Slajd 1 - SIGG.EDU.PL

download report

Transcript Slajd 1 - SIGG.EDU.PL

Planowana inwestycja
Pierwszym istotnym założeniem była decyzja, iż kwota 10 000 złotych, którą rodzice otrzymali w ramach premii
może być przeznaczona w całości na inwestycję niekoniecznie przynoszącą natychmiastowe dochody. Suma ta nie jest
wysoka, więc wiele interesujących pomysłów należało odrzucić już na początku.
Nie braliśmy pod uwagę sprzedaży ekologicznej żywności czy też założenia internetowego sklepu, gdyż w ciągu
ostatnich kilku lat na rynku pojawiła się nie mała liczba tego typu firm. Z kolei zainwestowanie na giełdzie wiąże się z
dużym ryzykiem, bowiem może, ale wcale nie musi okazać się dochodowe. Odrzuciliśmy również ewentualną
działalność gospodarczą, która wymagałaby zrezygnowania z dotychczasowej pracy któregoś z rodziców.
Jako wielbiciele wszelkich zwierząt przedyskutowaliśmy pomysł połączenia pasji z przynoszącą zyski działalnością,
jaką mogłaby się okazać hodowla rasowych kotów. Sporym udogodnieniem byłby nasz niezagospodarowany jeszcze
w pełni dom oraz liczne kontakty, a przy stosunkowo niewielkich środkach pieniężnych to niezaprzeczalna zaleta.
Na podjęcie powyższej decyzji miało wpływ przekonanie, że chociaż hodowla kotów nie jest pomysłem
odkrywczym, to jednak nigdy nie zabraknie rodzin, które chętnie kupią piękne i od tysięcy lat cenione zwierzę. Jak się
zresztą dowiedzieliśmy, również wielu z naszych znajomych ma w planach na przyszłość przygarnięcie nowego członka
rodziny. Oczywiście nikt z nich nie przewiduje kota popularnie zwanego „dachowcem”, stąd też nasze pozytywne
nastawienie do pomysłu.
Naszym głównym celem byłoby uzyskanie kotów o najwyżej cenionych przez hodowców cechach w połączeniu
z długofalowym zyskiem. Taka kombinacja zapewniłaby nam sukces w branży.
1
Pierwsze wybory
Pierwszym krokiem ku naszemu przedsięwzięciu byłoby wygospodarowanie oddzielnego pomieszczenia, w
którym umieścilibyśmy udogodnienia dla przyszłych pupili, a następnie przeanalizowanie cen w jakich możliwe jest kupno
kotów z rodowodem.
Kupując przedstawiciela konkretnej rasy możemy oczekiwać, że będzie on wykazywał cechy dla niej charakterystyczne.
.
Rasa
Cena
Ashera
22 000 – 125 000
Savannah
10 000 – 15 000 zł
Maine Coon
4 000 – 5 000zł
Rosyjski Niebieski
1 200 – 1 800zł
Brytyjski Krótkowłosy
900 – 1 500zł
Ograniczone środki nie pozwoliłyby nam na zakup
najbardziej ekskluzywnej z ras kotów, jaką bez wątpienia jest
hybryda afrykańskiego serwala, lamparta i domowego kotaAshera czy też Kota Bengalskiego. Ceny kotów syjamskich są już
znacznie niższe, a w rozsądnych Cenach można nabyć kocięta
rosyjskie niebieskie (ok. 1200zł) lub też Brytyjskie Krótkowłose
(nawet w granicach 900-1500zł).
Te pierwsze cechują się opanowaniem, spokojem
i zdecydowaniem. Drugie natomiast odznacza łagodnym
temperamentem, żyje w zgodzie z innymi zwierzętami i nie szuka
rozrywek.
Uogólniając policzmy zatem 3600zł za 3 rasowe kotki tej samej rasy (3x1200zł).
Kot rodowodowy daje nam pewność, że jest on zdrowy fizycznie, wolny od wad genetycznych,
a szczepienia są odnotowane w specjalnej książeczce.
W dodatku hodowca od którego kupujemy zwierzaka z całą pewnością będzie służyć pomocną radą i przydatnymi
wskazówkami, co ma spore znaczenie biorąc pod uwagę brak naszego doświadczenia.
