Lisbeth Winther, Gentofte Kommune

download report

Transcript Lisbeth Winther, Gentofte Kommune

Fra planer til løsninger:
Den politiske proces og dens
aktører
v. Lisbeth Winther (K)
formand for Teknik- og Miljøudvalget i Gentofte Kommune
Gentofte Kommune er
tæt på København
og Øresund
Fuldt udbygget med
74.000 indbyggere
Areal på 2.555 hektar
(26 km2)
Ca. 1,4 km2 grønne,
kommunale områder og
ca. 2,5 km2 grønne
områder, der ikke er
kommunalt ejet
Klimaplan med delplaner
Vedtaget i 2010
Øget opmærksomhed
Oversvømmelseskort
9 risikoområder
Spildevandsplan 2011-14
Velkommen
til en grøn
kommune
Klimatilpasningsplan
9 risikoområder
Spildevandsplan 2011-2014
Investeringer for 572 mio. kr. i
perioden 2011-2018
Separering af vejvand 20 mio. kr.
årligt
Beredskabsplan for
ekstremregn
Indsatsen sker i et tæt
tværfagligt samarbejde med
beredskab Gentofte og
vandselskabet Nordvand,
som skal forestå en række
praktiske tiltag.
Aktive
medborgere
Aktive
medborgere
8 borgermøder
8 regnvandsmøder
arrangeret
sammen
med med
arrangeret
sammen
grundejerforeningerne
og
grundejerforeninger
Nordvand
Behold dit regnvand og få
penge retur
726 borgere har koblet
regnvandet fra kloakken
Regnvand som ressource
Gentofte Stadion
Gentofte Tennisklub
Ved Renden
Mosegårdsvej
Gentofte Stadion
Ved Renden
Gentofte Renden
Dobbeltprofil i vandløbet
sikrer volumen så
Gentofterenden
oversvømmelser
mindskes
Regnvand skal ledes til
Øresund via Lyngbyvejprojektet
Tak for ordet!
Tak for ordet!