Algemene presentatie projectleiding

download report

Transcript Algemene presentatie projectleiding

Samenwerken aan kwaliteit van
(school)examinering loont!
Welkom namens het
hele projectteam!
5 instrumenten kwaliteit VMBO-groen
• http://www.sterkgroenonderwijs.nl/
Waarom een project SE vmbo?
• Het vmbo groen wil opbrengst gericht werken
– leerlingen bewust en doelgericht voorbereiden op het
CSPE (mbo/maatschappelijk functioneren)
• 3 kernvragen OGW staan centraal:
– Waar werken we naartoe?
– Waar staan we nu?
– Hoe nu verder?
• Kwalitatief goede toetsing hierbij van belang
 Maar wat is kwaliteit van toetsing en hoe kunnen
we hierbij als sector optimaal samenwerken?
Toetsen = kijken door een programmabril
Authenticiteit /
complexiteit
De piramide van Miller
Doen
Competent gedrag tonen in de
complexe (beroeps)praktijk
Laten zien
Toepassen
Weten
laag vraagt
Laten zien Elke
van competent
gedrag in
een
andere situatie
gesimuleerde,
herkenbare
leeromgeving én
eenvan
andere
Toepassen
kennis in theoretisch
probleemtoetsvorm
of praktische vaardigheid
Vakkennis en algemene kennis
opdoen, inzicht verwerven
Authenticiteit /
complexiteit
Welke toetsvorm is passend bij welk doel?
Stage, PvB, externe opdracht
Doen
Laten zien
Toepassen
Weten
Portfoliobeoordeling, werkpleksimulatie,
projectpresentatie
Praktijktoetsen, werkstuk
Kennis/theorietoetsen
Bewust toetsen
• Een holistische benadering (stip op de
horizon)
– Niet afvinken van enkelvoudige
handelingen
• Kwaliteit van schoolexaminering
– Authenticiteit, betrouwbaarheid, validiteit,
transparantie, etc.
• Inhoud: dekking examenprogramma
• Vorm: op alle niveaus van de piramide
• Combinatie van toetsen die elkaar
versterken, zowel qua inhoud als vorm
PTA: een evenwichtig geheel
• Programma = bewuste, beargumenteerde
combinatie van toetsvormen. Passen deze
toetsen bij het
waarom en
wat?
Zitten alle
eindtermen in
totale PTA?
LB/K/2
LB/K/3
LB/K/16
praktijktoets
Enzovoort ..
Hoe kan SE vmbo u ondersteunen?
Handreiking en formats
Op basis van een
vaste LBB
6 schoolexamensets
kwaliteitsborgingsprocedure
Online SE bank
(kwaliteitsgroep en
kwaliteitscriteria)
http://www.toetsplaza.nl/schoolexamens
Sneak preview 
EENVOUDIG
ONLINE SAMEN TE
STELLEN
Hoe verder in ‘14-’15?
SE vmbo groen wil docenten in staat stellen
• hun PTA samen te stellen op basis van valide SE toetsen uit
de SE bank;
• zelf ontwikkeld materiaal te laten toetsen op kwaliteit
en met elkaar te delen; én docenten
• toegang geven tot een ruime database met gevalideerde
toetsitems
• een gebruiksvriendelijke afnameproces (incl. helpdesk)
• ontsluiten bestaande items Toetsplaza
• verzamelen toetsitems vanuit de scholen en bewerken
tot bruikbaar materiaal SE bank
• masterclasses
 Nieuwe (beperkte) financiële kaders, maar vooral
vraagsturing bepalen inhoud en tempo van de fase
van implementatie en doorontwikkeling.
En vanmiddag?
..
14.00
uur live demo SE bank!
14.30 uur korte pauze (restaurant)
14.50
De primeur is aan
uur ronde
workshops
Jacob1Molenaar!
15.40 uur wisseltijd 10 minuten
15.50 uur ronde 2 workshops
16.50 uur collegiaal gesprek (restaurant)
Workshopoverzicht 2 rondes
1... In 6 stappen zelf een goed SE
ontwikkelen
Gamma zaal
(Lobke Spruijt en Wim Mulder)
2. Complete SE sets voor u ontwikkeld
Alpha zaal
(Marja Groenendijk en Birgitte van Dijk)
3. Uw eigen SE samenstellen via de online
SE bank
Bèta zaal
(Thea van Bokhoven en Jacob Molenaar)
4. Nieuw profiel Groen! Wat betekent dat
voor het SE?
(Viola van Lanschot en Karen Laarveld)
Omega zaal
Nu even pauze en daarna veel
plezier en inspiratie bij de
workshops! start 14.50 uur
Na de workshops spreken wij
elkaar om 16.50 uur weer in het
restaurant.