Opslagproces

Download Report

Transcript Opslagproces

Opslagproces
1
2
Plaats in cycles
• Het ontvangen en afgeven van goederen vind je
terug bij:
- Revenue cycle
- Expenditure cycle
- Production cycle
Is dus geen aparte cycle maar een toestand om
activiteiten in de waardekringloop (cycles) mee te
controleren!
3
Opslagproces
1. Ontvangst van goederen
2. Bewaren
3. Afgifte
4
Managementinformatie in relatie tot begroting en vorige periode
Omvang en samenstelling van de technische en economische voorraad en ouderdom
Omloopsnelheid van de voorraad per artikelgroep
Voorraadverschillen
5
Toepassingsvraag 1
• Welke informatie heeft de directie nodig om
de betrouwbaarheid van de waardering van
de voorraad te kunnen beoordelen?
6
7
1. Ontvangst van goederen
Risico
Maatregel van interne controle
Juistheid bevoegdheid tot in
Ontvangstprocedure: alleen door inkoop bestelde
ontvangstnemen
goederen mogen ontvangen worden.
Juistheid van de bestelling
Magazijnmeester raadpleegt inkoopbestand:
ordernummer, aantallen en dergelijke.
Volledige registratie ontvangen
Ontvangstprocedure: alle ontvangen goederen na
goederen
telling vastleggen in voorraadbestand
Administratie: afboeking inkoopbestand =
Opboeking voorraadbestand
8
Toepassingsvraag 2
Voor het magazijn van een handelsbedrijf in
bouwmaterialen staat een lange rij
vrachtauto’s. Als assistent controller denk je:
“Wat is hier aan de hand?”. De
magazijnmeester zegt: “Wij moeten van alle
zendingen controleren of deze ook besteld zijn,
voor dat we de goederen accepteren”.
Zou dit ook anders georganiseerd kunnen
worden?
9
2. Bewaren
Risico
Maatregel van interne controle
Ongeoorloofd toegang tot magazijn
Beveiliging, fysiek gesloten magazijn, toezicht.
Juistheid diefstal
Alleen bevoegde mensen mogen in het magazijn
Juistheid bederf
Inventarisatie onder verantwoordelijkheid van
administratie, bepalen voorraadverschil
Vernietigingsprotocol = Afboeking
voorraadbestand
10
Beveiliging is afhankelijk van de
waarden!
11
Toepassingsvragen 3
Wat is bij het inventariseren de betekenis van de
termen:
• partieel roulerende inventarisatie,
• integrale inventarisatie,
• simultane inventarisatie?
Geef voor de genoemde methoden de
toepassing en voorwaarden aan.
12
3. Afgifte
Risico
Maatregel van interne controle
Juistheid bevoegdheid tot afgeven
Afgifteprocedure: alleen op basis van
verkoop/productie orders ;
tekenen voor ontvangst door verkoop of productie
Juistheid registratie afgifte en daarmee
Afgifte procedure: vermelden van bijv.
verbruik
verkoopordernummer in voorraadbestand;
detailcontrole op afgifte.
BETA-formules: Beginvoorraad + Inkopen –
Eindvoorraad = Verkocht (verbruikt)
Afgifte procedure: vermelden van bijv.
verkoopordernummer in voorraadbestand;
detailcontrole op afgifte.
13
14
Toepassingsvragen 4
Als assistent accountant loop je mee bij de
interim-controle van een autofabriek. Tot je
verbazing constateer je dat de onderdelen in
een open magazijn liggen. Tijdens de interim
controle van een garagebedrijf waar je vorige
week bij aanwezig was, zag je wel een
gesloten magazijn. Hoe zijn deze verschillen te
verklaren?
15