Co je to komunikace - SOŠ a SOU Milevsko

Download Report

Transcript Co je to komunikace - SOŠ a SOU Milevsko

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Čs. armády 777
399 01 Milevsko
www.issou-milevsko.cz
Co je to komunikace
Škola
SOŠ a SOU Milevsko
Autor
Mgr. Josef Kašpar
Název
VY_32_INOVACE_05_B_01_MEV
Téma
Co je to komunikace
Anotace
Žák se seznámí se základními druhy komunikace.
Klíčová slova
Mediální výchova, komunikace, verbální, neverbální, gesta
Cílová skupina
Žáci maturitních oborů
Datum tvorby
20.9.2012
Číslo projektu
CZ.1.07/1.5.00/34.0557
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Metodický pokyn:
Prezentace je zaměřena především na výklad učiva.
• 4. – 6. snímek: výklad učitele, popř. problémový
výklad (využití mezerníku)
• 7. snímek: test (po kliknutí na textové pole přiletí
„smajlík“)
Inovativnost materiálu spočívá v samostatném
zamyšlení žáků nad problémem (problémové
vyučování – žák sám přichází na řešení zadaného
úkolu), interaktivnost probíhá využitím ICT.
Sdělování informací, myšlenek, názorů
a pocitů mezi lidmi
• slovní vyjadřování – řeč
• písmo
•
•
•
•
•
•
pohled očí
mimika obličeje
kývání hlavy
pohyby rukou,
gestikulace
postoj těla
Test
Co je neverbální komunikace?
Slovní vyjádření
Úsměv
Postoj těla
Zdroje a citace
•
•
•
•
Copyright (c) 2013 [Josef Kašpar] and its licensors (Corel). All rights reserved.
AUTOR NEUVEDEN. www.21stoleti.cz [online]. [cit. 21.9.2012]. Dostupný na WWW:
http://21stoleti.cz/wp-content/uploads/people-486x375.jpg
AUTOR NEUVEDEN. http://www.dvorek.eu/ [online]. [cit. 21.9.2012]. Dostupný na WWW:
http://www.dvorek.eu/dwn/1003/27061cs_CZC450x303_communication.jpg
AUTOR NEUVEDEN. www.idnes.cz [online]. [cit. 21.9.2012]. Dostupný na WWW:
http://i.idnes.cz/11/071/cl6/ABR3243d1_14ONA17a.jpg