Internasjonal politikk etter den kalde krigen: Nye

Download Report

Transcript Internasjonal politikk etter den kalde krigen: Nye

Torbjørn L. Knutsen
INTERNASJONAL POLITIKK ETTER DEN KALDE
KRIGEN: NYE KONFLIKTER, NYE KRIGER?
SLUTTEN PÅ DEN KALDE KRIGEN

USSR rakner
 1991:
Gorbatsjov avviklet Sovjetunionen
Den Kalde Krigen slutter
 Håp om en ny og annerledes og fredeligere
verden

KRIGER UNDER DEN KALDE KRIGEN
VERDEN ETTER DEN KALDE KRIGEN

Nye konflikter og kriger
 Golfkrigen
 Jugoslavia
 Kaukasus
 Midt-Østen
 Afrika
 11-09

– krigen mot terror
Paradokser og desillusjon
VERDEN ETTER DEN KALDE KRIGEN
Innhold:

1. Verden er bedre enn før
 Det

er mindre konflikt og krig
2. Verden har fremdeles konflikter
 Hvilke?
 Hvor?
 Hva

slags? Er de annerledes?
3. Konklusjon
KRIGER UNDER OG ETTER DEN KALDE KRIGEN
TYPER KONFLIKTER UNDER OG ETTER DEN KALDE KRIGEN
DIREKTE DØDSFALL I KRIG
DEMOKRATISERING ETTER DEN KALDE KRIGEN
Verden er fredeligere
 Mindre konflikt enn før

 Færre
kriger
 Færre
kriger mellom stater
 Færre kriger innad i stater
 Færre

dødsofre i krig
Flere demokratier i verden
HVORFOR INNTRYKKET AV KONFLIKT?

Media
 Medierevolusjon

Endring i politiske institusjoner
 NATO
 FN

Mer nyhetsdekning av konflikter
 FN-soldater
fra mange land
 Mer interesse for konfliktene
 Større medianærvær
1. Hvilke konflikter brøt ut 1990-1995?
 2. Hvor brøt de ut?
 3. Hva slags konflikter og kriger var det?
 4. Representerer de noe nytt?

HVILKE?

Konflikter eksisterte tidlig på 1990-tallet?
 Den
første Golfkrigen (1990-1991)
 Krig i Jugoslavia (1991- )
 Krig i Kaukasus (1988)
 Krig i Afghanistan (1989- )
 Flere kriger i Afrika

Folkemord i Rwanda (1994)….
HVOR?
 Tre steder:
 1. Langs USSRs gamle grenser i sørøst



Sentral-Asia
Kaukasus
2. I områdene hvor USA engasjerte seg i øst

Rundt Den persiske Golfen

3. I Afrika

(Mangel på konflikter i Amerika og Europa)
HVORFOR?
 Sovjetunionen

1. Sovjetunionens fall:
 Skapte
-

falt; USA vokste
maktvakuum i imperiets nærområder
særlig langs USSRs grenser mot sør
2. USAs vekst:
 Skapte
anti-amerikanske reaksjoner i fjerne
regioner
-
særlig rundt Den persiske golfen
BAKGRUNN 1 – USSR, 1980-TALLET
 Sovjetunionens
Indre
fall:
forfall:
Økonomisk
Politisk
Verdimessig
 Ytre
belastninger
Konflikter
i sovjetiske lyderiker
BAKGRUNN 2 – USA, 1980-TALLET
 USAs
vekst
Indre
fornyelse
Økonomiske
innovasjoner
Politisk endring
Normative innovasjoner
Ytre
engasjement
Fra
containment til roll-back
BAKGRUNN 3: 1989-91
Den kalde krigens slutt:
 USSR trekker seg tilbake fra Den tredje verden
 USA trekker seg tilbake fra Den tredje verden

 Gamle
konflikter ”brenner ut”
 Nye konflikter oppstår i maktvakuum

FNs reaksjoner
 Internasjonale
fredsoperasjoner
 Fredsbevarende
styrker
 Fredsopprettende styrker
FØLGER 1 – USSR, 1990-TALLET
 Sovjetunionens
Indre
fall:
kaos :
 Ytre maktvakuum:
Sentralasia
Kaukasus
Øst-Europa
FØLGER 2 – USA, 1990-TALLET
 USAs
vekst
 Indre
fornyelse
 Ytre engasjement – ekspansjon og reaksjon
Persiske
Golf
Afghanistan
 Al-Qaida
Osama bin Laden
 Ayman al-Zawahiri

KONFLIKTER OG KRIGER
Hva slags konflikter har oppstått etter 1990?
 Er de særegne på noen måte?

 Har

de noen særlige kjennetegn?
”Nye kriger”?
Hva er ”nye kriger”?
Mary Kaldor (2008):
-Etniske ikke territorielle
-Gerilja og terror
-Privatiserte
Nye trekk:
Etniske
konflikter?
Nye trekk:
Gerilja og terror?
Nye trekk:
Nye finanser?
Privatisering av konfliktene
 Opprørere trenger:

 Arbeidere

og kapital
Opprørere skaper:
 Krig/kriminalitet
 Anarkiske
enklaver
 Krigsherrer

Ordensmakter bruker
 Kontaktører
 Private
selskaper
KONFLIKTER OG KRIGER I 2008
SVAKE STATER OG SIVIL KONFLIKT
KONKLUSJON 1: TO X TRE DYNAMIKKER
 Tre

konflikttyper etter Den kalde krigen:
1. Urolige nabolag
 Gamle

2. Konflikt i post-kommunistiske randsoner
 Nye

konflikter
konflikter
3. Konflikt etter USAs ekspansive alenegang
 Ny
ond konfliktsirkel
KONKLUSJON 2: TRE FASER
 Konfliktenes
tre faser:
1. Post-kommunistiske konflikter
 2. Humanitære intervensjoner
 3. Krigen mot terror

The End
Kilder:

På nett:
 http://www.systemicpeace.org/
 http://www.prio.no/CSCW
 http://www.pcr.uu.se/research/UCDP/graphs/char
ts_and_graphs.htm

Bøker:
 Mary
Kaldor (2008) New and Old Wars.