(ec of m&o) +

Download Report

Transcript (ec of m&o) +

FINANCIAL SERVICES MANAGEMENT
DE OPLEIDING VOOR HET BANK- EN VERZEKERINGSBEDRIJF
2015-2016
1
PROGRAMMA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Wat kun je met Financial Services Management?
Je profiel
Beroepstaken / competenties
Opbouw schooljaar
Studieprogramma
Verschil diverse financiële opleidingen
HvA Economie en Management / HES
Na je opleiding
Toelatingseisen
Studiekeuzeproces
Inschrijving en decentrale selectie
Studiekosten
Zie je wat in Financial Services Management?
2
WAT KUN JE MET FINANCIAL SERVICES
MANAGEMENT
Werkveld:
•
•
•
•
•
•
•
Banken
Verzekeringsmaatschappijen
(Assurantie) tussenpersonen
Pensioenfondsen
Beurzen
Beleggingsinstellingen
Multinationals met een professionele financiële afdeling
3
WAT KUN JE MET FINANCIAL SERVICES
MANAGEMENT
Functies:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Financieel Adviseur
Consultant
Schade-acceptant
Assurantiemedewerker
Hypotheekadviseur
Beleggingsadviseur
Relatiebeheerder
Junior productmanager Sparen
Junior accountmanager Zakelijke Relaties
4
JE PROFIEL
•
•
•
•
•
•
•
•
Dienstverlenend aan klanten en medewerkers
Ethisch
Communicatief vaardig
Commercieel
Financieel inzicht
Analytisch vermogen
Extraverte persoonlijkheid
Veranderingsbereidheid
5
FSM-BEROEPSTAKEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Integrale benadering bedrijfsfuncties
Adviseren van particuliere en zakelijke cliënten
Verkopen van financiële producten
Beheren en onderhouden van een cliëntennetwerk
Risicomanagement
Administratieve handelingen en beheer
Monitoren van financieel en commercieel resultaat
Innoveren van financiële producten
Actuele (internationale) marktontwikkelingen
6
FSM-COMPETENTIES
•
•
•
•
Vakkundigheid, innovatief vermogen, ethisch handelen
Resultaatgerichtheid, ondernemend gedrag
Communiceren, samenwerken, klantgerichtheid
Ontwikkelingsgericht handelen
7
OPBOUW SCHOOLJAAR
Per jaar
• 42 weken studie in vier blokken: 10-10-10-12 weken
Per blok
• 8 of 7 weken projecten/colleges/training/coaching
• 2 of 3 weken beoordelingsperiode
Per week
• Gemiddeld 16 contacturen
• Gemiddeld 24 uur zelfstandig werken
8
STUDIEPROGRAMMA
Thematisch, projecten en onderwijseenheden
JAAR 1
EC
Blok 1: Externe omgeving
financiële instellingen
Bank- en
verzekeringsmanagement 1
Nederlands 1
Marketing 1
Persoonlijke Ontwikkeling 1
Blok 2: Interne omgeving
financiële instellingen
Bank- en
verzekeringsmanagement 2
Engels 1
Financieel Juridisch 1
Persoonlijke Ontwikkeling 2
EC
Blok 3: De particuliere klant
5
3
4
3
15
CRM
7
Wiskunde/statistiek 1
Wft-Basis
Persoonlijke Ontwikkeling 3
3
3
2
15
Blok 4: De zakelijke klant
6
3
4
2
15
Accounting 1
5
Wiskunde/statistiek 2
Financiële markten 1
Persoonlijke Ontwikkeling 4
3
4
3
15
9
STUDIEPROGRAMMA
Thematisch, projecten en onderwijseenheden
Jaar 2:
Consumptief krediet;
Zakelijke
kredietverlening
(Risk) Management
financiële instellingen;
Productontwikkeling
Jaar 3:
Persoonlijk Financiële
Plan;
Bedrijfsovername
Stage
Jaar 4:
Minor
Afstudeeropdracht
10
STUDIEPROGRAMMA
• Studie- en beroepsoriëntatie
• Opleidingscommissie (OC)
• Promotie- en
activiteitencommissie (PAC)
• Frankfurt
• FSM-en
• Alumni-Commissie (ALCO)
11
NA JE OPLEIDING
De arbeidsmarkt nu:
•
•
•
•
vergrijzing
aantal vacatures is gedaald
financiële dienstverleners blijven zich richten op hbo’ers
high tech, human touch
Loopbaanperspectief
• diverse functies in diverse bedrijfstakken op dit moment
Verder studeren
12
DE BESTE BANEN 2013
ELSEVIER/SEO-ONDERZOEK (JUNI 2013) ONDER 62 HBOOPLEIDINGEN
 Snel aan de slag (ong. 2 maanden):
 Salaris na 1,5 jaar (2.525 br.p.m):
 Kans op vaste baan (80%):
Succesfactoren
 studeer snel af, haal hoge cijfers
 een relevante bijbaan
 bestuurservaring
 buitenland
bij de top 10
bij de top 10
bij de top 20
TOELATINGSEISEN
Profielen
N&T
N&G
E&M
C&M
HAVO
ec of m&o
ec of m&o

