Powikłania pozajelitowe n.ch.z.j. (1)

Download Report

Transcript Powikłania pozajelitowe n.ch.z.j. (1)

Skryning raka jelita grubego jako
przykład porównawczego badania
skuteczności populacyjnej?
Jarosław Reguła
Koordynator Programu Badań Przesiewowych
Klinika Gastroenterologii
Centrum Onkologii- Instytut
Warszawa
Program oportunistyczny
– zorganizowany
2000 - 2011
Colonoscopy
• programme
New Engl J Med. 2006; 355, 1863
NordICC trial – Polish arm
Kaminski MF, Regula J et al.N Engl J Med, 2010; 362: 1795-803
Aktualna koncepcja
Kolonoskopia raz w życiu jako jedyny test skriningowy
w wieku około 60 lat
Bez gruczolaków
Gruczolaki
Koniec skriningu
Nadzór
Bretthauer M. NEJM 2012
Efekt jednej sigmoidoskopii
Atkin W. et al. Lancet 2010
HR 0,68 (0,59-0,82) in ITT analysis
Skrining raka jelita grubego daje
oszczędności !!!!
Lansdorp-Vogelaar I et al. J Natl Cancer Inst 2009
• Stary program 2000- 2011 – stworzono ośrodki
dobrej jakości, wyszkolono endoskopistów
aby rozpocząć program populacyjny
• Nowy program od 2012 – wprowadzany stopniowo
• Główne cechy nowego programu:
- Jedna kolonoskopia w życiu wiek 55-64
- Wysokiej jakości zaproszenia
- System ewaluacji w czasie implementacji –
spełniający kryteria CER
Rozwój terminów oceniających badania naukowe
Pharmacoeconomics
Health Technology
Assessment
(1974)
Outcomes Research
(1989)
(1986)
Coverage with
Evidence Development
(2006)
Evidence-based
Medicine
(1990)
1940
1970
1980
1990
1st Randomized
Control Trial
Effectiveness
Research
(1948)
(1988)
2000
2010
Comparative Effectiveness
Research (2009)
CER
comparative effectiveness research
(porównawcze badanie efektywności)
• w czasie wprowadzania nowej metodologii
(nowego algorytmu postępowania
diagnostyczno-leczniczego)
• dla zidentyfikowania prawdziwych
udoskonaleń diagnostyczno-leczniczych
• istnieje potrzeba rozwoju metod badawczych i
sposobów dostępu do danych
CER
• Nie jest randomizowanym badaniem
klinicznym
• Ma za zadanie ocenę efektywności w tzw.
„prawdziwym życiu”
• Istnieje potrzeba rozwoju metod korzystania z
populacyjnych baz danych, rejestrów itd.
Brak CER w raku piersi
(przeszacowano efekt)
Kalager M , et al. NEJM2010
Fiński model CER – w skryningu
Malila N et al. J Med. Screen 2005
Finski model CER (2)
Malila N et al. J Med. Screen 2005
Norweski CER od 2012
• W ramach programu zdrowotnego
• Randomizacja (losowanie) między
- badanie stolca co 2 lata
- pojedyncza sigmoidoskopia
Polski CER w ramach Programu
Badań Przesiewowych w raku j.
grubego
Każdego roku 20% kohorty urodzeniowej
losowane w stosunku 1:1
1.Grupa skryningowa:
– zaproszenie na kolonoskopię w danym
roku
2.Grupa porównawcza:
– zaproszona na kolonoskopię za 5 lat
Wbudowany system ewaluacji
• Grupy:
niebieska)
- zaproszenie w danym roku
biała)
- zaproszenie opóźnione
Analizy krótkoterminowe:
grupa skryningowa vs. grupa kontrolna
• Czułość metody skryningowej w okresie
2 (5) lat
• Zachorowalność na zaawansowanego
raka w okresie 2 (5) lat
• 30-dniowa śmiertelność i 8-dniowa
ryzyko hospitalizacji
Odległa analiza
osób w wieku 60-64 lat
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
2012
A1
F1
A2
F2
A3
F3
A4
F4
A5
F5
A6
F6
A7
F7
A8
F8
A9
F9
A10 F10
2013
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
G9
G10
G11
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Screning
Control
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H10
H11
H12
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13
I4
I5
I6
I7
I8
I9
I10
I11
I12
I13
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
E13
E14
J5
J6
J7
J8
J9
J10
J11
J12
J13
J14
F6
F7
F8
F9
F10
A11 F11
A12 F12
A13 F13
A14 F14
A15 F15
G7
G8
G9
G10
G11
B12 G12
B13 G13
B14 G14
B15 G15
B16 G16
H8
H9
H10
H11
H12
C13 H13
C14 H14
C15 H15
C16 H16
C17 H17
I9
I10
I11
I12
I13
D14 I14
D15 I15
D16 I16
D17 I17
D18 I18
J10
J11
J12
J13
J14
E15 J15
E16 J16
E17 J17
E18 J18
E19 J19
Each square represents 10% of the birth cohort
Skryning vs. kontrola po 10 latach (w odniesieniu do populacji)
• Redukcja w umieralności na raka j. grubego
• Redukcja w zachorowalności
Określenie optymalnego
wieku dla skryningu
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
2012
A1
F1
A2
F2
A3
F3
A4
F4
A5
F5
A6
F6
A7
F7
A8
F8
A9
F9
A10 F10
2013
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
G9
G10
G11
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Screning
Control
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H10
H11
H12
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13
I4
I5
I6
I7
I8
I9
I10
I11
I12
I13
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
E13
E14
J5
J6
J7
J8
J9
J10
J11
J12
J13
J14
F6
F7
F8
F9
F10
A11 F11
A12 F12
A13 F13
A14 F14
A15 F15
G7
G8
G9
G10
G11
B12 G12
B13 G13
B14 G14
B15 G15
B16 G16
H8
H9
H10
H11
H12
C13 H13
C14 H14
C15 H15
C16 H16
C17 H17
I9
I10
I11
I12
I13
D14 I14
D15 I15
D16 I16
D17 I17
D18 I18
Each square represents 10% of the birth cohort
•skryning w wieku 55-59 vs. skryning w wieku 60-64
wyniki po 10 latach
J10
J11
J12
J13
J14
E15 J15
E16 J16
E17 J17
E18 J18
E19 J19
Finansowanie
• MZ – NPZCHN
+
• „TEAM” z FNP
Wnioski
• Metodologia CER jest nowoczesnym
narzędziem ewaluacji nowych rozwiązań
diagnostyczno-terapeutycznych w skali
populacji
• Metodologia CER powinna być stosowana w
kraju w ocenie naukowej złożonych procesów
– wprowadzanych do praktyki