Ponadto zakładamy, że kupione przez nas kotki miały już do czynienia z wystawami, co daje nam
pewność, że dopuszczając je do rozrodu (ok. 1000zł każdorazowo) uzyskamy potomstwo o przewidywanych
i upragnionych przez nas cechach, najlepszych w typie danej rasy.
2
Zdobyć przyjaźń kota nie jest rzeczą łatwą
Zanim zajmiemy się rozmnażaniem kotów, musimy dopełnić wszystkie prawne formalności.
Obrót zwierzętami regulują przepisy prawne. Kiedy kupujemy
kota od hodowcy mamy obowiązek uiszczenia opłaty równej 2% podatku od
czynności cywilnoprawnych, jeśli jego cena przekroczy 1000zł. W naszym
przypadku przewidywana kwota zakupu jednego kota jest wyższa, co skutkuje
nakazem zapłacenia dodatkowych 72zł.
Rejestracja
przydomka
hodowli
Rejestracja
hodowli w WCF
Zapis do klubu
felinologicznego
Formalna
hodowla
DOKUMENTY
Jako hodowcy rozmnażający koty ciąży
na nas obowiązek :
•rejestracji przydomka hodowli (180zł)
•rejestracji samej w sobie hodowli w
WCF (World Cat Federation), dzięki
czemu będziemy mieli w przyszłości
prawo do otrzymania rodowodu
(koszt 35zł).
Cały proces kosztuje 50zł, trwa około
2 miesięcy i musi się odbyć przed
dopuszczeniem kotów do rozmnażania.
Wpisowe do klubu felinologicznego
kosztuje 40zł, roczna składka
członkowska to 80zł,
a rejestracja kota hodowlanego
to jedyne 10 złotych.
3
Pierwszy przychód
Założyliśmy że pierwsze kotki sprzedany po okresie ponad 1roku, ze względu na czas, jaki jest
potrzebny do rozrodu i wychowania miotu.
Legalna hodowla to nie zabawa. Koty powinny być odpowiednio karmione, a sprawowana
nad nimi opieka rzetelna. Hodowlana kotka może zostać dopuszczona do rozrodu nie więcej
niż 3 razy w ciągu 2 lat. Średnio z jednego miotu mamy szansę uzyskać 5 kociąt, które nie mogą
zostać oddzielone od matki wcześniej niż po 12 tygodniach.
Przewidywany czas przedsięwzięcia do momentu pierwszego przychodu.
Z naszych założeń wynika:
1 miesiąc na zakup kotek
2 miesiące na zarejestrowanie hodowli.
Czas czekania na ruje to maksymalnie 4 miesiące, natomiast
czas trwania kociej ciąży to 63 dni, tj. 9 tygodni (=2miesiące)
Opieka nad młodymi do przynajmniej 12tygodnia
(=w założeniach przyjęliśmy 3 miesiące)
Szukanie zainteresowanych i wypełnianie potrzebnych
dokumentów – 1 miesiąc.
Podsumowując: 1 rok i 1 miesiąc to dosyć realny czas, po którym możemy spodziewać
się pierwszych zysków.
4
Kosztorys
Do przygotowania kosztorysu zasięgaliśmy opinii kilku doświadczonych hodowców i na podstawie rozmów
oszacowaliśmy przybliżone koszty. Zaopatrzyliśmy się również w kilka fachowych książek i dzięki nim
zweryfikowaliśmy uzyskane wcześniej informacje.
Po narodzinach 5 kociąt przy założeniu,
Koszty podzieliliśmy na jednorazowe
że 2 z 3 kotek zaszły w ciążę, czekają nas
oraz te, które będziemy ponosić co miesiąc przez
dodatkowe koszty jednorazowe oraz wzrost
najbliższy rok i 1 miesiąc (=do czasu narodzin
dotychczasowych wielokrotnych do momentu
pierwszych kotów):
pierwszej sprzedaży (3 miesiące):
Jednorazowe koszta
Zakup kotek: 3600zł
Podatek od kotów: 72zl
Wielokrotne koszta
(łączna kwota)
Karma: 1100zł
Jednorazowe koszta
Rejestracja kotów:
50zł
Zestaw szczepień:
500zł
Kosmetyki do
pielęgnacji: 260zł
Wpisowe do klubu
felinologicznego: 40zł
Wizyty u weterynarza:
100zł
Dodatkowe
legowiska: 200zł
Roczna składka
członkowska : 80zł
Odrobaczanie: 90zł
Wydanie
rodowodów: 175zł
Zakup akcesoriów:
150zł
Karma: 360zł
Żwir: 120zł
Rejestracja przydomka i
hodowli : 230zł
Dopuszczenie do
rozrodu: 2000zł
Wzrost wielokrotnych kosztów
(łączna kwota za 3 miesiące)
Suma: 7842zł.
