Janez Menart: Croquis

download report

Transcript Janez Menart: Croquis

Janez Menart: Croquis
O Janezu Menartu
sodobni slovenski pesnik (1929-2004);
povojni pesniški tok INTIMIZEM (50. leta 20. stol.);
soavtor zbirke intimistov Pesmi štirih (1953)
Menartova poezija
nadaljeval je romantično-realistično izročilo,
zavračal je modernizem,
več pesniških zbirk:
Prva jesen (1955),
Časopisni stihi (1960);
Semafori mladosti (1963);
Srednjeveške balade (1973);
Pod kužnim znamenjem (1977);
Statve življenja (1979);
Srednjeveške pridige in balade (1990).
https://www.youtube.com/watch?v=7-T2hHbOx_Q
Croqius
pesniška zbirka Časopisni stihi (1960/61)
fr. croquis – osnutek, skica, risba
Croquis
1. Kako je pesem oblikovana? Kako imenujemo takšno
pesem?
2. Pesem se začne z opisom stvarnosti. Kakšna je ta?
3. Ali ima kavarna simbolni pomen?
4. Ali je morda tudi risanje s prstom po mizi simbolno?
5. V pesmi je opazna ironija. Kako je izražena?
6. Kako se lirski subjekt upira pesimizmu?
Croquis
Kakšna je vloga rabe pomanjševalnic?
Poišči še ostala slogovna sredstva.
Določi rimo in ritem pesmi.