(ec of m&o) +
(wia of wib)
VWO
ec of m&o
ec of m&o

ec of m&o
Je kunt in principe met elke mbo-opleiding niveau 4 een hbo-opleiding starten.
NB: Om door te mogen naar het tweede jaar moet je in het eerste jaar minimaal 50 van de 60
studiepunten halen. Haal je dit niet, dan krijg je een bindend afwijzend studieadvies (BAS). Dit
betekent dat je niet verder kunt gaan met je opleiding. Samen met je studiebegeleider bespreek je dan
of je bij een andere opleiding beter op je plek bent.
STUDIEKEUZEPROCES
•
Het studiekeuzeproces bestaat
uit verschillende stappen:
• Verken jezelf
• Verken de mogelijkheden
• Ga actief op pad
•
•
Een dag meelopen? Kijk op
hva.nl/meeloopdagen
Ben jij er nog niet helemaal uit?
Kom dan naar het
Studiekeuzeplein in de
bibliotheek, daar helpen we je
bij het doorlopen van je
studiekeuzeproces
15
INSCHRIJVEN EN DECENTRALE SELECTIE
•
Waarom:
Er schrijven zich meer studenten in dan er opleidingsplaatsen zijn (90
opleidingsplaatsen beschikbaar)
•
Voor wie:
Voor iedereen
•
Selectiedag:
Verplichte deelname
•
Doel:
De opleiding selecteert op grond van de door jou behaalde resultaten
•
Inhoud selectiedagen: Huiswerkopdracht en thuis bestuderen literatuur over Verzekeringsleer
en Engels. Volgen hoor- en werkcolleges Bankmanagement en
Financiering en maken van (multiple-choice) toetsen.
•
Data selectiedagen:
28 maart en 18 april 2015
•
Inschrijven:
Uiterlijk op 15 maart 2015 via www.hva.nl/fsm (studielink)
•
Uitslag:
Half juli door DUO bekendgemaakt
16
VERSCHIL DIVERSE FINANCIËLE
OPLEIDINGEN
Inhoud
Beroep
AC
(DS)
inzicht in de (controle) van financiën van bedrijven, en leidt
op tot adviseur op financieel administratief en fiscaal
gebied
accountant
BE
inzicht in de financieel economische bedrijfsvoering van
een organisatie (financiële en administratieve processen)
(assistant-)controller
financieel analist
FRE
(DS)
doorgronden van het belastingstelsel en advisering
hieromtrent van particulieren en bedrijven
fiscalist
belastingdeskundige
financieel planner
FSM
(DS)
adviseren en verkopen van diensten en producten en het
afstemmen van inhoudelijke en organisatorische
werkzaamheden daarop, het uitvoeren van financiële
analyses (bijvoorbeeld kredietanalyses)
financieel adviseur
hypotheekadviseur
beleggingsadviseur
schadeacceptant
relatiebeheerder
17
STUDIEKOSTEN
• Studiekosten
• Collegegeld 2014-2015: € 1.906,• Je kunt betalen in negen termijnen, de 1e termijn wordt dan
verhoogd met administratiekosten van € 24,• Overige kosten in eerste jaar (boeken e.d.): ca. € 600,• Studiereis in tweede jaar ca. € 100,-
18
ZIE JE WAT IN FINANCIAL SERVICES
MANAGEMENT?
• Ben je geïnteresseerd in het reilen en zeilen van de financiële
wereld?
• Heb je gevoel voor commercie én rekenkundig inzicht?
• Vind je het interessant om mensen financiële adviezen te geven?
Dan is Financial Services Management misschien wel iets voor jou.
19
FINANCIAL SERVICES MANAGEMENT
Vragen ?
Bedankt en succes bij het maken van de keuze.
Deze presentatie is na te lezen op de internetpagina
van Financial Services Management
(http://www.hva.nl/fsm).
20