Dwukrotne
odrobaczanie: 150zł
Łącznie: 9567zł.
Wizyty u
weterynarza:200zł
Kosmetyki do
pielęgnacji: 90zł
Suma: 1725zł
5
Dalsze rokowania
Pozostała kwota jest
niewielka, ale można ją będzie
wykorzystać w nagłych sytuacjach lub
przy okazji wystaw. W tym przypadku
zaplanowalibyśmy udział w takiej, która
miałaby miejsce jak najbliżej naszego
Wydane
domu lub któregoś z członków naszej
pieniądze
rodziny. W ten sposób jedyne koszty,
96%
które pozostałyby do pokrycia to te za
benzynę.
Po 3 miesiącach kociaki będą na tyle duże, silne i wystarczająco niezależne, że realna stanie
się możliwość odłączenia ich na stałe od matki, uzyskując dzięki temu pieniądze. Jedno z nich pozostanie w mojej
hodowli, aby móc ją w przyszłości powiększyć. W związku z tym, w razie problemu z zajściem w ciążę
któregokolwiek z 3 pierwszych zakupionych zwierząt nie poniesiemy strat w wyniku zmniejszonego rozrodu.
Pozostała
kwota
4%
Czwórkę z młodych kotów sprzedałabym za cenę minimalną 1000zł, uzyskując tym samym kwotę
nie mniejszą niż 4000zł.
Informacje sprzedażowe umieszczalibyśmy w Internecie oraz darmowej gazecie Anonse. Pośrednictwo
znajomych byłoby również mile widziane.
Przychód skalkulowałam przy bardzo małym rozrodzie kotów. Każde powiększenie kociej rodziny pomimo
nieco zwiększonych wydatków, przyniosłoby kolejny zysk finansowy. Warto zauważyć, że koszty przykładowo
za karmę przez pewien czas będą większe, po czym znowu wrócą do normy. Taka sytuacja będzie miała miejsce
również w przypadku opłat za wizyty lekarskie czy przyrządy do pielęgnacji. Dla odmiany zakupione legowiska będą
służyć nie tylko jednemu pokoleniu.
Opłacalność hodowli kotów będzie tym większa, im dłużej powyższą hodowlę będziemy prowadzić.
Niemożliwe jest dokładne wyliczenie kosztów i zysków, ponieważ nie jesteśmy w stanie określić ilości kotów, które
pojawią się w każdym miocie.
Z tego też powodu wszystkie wyliczenia są uśrednione. Ani koszty, ani zyski nie zostały zawyżone.
6
Podsumowanie
Przewidując zyski na kolejne dwa lata liczymy szacunkowo, że pojawi się 18 nowych kotów (przez 2 lata 3 kocice w trzech
miotach każda po co najmniej 2 kocięta każdorazowo) sprzedając je po 1 000 – 1 200zł uzyskam przychód około 20 000zł.
Jest to kwota dwukrotnie przekraczająca kapitał początkowy.
Zakładamy, że kontynuując hodowlę nie będziemy musieli przez dłuższy czas ponosić kosztów związanych z nabyciem
zwierząt oraz wyposażenia. Nawiązane kontakty pozwolą nam również na kupno karmy hurtowo po niższej cenie. W związku z
tym nakłady poniesione na hodowlę będą znacznie niższe niż w momencie jej zakładania.
W miarę upływu czasu i nabierania coraz większego doświadczenia rozwiniemy hodowlę, a tym samym zwiększymy dochody.
Nasze przychody mogą okazać się wyższe, jeśli w miocie pojawi się więcej potomstwa, a koty otrzymają prestiżowe nagrody
i tytuły na wystawach.
Tego typu inwestycja przyniosłaby nam wiele satysfakcji i przyjemności z przebywania wśród sympatycznych przecież
zwierzaków.
7