Η δεκαετία του `60

Download Report

Transcript Η δεκαετία του `60

Η δεκαετία του ‘60
Μάθημα: Διδακτική της ιστορίας
Διδάσκουσα: Μαρία Ρεπούση
Ακαδημαϊκό έτος: 2010-2011
Μωυσίδου Δέσποινα, 6632, Εξάμηνο Η
1
Ιστορικό ερώτημα:
Ποιες ήταν οι μορφές κοινωνικής
αμφισβήτησης και αντίστασης τη
δεκαετία του 1960;
Υποερωτήματα:
1. Ποιες μορφές παίρνει η κοινωνική αμφισβήτηση;
2. Πως επηρεάζεται η κουλτούρα και ο πολιτισμός από τις αντιστάσεις;
3. Σε ποιες χώρες εκδηλώνεται η αμφισβήτηση και η αντίσταση;
2
Το μάθημα αυτό απευθύνεται στην:
έκτη τάξη του δημοτικού σχολείου
Το σύνολο των διδακτικών ωρών ειναι:
Οκτώ (8)
3
Στόχοι
Δηλωτικοί στόχοι
Βαθύτερη κατανόηση των σημαντικών γεγονότων της δεκαετίας του ’60 και τη
σημασία τους για την ανθρωπότητα.
Πιο αναλυτικά:
- Να πληροφορηθούν τι έγινε στον πόλεμο του Βιετνάμ.
- Να μάθουν ποιοι, πότε και γιατί αντέδρασαν κατά τον πόλεμο του Βιετνάμ.
- Να μάθουν τις συνέπειες και τις απώλειες πολέμου και την αλλαγή που
προκάλεσαν στην ανθρωπότητα.
- Να κατανοήσουν το έργο του Martin Luther King και γιατί αυτός έμεινε στην
ιστορία.
- Να συνειδητοποιήσουν το ρόλο της Rosa Parks και την επιρροή που αυτή είχε
στο Martin Luther King.
- Να γνωρίζουν τι έγινε το Μάη του ’68 στην Γαλλία, υπό ποιες συνθήκες, τι
άλλαξε και ποιοι συμμετείχαν.
4
Μεθοδολογικοί στόχοι
-
-
Οι μαθητές να είναι ικανοί μέσα από τη διερευνητική μάθηση και από την
επεξεργασία των πηγών, να απαντήσουν στα υποερωτήματα και έτσι να οδηγηθούν
στην κατανόηση του κεντρικού ερωτήματος.
Να είναι ικανοί να αναλύουν εικόνες και να αντλούν πληροφορίες από αυτές για
την διεκπεραίωση δραστηριοτήτων.
Να μπορούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις μέσα από μια πηγή.
Να αναπτύξουν την κριτική τους ικανότητα ως προς την αυθεντικότητα των πηγών.
Να συσχετίζουν τις πηγές και να αντλούν πληροφορίες μεταξύ αυτών ίδιου
θέματος.
5
Εννοιολογικοί στόχοι
-
Nα κατανοήσουν τις έννοιες που σχετίζονται με την εργασία.
Να κατανοήσουν την έννοια του χώρου και του χρόνου (χρονολογική και
γεωγραφική τοποθέτηση).
Να μάθουν και να κατανοήσουν την ειδική ιστορική ορολογία.
Μεταγνωστικοί στόχοι
-
-
Να διαμορφώσουν στάσεις και αξίες απέναντι στα φαινόμενα.
Να αξιοποιήσουν τις πηγές κατά τέτοιο τρόπο ώστε να συμβάλλει στην
ηθική διαπαιδαγώγηση τους και στην ολοκλήρωση τους ως πολίτες.
Να ευαισθητοποιηθούν στα θέματα της ιστορίας και την σημασία που
έχουν αυτά Σήμερα.
Τέλος, να είναι ικανοί να επιλέξουν μόνοι τους το δρόμο της δικιάς τους
αλήθειας.
6
Εισαγωγή
Η δεκαετία του ‘60 θεωρείται μια περίοδος απελευθερωτικής ζωντάνιας, αμφισβήτησης και
αντικομφορμισμού με πρωταγωνιστή τη νεολαία και τη δράση των ποικίλων ομάδων της. ‘Ηταν μια
επαναστατική δεκαετία με μεγάλες αλλαγές πολλών κουλτούρων. Πολλοί την ονομάζουν ώς «τη
δεκαετία της δυσφορίας» καθώς υπήρξαν πολλές διαδηλώσεις και πορείες κατά τα φαινόμενα
εκείνου του καιρού.
Για να καταλάβουμε τα φαινόμενα αυτά που έχουν μείνει στην ιστορία πρέπει να ρίξουμε μια ματιά
στην προηγούμενη δεκαετία του ’50, ώστε να παρατηρήσουμε πως προέκυψαν. Την εποχή εκείνη
κυριαρχούσαν οι διαφορές μεταξύ του κομμουνιστικού κόσμου και του καπιταλισμού.
Συγκεκριμένα, στις ΗΠΑ, είχε δημιουργηθεί ένα συντηριτικό πολιτικό κλίμα καθώς ο φόβος πως ο
κομμουνισμός θα επεκτεινόταν στις περισσότερες χώρες σαν «ντόμινο» ήταν μεγάλος. Η δεκαετία
του ‘50 ήταν επίσης αυτή όπου τα περισσότερα κράτη της Αφρικής και της Ασίας άρχισαν να
γίνονται ανεξάρτητα απο τον αποικισμό, κάτι που συνεχίστηκε κατά την δεκαετία του 60.
Η δεκαετία του ’60 μπήκε ανήσυχα με την έναρξη του πολέμου στο Βιετνάμ και συνέχισε κατά τη
