Mongolové - Gymnázium Zábřeh

download report

Transcript Mongolové - Gymnázium Zábřeh

Vzdělávací materiál
vytvořený v projektu OP VK
Název školy:
Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20
Číslo projektu:
CZ.1.07/1.5.00/34.0211
Název projektu:
Zlepšení podmínek pro výuku na gymnáziu
Číslo a název klíčové aktivity:
III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Anotace
Název tematické oblasti:
Sociologie
Název učebního materiálu:
Menšiny žijící v České republice - Mongolové
Číslo učebního materiálu:
VY_32_INOVACE_ZSV0102
Vyučovací předmět:
Základy společenských věd
Ročník:
2. ročník
Autor:
Mgr. Michaela Osladilová
Datum vytvoření:
28.12.2012
Datum ověření ve výuce:
14.1.2013
Druh učebního materiálu:
prezentace
Očekávaný výstup:
Ve svém jednání respektuje odlišnosti
posoudí důvody emigrace Mongolů
Metodické poznámky:
Prezentace slouží jako pomůcka k výkladu a k
frontálnímu opakování se třídou.
jiných kultur,
• vnitrozemský stát v centrální Asii
• Sousedé:
– sever: Rusko
– jih: Čína

hlavní město: Ulánbátar

rozloha: 1 564 100 km2

počet obyvatel: 2,7 milionů

úřední jazyk: mongolština

státní zřízení: parlamentní republika

pouze 12% asfaltových cest

k dopravě slouží koně a velbloudi

Transmongolská železnice




v České republice žije zhruba 5 000 Mongolů
hlavní důvod emigrace: vysoká
nezaměstnanost
vydělané peníze posílají domů rodině
dělníci u výrobních linek v továrnách (většina
má VŠ vzdělání)
JURTA

jednoduché, přenosné obydlí

základní vybavení : kamna
Deel
 plášť
Gutul
 vysoké kožené boty
Pokrývka hlavy

složen především z masa a mléčných výrobků

z masa jednoznačně převažuje skopové

Mongolský čaj
◦ lisovaný zelený čaj, mléko, máslo, mouka a sůl.

Kumys
◦ kvašené kobylí mléko s malým obsahem alkoholu

Zdroje
◦ Ze zdrojů autora