Film i kufferten

Download Report

Transcript Film i kufferten

Høring om digitale redskaber i dagtilbud og digital dannelse 28/10 2014
Kari Eggert Rysgaard, DFI / Skoletjenesten
Film i kufferten – et legeredskab til
at opleve, forstå og skabe film
• Legeredskab der stimulerer
fortællelyst og filmforståelse
• Børn skal kunne ”tale flydende
film”
• ”Kameraet som blyant”
• Relevans ift. dagtilbuddenes
eksisterende praksis og de
pædagogiske læreplaner
At opleve film
Børn har ofte fri adgang til film
Filmoplevelser med kunstnerisk
kvalitet og kulturel diversitet
Børneindgang til Filmcentralen.dk
via i Film i kufferten
At skabe film
Nye teknologier giver fri mulighed
for filmproduktion
Enkle og inspirerende materialer
og tilpassede værktøjer
Skabe en fortælling med billede,
og lyd – sammen med andre
At forstå film
Erfaring og gentagelse
Dialog og refleksion
Kompetente formidlere
Eksemplariske øvelser og forløb
Udvikling af prototype
DFI i samarbejde med Copenhagen
Bombay og Skoletjenesten
Støtte fra Det Obelske Familiefond
Fysisk kuffert
-
iPad med stativ
-
Animationsmaterialer
-
Vejledninger og øvelser
-
Tre udvalgte film
Digital kuffert
-
App til stopmotion og live action
-
Film i kufferten app med tutorials,
inspirationsfilm og vejledninger
“Det er noget specielt, noget eventyragtigt,
hemmeligt, uforudsigeligt, eventyrligt at det er
en kuffert. Allerede det, at man kommer med
en rød kuffert, så indbyder det altså til leg og
fantasi og kreativitet. For mig i hvert fald. Og
det tænker jeg også at man gør for mange af
børnene.”
- Pædagog i Børnehaven Porskjær
Test med følgeforskning
Århus Universitet, Stine Liv Johansen
Testdeltagere: Fem børnehaver, en skole, Gentoftegade bibliotek
Hovedpointer
-
Film i Kufferten virker motiverende på børnene
-
Materialets åbenhed giver plads til børnenes egne inputs
-
Pædagoger finder den relevant i forhold til læreplanerne
-
Øvelserne var tilpas udfordrende og gjorde kufferten tilgængelig
-
Stopmotion er et godt sted at starte – især pixilation
-
Potentiale ift. brobygning og børn med særlige udfordringer
-
Kufferten kan fint anvendes af ældre skoleelever
Film i kufferten møder børnene
Fri adgang til digital kuffert:
Værktøjer og øvelser til
at opleve, forstå og
skabe film
Bibliotekerne værter for
eksemplariske forløb og
kurser for pædagoger
Pilotfase
Alle børn skal have de bedste muligheder for at
opleve, forstå og skabe film
Fordi:
”Enhver generation forstår sin omverden med afsæt i de
teknologier og medier, den er vokset op med og er fortrolige
med at bruge.”
- Stine Liv Johansen, Børns liv og leg med medier, 2014
”Film er på mange måder en fantastisk legekammerat. De sætter
fantasien i gang og skaber idéer til lege, der kan forlænge
filmens univers og forandre det over i nye lege.”
- Citat fra pædagog på Filmpilot Kursus