ppt-presentation

download report

Transcript ppt-presentation

På jakt efter en socialt hållbar värld

Compassion, en essentiell faktor för social hållbarhet Christina Andersson

Compassion

– en essentiell faktor för social hållbarhet

Leg.psykolog, författare, forskare vid Karolinska Institutet och Handelshögskolan. 2014-11-06

Center for social sustainability

Karolinska Institutet

Målsättning:

Att skapa en

gemensam plattform för forskare

från olika vetenskapsområden med fokus på begreppet social hållbarhet

ledord

: medkänsla, empati, tillit och altruism.

Definition:

”Att uppmärksamma att andra, eller du själv mår dåligt, har det svårt och aktivt vilja försöka minska lidandet och öka välmående”

Vad är compassion (medkänsla)?

Ett verktyg för att träna sin hjärna i trygghet och lugn för att hantera livets med- och motgångar Ett förhållningssätt till livet Innebär att rikta värme, vänlighet, omsorg och förståelse mot sig själv och andra

Compassionträning (ej terapi): Fokus: Den trygga hjärnan - att göra sig trygg och lugn för att få tillgång till hjärnans förmågor för bättre koncentration, kreativitet, planeringsförmåga och välmående

Modell över hur vår hjärna och kropp fungerar - de system som styr våra beteenden, tankar och känslor - trygghetssystemet, hotsystemet, utforskandesystemet

CFT:s kärna

Det är inte bara närvaron av det som man tycker känns hotfullt och obehagligt utan också frånvaron av det som gör oss trygga, trygghetsskapande stimuli och situationer som kan skapa rädsla.

S. 47 Compassionfokuserad terapi.

Compassionsignaler

1. Beröring 2. Tonläge 3. Ögonkontakt

Mental träning: ”Compassion mind-set” Färdigheter • Känslor • Beteende • Visualisering Compassio n Egenskaper • Sympati • Empati • Motivation till välmående • Icke-dömande • Tolerans av obehag

Compassion Mind Training

5-8 veckor Jobba med känslor, tankar och compassionagerande utifrån konkreta vardagssituationer Visualiseringsövningar

Compassionträning har effekt i form av: Minskad depression, ångest, självkritik, skam

Gilbert P. och Procter S. (2006). Compassionate mind training for people with high shame and self-criticism: overview and pilot studie of a group therapy approach. Clinical psychology and psychotherapy, 13,353-397.

Ökade positiva känslor, ökad självacceptans, ökad grad av positiva relationer med andra och bättre fysisk hälsa

Fredrickson B. L., Cohn M. A., Coffey K. A., Pek J., Finkel S. M. (2008). Open hearts build lives: positive emotions, induced through loving-kindness meditation, build consequential personal resources. Journal of personality and social psychology, 95, 1045-1062.

Sagt om Compassionträning:

1. Bättre på att ta hjälp. Istället för - ”

ensam är stark

”.

2.Att förstå olika situationer och inte vara dömande mot mig själv.

3. ”Att jag faktiskt har lärt mig att hindra de värsta spiraltankarna att snurra” 4. Känns inte som katastrof att göra fel. Har lärt mig något till nästa gång.

5. Jag har känt mig gladare och tryggare. Mer stabil och balanserad. Känner att jag kan bära mer och att jag är bättre på att ta hand om mig själv.

Compassioneffekten:

Match – Mismatch-

Reparation

Ger mod att förändras och ta ansvar

Survival of the fittest” -Herbert Spencer

”Survival of the kindest”

-Dacher Keltner

"If you want others to be happy, practice compassion. If you want to be happy, practice compassion”

Dalai Lama