hacettepe ün*vers*tes* b*n*c*l*k toplulu*u

download report

Transcript hacettepe ün*vers*tes* b*n*c*l*k toplulu*u

HACETTEPE
ÜNİVERSİTESİ
BİNİCİLİK
TOPLULUĞU
SUNUM İÇERİĞİ
•
•
•
•
•
•
•
KURULUŞ
MİSYON – VİZYON
HEDEFLER
YAPILAN ETKİNLİKLER
YAPILMAK İSTENENLER
TOPLULUKTAN KARELER
TEŞEKKÜR
• KURULUŞ
• Kuruluş Öyküsü
• Kuruluş Amacı
• MİSYON – VİZYON
• Misyon
• Vizyon
• HEDEFLER
• Ülkemizdeki üniversitelerin binicilik ya da atlı
spor gibi ilgili toplulukları arasında sportif ve
kültürel anlamda en yetkin öğrenci topluluğu
olmak
• Üyemiz olan bireylerin atçılık kültürü ve
binicilik sporu konusunda bilinçli ve duyarlı
görüşlere sahip olmalarına yardımcı olmak
• YAPILAN ETKİNLİKLER
•
•
•
•
•
Tanıtım Standı
İlk Tanışma Toplantısı
Dr. A. Fuat Ünver ile Panel ve Söyleşi
Haftalık Teorik Eğitim Çalışmaları
Geziler ve Uygulamalı Eğitim Çalışmaları
– K.K.K. Atlı Eğitim Merkezi (Süvari Birliği)
– EQUIST At ve Binicilik Fuarı
– Ankara Üni. Atlı Spor Topluluğu
– Ankara’daki Binicilik Kulüpleri
• YAPILMAK İSTENENLER
•
•
•
•
•
Haftalık Biniş Eğitimi
Gemlik at üretim tesislerini ziyaret
1.Ulusal Üniversiteler Binicilik Kampı
Binicilik Kütüphanesi
Kampüste Binicilik Merkezi Tesisi
Yapılması Planlanan Binicilik Merkezi
için Örnek Projeden Görüntüler
• Tesis Hakkında Bilgi
• Tesisin Avantajları
• TOPLULUKTAN KARELER
• TEŞEKKÜR
•
•
•
•
•
Rektörümüz Prof. Dr. Murat Tuncer
SKS Daire Başkanımız Ali Esenkaya
Danışmanımız Prof. Dr. Yılmaz Çapan
Eğitmenimiz Dr. A. Fuat Ünver
Ve ilgiyle topluluğumuza katılan bütün
arkadaşlarım