Ügyviteli-, informatikai és szervezetfejlesztési

download report

Transcript Ügyviteli-, informatikai és szervezetfejlesztési

Veszprém Megyei Államigazgatási
Kollégium
Ügyviteli-, informatikai és
szervezetfejlesztési munkacsoport
2011-2012. évi tevékenységének
bemutatása
Beitl Attila
informatikai főosztályvezető
Veszprém Megyei Kormányhivatal
20/256-56-74
[email protected]
Ügyviteli-, informatikai és
szervezetfejlesztési bizottság ülései
• 2011. december
- a Bizottság alakuló ülése;
- elfogadásra került a Bizottság ügyrendje;
- 2012. évre kitűzendő feladatok átbeszélése;
- HelpDesk rendszer fejlesztési lehetőségeinek
ismertetése
- a rendszerrel szemben támasztott hardver és
szoftveres feltételek ismertetése
Ügyviteli-, informatikai és
szervezetfejlesztési bizottság ülései
• 2012. május
- az eddig elkészült rendszer bemutatása, a rendszer
működésének ismertetése;
- további fejlesztési lehetőségek ismertetése;
- 2012. évi munkaterv előkészítése
Veszprém Megyei
Kormányhivatalnál kifejlesztett
Help Desk rendszer működésének
bemutatása
Előzmény:
• A Kormányhivatalok létrejöttével, a szakigazgatási
szervek funkcionális informatikai működtetését újra
kell szervezni;
• Nem minden szakigazgatási szervnél van
informatikus;
• Az informatikai főosztályra érkező feladatok
hatékonyabb feldolgozása vált szükségessé;
• Informatikai vezetői rendszer szükségessége
(dolgozók szakmai ellenőrzése, szükség esetén
beavatkozás)
Közigazgatási és Elektronikus
Közszolgáltatások Központi Hivatala
03/2011. számú szakmai ajánlás
• A Kormányablak funkcionális jellegű
szolgáltatástámogatását a KEKKH szakmai
irányítása mellett a Kormányhivatal Informatikai
Főosztálya látja el;
• A Kormányhivatal Informatikai Főosztálya látja el a
kormányablak informatikai szolgáltatásainak
funkcionális jellegű I. szintű HelpDesk feladatait.
Közigazgatási és Elektronikus
Közszolgáltatások Központi Hivatala
05/2011. számú szakmai ajánlás
• A kormányhivatal egységes kialakítását és működését
célzó informatikai alapinfrastruktúra kialakításának
biztosítása és működtetése érdekében az informatikai
erőforrásaira alapozva szervezze meg az informatikai
funkcionális szolgáltatás támogatását;
• A kormányhivatalok az informatikai funkcionális és
szakmai szolgáltatásaikat a területi I. szintű „Help
Desk” egységes keretein belül hozzák létre. A
funkcionális feladatokat a KEK KH szakmai irányítása
mellett, míg a szakmai feladatokat a központi
szakigazgatási szervekkel egyeztetett szolgáltatási
szinteknek megfelelően kell biztosítani.
I.-II.-III. szintű Help Desk rendszerek
összeköttetései
HD - belépés
HD – vezetői információk
HD – vezetői hibajegy státusz
HD – adminisztrátori felület
HD – funkcionális e-mailek
HD – felhasználói nézet
Hibajegyek száma 2012 február 1 - április 30
600
500
400
300
200
100
0
Összegzés
• Szakigazgatási szervek HelpDesk rendszereinek
összehangolása KH HelpDesk rendszerével.
(pk.: Munkaügyi Központ, Földhivatal)
• A rendszer tovább paraméterezhető (Wiki, SLA
rendszerek, számítógépek javításainak karton
nyilvántartásai);
• Jelen gazdasági helyzetben új IT irány az
OpenSource rendszerek használata. A licencelt
rendszerekkel szemben nagyságrendekkel olcsóbb.
HD – fejlesztési lehetőségek
Elismerés a VPMKH-nak
• Jelen HelpDesk rendszer kialakítását elsőként a
Kormányhivatalok közül, a Veszprém Megyei
Kormányhivatal vezette be.
• A rendszer használatára és az elért eredményekre a
KEK KH és a többi Kormányhivatal is felfigyelt, a
tapasztalatok átadására nagy igény mutatkozik.
Köszönöm a figyelmüket!
Beitl Attila