Bitučių grupė

download report

Transcript Bitučių grupė

“BITUČIŲ” GR. SKAITYMO SAVAITĖS VEIKLOS
PROJEKTAS
“VISA LIETUVA SKAITO VAIKAMS”
2014 m.
Laikas
2014 m. sausio 20-24 d.
DALYVIAI:
„Bitučių“ gr. vaikai, auklėtojos, tėveliai ir svečiai.
TIKSLAI:
Lavinti ir vystyti vaikų kalbinius įgudžius. Skatinti, tyrinėti ir pažinti knygų
turinį: klausant skaitymo balsu kiekvieną dieną, žiūrinėjant iliustracijas,
atrandant simbolius – raides, skaitmenis, natas.Vystyti jų emocinį
intelektą, gebėjimą bendrauti, užjausti.
UŽDAVINIAI:
Supažindinti su knygučių įvairove, klausytis skaitomų kūrinėlių, aptarti
veikėjų poelgius. Išmokti patiems sekti pasaką, ją improvizuoti. Pajausti
pasakojimo, kalbėjimo džiaugsmą bendraujant, vaidinant. Žiūrėti knygutes.
PROJEKTO ĮGYVENDINIMAS
Darbas su tėvais ir svečiais:
Pokalbiai
Informacijos sklaida
Skaitymo popietės
Skaitymo rytas
Darbas su vaikais:
Grupės bibliotekėlės papildymas naujomis knygelėmis.
Pasakos klausymas, sekimas ir kūrimas.
Eiliuotos pasakos kūrimas.
PROJEKTO „VISA LIETUVA SKAITO VAIKAMS“ IŠVADOS
Projektas „Visa Lietuva skaito vaikams“ sudarė galimybę vaikų pažinimo,
komunikavimo, meninio ugdymo bei socialinės kompetencijų sklaidai.
Vaikai per savo patyrimą, dalyvaudami įvairiose veiklose patyrė teigiamų
emocijų ir gražių išgyvenimų.
Vystėsi vaikų kalba, susipažino su knygų įvairovę, vaikai išmoko sekti
eiliuotą pasaką, vaidinti “Ropę”, klausytis skaitomų eilėraštukų ir
kūrinėlių, bei muzikinių kūrinėlių.
EILIUOTOS PASAKOS PAGAL
A. RADVILAVIČIENĖS “MĖNULIO BLYNAI” KŪRIMAS.
JAU SUSIKŪRĖME PASAKĄ.
KELIAVO PER DANGŲ MĖNULIS NAKČIA
IR SKANIĄ SVAJONĘ JIS AUDĖ SLAPČIA.
KODĖL NESUVALGIUS JAM BLYNŲ GARDŽIŲ?
SU UOGOM IR PIENU... OI, BŪTŲ SKANU!
TREČIADIENIO POPIETĖJE
SVEČIUOSE EMILIJA SAUSYTĖ
GROJA “SENOVINĮ MARŠĄ”.
ČIA MES PO NUOSTABIŲ MUZIKOS AKIMIRKŲ...
LABAI SUSIDOMĖJĘ KLAUSOMĖS EMILIJOS SKAITOMO
E. SELELIONIO EILĖRAŠTUKO “BESMEGENIAI”.
PENKTADIENIO RYTĄ SVEČIUOSE TADO MAMYTĖ JURGITA SALIENĖ.
ŽEMAIČIŲ TARME SKAITO J. MARCINKEVIČIAUS PASAKĄ
“GRYBŲ KARAS”.
VAIDINOME PASAKĄ “ROPĖ”. ROPĘ VAIDINA GODOS
MAMYTĖ – VAIDA ŽEMLIAUSKAITĖ.
LINKSMOS AKIMIRKOS, KAI IŠROVĖME ROPĘ.
ČIA MUMS GERA IR SMAGU, ŠOKAM RATELIU.
ČIA MES SUSIPAŽĮSTAME SU ĮVAIRIŲ KNYGUČIŲ
TURINIU.
ŠIAS MYLIMIAUSIAS KNYGUTES MES SKAITĖME VISĄ
SAVAITĘ.
AČIŪ UŽ DĖMESĮ!!!