Transcript Document

Vædderen
Af Cecil bødker
Eksistentialisme og
Modernismen
Novelleanalyse: Vædderen
Eksistentialisme 1940-1960
Mennesket har i modsætning til dyr evnen til at tænke over sit liv.
Intet er forudbestemt af Gud eller af arv og miljø. Der er ingen Gud, og tilværelsen er uden
mening. For at få et væsentligt liv må man derfor selv skabe mening gennem de valg, man
træffer.
Vores liv og vores personlighed bliver dermed præcis det, som vores valg gør det til. Det
forudsætter, at man kan se bort fra de forventninger, som fx familie, venner og kirke har til én.
Kan man ikke det, og er man ikke i stand til at tænke over sin eksistens, bliver man offer for
tilfældigheder og fremmedgørelse.
Eksistentialisten kan bekæmpe fremmedgørelsen ved selv at tage ansvaret for sit liv, ved at
vælge selv – sig selv, selvom han oplever angst over for de mange valgmuligheder.
Modernismen 1950-1970
Efter 2. verdenskrig (1939-45) skete der en voldsom stigning i velfærden. Folk fik flere penge. Den
materielle jagt på statussymboler i form af bil, køleskab, tv, sommerhus osv. fik en stadig større plads i
samfundet.
Velfærden med disse ydre værdier skabte efter mange forfatteres mening en fremmedgørelse, fordi den
blev opnået på bekostning af de indre værdier: følelser og medmenneskelighed. Mennesker blev reduceret
til forbrugere.
Den dominerende litteratur i 1950’erne og 1960’erne kaldes modernismen. Dog forekommer der i perioder
både før og efter denne tid også litteratur med modernistiske træk.
Forfatterne er kritiske over for det umenneskelige og fremmedgørende i velfærdsstaten og det moderne liv.
De finder tilværelsen absurd (latin: absurdus = urimelig, meningsløs).
De skriver om tomheden bag den konventionelle overflade – oftest ved brug af symbolik, for når tilværelsen
ikke hænger sammen og forekommer meningsløs, kan den ikke beskrives realistisk.
Deres måde at skrive på kan derfor virke absurd og fremmedgjort.
Ordet fremmedgjort udtrykker, at man er blevet en fremmed over for sig selv og sin tilværelse på grund af
teknikken, storbyen, jagten på statussymboler og det opskruede arbejdstempo.
Den industrielle produktionsmåde gjorde arbejdere og funktionærer fremmede over for deres arbejde.
Stående ved samlebåndet eller siddende i et kontorlandskab blev man blot en lille brik i det store system.
Vædderen
Analyse
•
•
Præsentation: Titel, Forfatter, Årstal, Litteraturhistorisk periode, Resume
Analyse af tekstens konflikt (versus)
•
•
•
•
•
•
•
•
Hvilke problemer skildres i teksten?
Hvem er skyld i disse problemer?
Miljø: Giv eksempler på hvordan Vagns hjem (og bondegården) påvirker ham som person
•
Land vs by
Personer: Analysere de vigtigste personer i novellen, samt Vædderen og sammenlig (Hvordan handlingen ind i 3-akts
modellen?)
Tid: Historisk tid og hvor lang tid er novellens handlingsforløb?
Fortolkning
Tema/budskab, i forhold til den litteraturhistoriske periode
Perspektivering