Oefening De-escaleren - Veilig in elke Vezel

Download Report

Transcript Oefening De-escaleren - Veilig in elke Vezel

Technieken 3: de-escaleren
Wanneer iemand agressief tegen je is, kan
dat ook bij jou boosheid, spanning en
onrust geven.
Probeer de signalen van je lichaam te
herkennen en probeer je eigen gevoel en
fysieke reacties onder controle te houden.
© mei 2013 – versie 00
Technieken 3: de-escaleren
Kies in de situatie de beste aanpak:
• laten gaan. Negeer het gedrag
• agressiehantering (de-escaleren) en spreek de
persoon in kwestie aan
• hulp inschakelen: als je inschat dat de-escaleren
geen zin heeft
© mei 2013 – versie 00
Technieken 3: de-escaleren
•
Fase 1: kalmeren
–
•
Fase 2: grens stellen.
–
•
als de agressie toch doorgaat, begint fase twee. Vraag de persoon naar je te luisteren en te
stoppen met zijn gedrag.
Fase 3: consequenties aangeven.
–
•
negeer de strijd, maak contact en luister actief. Toon respect.
als de persoon nog steeds doorgaat met zijn agressieve gedrag, geef dan aan dat de persoon kan
kiezen tussen een oplossing zoeken of het gesprek staken. Geef duidelijk aan welk gedrag je wel
en welk gedrag je niet accepteert.
Fase 4: alarm slaan.
–
als deze drie stappen geen zichtbaar effect hebben, dan moet je voor jouw eigen veiligheid gaan
zorgen. Jij bepaalt zelf op welk moment je het contact verbreekt, het gesprek beëindigt, weggaat of
alarm slaat en neemt geen onnodige risico’s.
Als grens geldt: Als iemand je persoonlijk bedreigt, beëindig je het gesprek onmiddellijk.
© mei 2013 – versie 00
Technieken 3: de-escaleren
• Deelnemer A speelt een agressieve burger die
absoluut zijn huis in wil, maar niet kan, omdat het
huis is afgezet vanwege de
verwijderingswerkzaamheden
• Deelnemer B speelt de DTA’er die probeert de
agressie van de burger te de-escaleren. Hij
gebruikt daarvoor de technieken van de vorige
pagina
• Evalueer en draai de rollen om
© mei 2013 – versie 00