapaliny
»
frézovací hlava, odborně
vřeteník, slouží pro
uložení vřetene; možnost
natočení
»
konzola nese křížový stůl
a posuvové skříně
»
frézka s obrážecí hlavou
SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY
1. DILLINGER, Josef. Moderní strojírenství pro školu i praxi. 55. vydání.
Praha: Europa Sobotáles, 2007. 612 s. ISBN 978-80-86706-19-1.
2. HUMÁR, Antonín. Technologie I. [online] Brno: [cit. 29. 10. 2013]. Dostupné
z: http://ust.fme.vutbr.cz/obrabeni/opory-save/TI_TO-1cast.pdf