Pre*o kompas ukazuje sever?

Download Report

Transcript Pre*o kompas ukazuje sever?

Prečo kompas ukazuje sever?

Mgr. Petra Bejšovcová 4. ročník

 Stalo sa ti už niečo podobné?

 Ako si poradiť?

Magnetická sila

MAGNET

 priťahuje niektoré látky  pôsobí magnetickou silou

M A G N E T 

Priťahuje magnet všetky látky?

◦ Nachystaj si na lavicu magnet a rôzne predmety.

◦ Vyskúšaj, ktoré predmety magnet pritiahne a ktoré nie.

Čo si zistil? MAGNET pôsobí magnetickou silou na predmety zo ŽELEZA .

(klikni) iba

 Skús spojiť dva magnety: ◦ ◦ Čo sa s nimi stalo?

Čo sa s nimi stane, ak jeden otočíš opačne?

Póly magnetu

 Každý magnet má dva póly ◦ SEVERNÝ (N) a JUŽNÝ (S)  Veľké magnety majú póly rozlíšené farebne.

  Magnet sa priťahuje opačnými pólmi (južný a severný).

Rovnaké póly sa odpudzujú.

ZEM je magnet  Zem je obrovský magnet ◦ má severný aj južný pól ◦ okolo Zeme je

magnetické pole (KLIKNI)

KOMPAS Na čo využívame kompas?

Z čoho sa kompas skladá? (klikni)

Použitie magnetov v bežnom živote

Obrovské magnety  (klikni)

PREČO KOMPAS UKAZUJE SEVER?

Magnet pôsobí magnetickou silou na predmety zo železa . Okolo magnetu je magnetické pole (aj Zem je obrovský magnet).

Každý magnet má dva póly – severný a južný . Veľké magnety majú póly farebne odlíšené.

Kompas využíva magnetické pole Zeme na určovanie svetových strán.

Ďakujem za pozornosť!

Použité zdroje:  Učebnica Prírodoveda pre 4. roč. ZŠ (Wiegerová)   www.google.sk

www.planetavedomosti.iedu.sk