presentatie-ministerie-digitalisering

Download Report

Transcript presentatie-ministerie-digitalisering

Wat is het digitaal
stelsel
Yvette Ellenkamp
Uitvoeringsprogramma
GOAL
DCI Brown Bag
17 juni 2014
1
Ambitie digitalisering Omgevingswet
Streefbeeld
•
Initiatiefnemer
– Krijgt informatie die past bij het soort activiteit en de plaats en de tijd van realisatie.
– Eenvoudig: in een moeite naar melding / aanvraag.
– Bijzonderheden: inzicht in wat is nodig.
– Complex: overzicht regelgeving en gegevens fysieke leefomgeving, inzicht factoren
kans van slagen, inzicht in wat is nodig.
•
Belanghebbende
– Gelijke informatiepositie.
•
Bevoegd gezag
– Maakt informatie actief openbaar, minder spraakverwarring over onderliggende gegevens, daardoor
meer aandacht op afweging en besluitvorming.
2
Visie ‘Laan van de Leefomgeving’ (1)
Een voor burgers, bedrijven en bevoegde gezag toegankelijk stelsel van
(gegevens)voorzieningen voor de fysieke leefomgeving.
Een Laan met
•
één ingang voor gebruikers
•
centrale regie en goede afspraken over financiering
•
centrale voorzieningen (stelselcatalogus etc.)
•
één taal
Info
OLO
Info
Initiatiefnemer
3
INSPIRE / Basisregistraties
Visie ‘Laan van de Leefomgeving’ (2)
Op de Laan zijn aangesloten
•
Informatiehuizen (water, natuur, geluid, lucht, bodem, externe veiligheid,
cultuurhistorie, bouwen, RO, etc). Hiervoor gelden en aansluitvoorwaarden
t.a.v. bestendigheid, bruikbaarheid en beschikbaarheid.
•
Voorzieningen voor gebruikers als
OLO
– Omgevingsloket online
– Ruimtelijkeplannen.nl
– Activiteitenbesluit Internet Module
– etc.
Initiatiefnemer
4
Info
Info
Globale architectuur
Digitaal stelsel Omgevingswet
5
De ICT (front-end)
voorzieningen
Yvette Ellenkamp
Uitvoeringsprogramma
GOAL
DCI Brown Bag
17 juni 2014
Globale architectuur
Digitaal stelsel Omgevingswet
Stelselbrede thema’s:
1. Ontkoppelen
2. Geo-coderen
3. Beslisbomen
4. Standaarden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
2
Lucht
Bodem
Water
Geluid
Externe Veiligheid
Natuur
Ruimte
Bouwen
Cultureel Erfgoed
Nutsvoorziening
Informatieproducten
3
ICT Voorzieningen
Oriënteren en informeren
4
Voorwasstraat
Doel: initiatiefnemer kan eenvoudig vaststellen of zijn initiatief kans van slagen
heeft.
Input: door invoer van gegevens over de omvang en locatie.
– Gegevens naar aanvraagformulier
– Zowel voor impact op leefomgeving als impact initiatief
Output: per domein of de opgegeven activiteit past op de vermelde locatie.
5
ICT Voorzieningen
Indienen
6
ICT Voorzieningen
Besluiten
7
De Laaninfrastructuur
Yvette Ellenkamp
Uitvoeringsprogramma
GOAL
DCI Brown Bag
17 juni 2014
Globale architectuur
Digitaal stelsel Omgevingswet
Stelselbrede thema’s:
1. Ontkoppelen
2. Geo-coderen
3. Beslisbomen
4. Standaarden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
2
Lucht
Bodem
Water
Geluid
Externe Veiligheid
Natuur
Ruimte
Bouwen
Cultureel Erfgoed
Nutsvoorziening
Informatieproducten
Globaal ontwerp Laaninfrastructuur
Routeren via 1 knooppunt
3
•
Beperk complexiteit
•
Toegevoegde waarde
•
Governance afdwingen
Globaal ontwerp Laaninfrastructuur
Register
4
•
Vindbaarheid informatie waarborgen
•
Semantisch: welke informatie is er
•
Technisch: waar, onder welke voorwaarden & hoe
Globaal ontwerp Laaninfrastructuur
Autorisatie & Authenticatie
•
Voorzien in toegang gesloten en open data
– Passende middelen
5
•
Eenduidige wijze omgaan met identiteit
•
Autorisatie kan centraal afgedwongen worden
Globaal ontwerp Laaninfrastructuur
Beveiliging
•
Gesloten data (focus overheid onderling)
– Beveiliging: afgeschermd, integriteit authentieke bron
– E-overheidsstandaarden Digikoppeling, zaakgericht werken
•
Open data (focus ontsluiten naar burger en bedrijf)
– Beveiliging: integriteit, authentieke bron
– Standaarden van het web, REST, linked open data
6
Globaal ontwerp Laaninfrastructuur
Beveiliging
7
•
Gebeurtenissen in basisregistraties en informatiehuizen doorgeven
•
Afnemers zijn Burgers, bedrijven en overheden
•
Afnemers sluiten abonnement af
Globaal ontwerp Laaninfrastructuur
Service portfoliomanagement
Portfoliomanager
8
•
Bij elkaar brengen vraag en aanbod
•
Sturen bij (door)ontwikkeling
•
Register als instrument
Globale architectuur
Digitaal stelsel Omgevingswet
Stelselbrede thema’s:
1. Ontkoppelen
2. Geo-coderen
3. Beslisbomen
4. Standaarden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
9
Lucht
Bodem
Water
Geluid
Externe Veiligheid
Natuur
Ruimte
Bouwen
Cultureel Erfgoed
Nutsvoorziening
Informatieproducten
Semantiek
•
Groslijst van alle begrippen uit het Omgevingswetdomein die terug (moeten)
komen in een registratie.
•
10 punten selecteren
•
Proces met beleid en juristen om te harmoniseren
•
Uit ervaringen methode ontwikkelen voor
– Oplossen bestaande semantische problemen
– Voorkomen nieuwe semantische problemen (sluitend krijgen van de driehoek weten regelgeving / begrippen / registraties)
•
Tijdig voor uitvoeringsregels
•
Globaal ontwerp benodigde tooling
•
Roadmap
10
Rotonde
11
Globale architectuur
Digitaal stelsel Omgevingswet
Stelselbrede thema’s:
1. Ontkoppelen
2. Geo-coderen
3. Beslisbomen
4. Standaarden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12
Lucht
Bodem
Water
Geluid
Externe Veiligheid
Natuur
Ruimte
Bouwen
Cultureel Erfgoed
Nutsvoorziening
Informatieproducten