διάρκεια της να αφήνει σημάδια τα οποία ακόμα αγγίζουν όλο τον κόσμο.
Τα κινήματα και η πολιτική που διαμορφώθηκαν κατά τη δεκαετία του ’60 συνεχίζουν μέχρι και
σήμερα να υπάρχουν στην σημερινή κοινωνία. Από τα κινήματα αυτά επηρεάστηκε και η μουσική
καθώς οι καλλιτέχνες της εποχής εκείνης τόλμησαν να σταθούν απέναντι στο χάος της κοινωνίας.
ΓΛΩΣΣΑΡΙ
Κομμουνισμός= ως πολιτική έννοια
σχετίζεται με μια μορφή κοινωνίας
επικεντρωμένης σε ένα οικονομικό
σύστημα το οποίο θα λειτουργεί
δημοκρατικά και αποκεντρωμένα, χωρίς
αγορά, κράτος η κοινωνικές τάξεις.
7
Πηγή 1
Δραστηριότητες:
1. Εντοπίστε στο χάρτι το Βιετνάμ και
υπογραμμίστε το.
2. Βρείτε τις χώρες με τις οποίες συνορεύει το
Βιετνάμ.
3. Πως χωρίστηκε το Βιετνάμ μετά την
ανεξαρτησία του από τη γαλλική
αποικιοκρατία;
4. Πώς μπορούμε να το δείξουμε αυτό πάνω
στο χάρτη;
(www.mapsof.net)
Το 1945, μετά την ανεξαρτησία από τη γαλλική
αποικιοκρατία, το Βιετνάμ χωρίστηκε
στα δυο, Βόρειο Βιετνάμ και Νότιο Βιετνάμ. Το
Βόρειο ήταν κομμουνιστικό με συμμάχους την
Κίνα και το Νότιο τέθηκε υπό την προστασία των
ΗΠΑ και δέχθηκε οικονομική και στρατιωτική
βοήθεια.
(Karnow, S.,Vietnam, The War Nobody Won, 1986)
8
Πηγή 2
Ο χάρτης αυτός προέρχεται από το περιοδικό
πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ και μας δίνει
χρήσιμες πληροφορίες μέσω τα μάτια των
αμερικανών.
Δραστηριότητες:
Παρατηρήστε τον χάρτη και με τη βοήθεια που σας
προσφέρει το γλώσσαρι απαντήστε στις παρακάτω
ερωτήσεις.
1. Τι φανερώνουν τα αεροπλάνα στον χάρτη;
Πως μπορούμε με τη βοήθεια του χάρτη να
καταλάβουμε οτι το Νότιο Βιετνάμ ήταν υπό την
προστασία των ΗΠΑ;
2. Ποιες άλλες χώρες εκτός το Νότιο Βιετνάμ ήταν
σύμμαχοι των ΗΠΑ; Αιτιολογήστε την απάντηση σας.
ΓΛΩΣΣΑΡΙ:
= αμερικάνικα πολεμικά αεροπλάνα
USAF= αεροπορικές δυνάμεις των ΗΠΑ
Bases= βάσεις αεροπορικών δυνάμεων
(Correl, J.,2004, «The Air Force Association» σ.4)
9
Πηγή 3
Ανθρώπινες απώλειες κατά τον πόλεμο ανά χώρα
ΗΠΑ
Νότιο Βιετνάμ
Βόρειο Βιετνάμ
47,378
220,357
1,176,000
(Ντοκιουμαντερ: Heart of Darkness: The Vietnam War Chronicles 1945–1975)
Δραστηριότητες:
Παρατηρήστε τον πίνακα και απαντήστε τις παρακάτω ερωτήσεις.
1. Ποια χώρα είχε τις περισσότερες απώλειες και ποια τις λιγότερες;
2. Γιατί πιστεύετε οτι διαφέρουν τόσο πολύ οι αριθμοί μεταξύ τους; Ποια χώρα είχε τον καλύτερο
εξοπλισμό;
3. Νομίζετε πως οι αριθμοί θα ήταν οι ίδιοι αν δεν συμμετείχε η Αμερική στον πόλεμο αυτό;
Αιτιολογήστε την απάντηση σας.
10
Πηγή 4
”To those who fought there, it seems like
yesterday, but it was 40 years ago that the
US Air Force deployed in fighting strength to
Southeast Asia. The Air Force and the Navy
few their initial combat missions in late 1964
and early 1965. The Vietnam War began in
earnest in March 1965 with Operation
Rolling Thunder, which sent US
aircraft on strikes against targets in North
Vietnam. Soon, our ground forces were
engaged as well. Eight years would pass
before US forces withdrew from the war,
which had by then claimed 47,378 American
Lives. It was a war we didn’t win but one in
which the US armed forces performed with
honor, courage,
dedication, and capability..”
-John T.Correll, 2004, The Air Force in the
Vietnam War
(Correl, J.,2004, «The Air Force Association» σ.2)
«Σε εκείνους που πολέμησαν εκεί, φαίνεται
σαν χθές αλλά ήταν 40 χρόνια πριν όταν η
αεροπορικές δυνάμεις των ΗΠΑ στήθηκαν σε
θέσεις μάχης στη νοτιοανατολική Ασία. Η
πολεμική αεροπορία και το ναυτικό ξεκίνησαν
μερικές αποστολές τους στα τέλη του 64 και
στις αρχές του 65. Ο πόλεμος του Βιετνάμ
ξεκίνησε δυναμικά το Μάρτη του 1965 με την
επιχείρηση rolling thunder, όπου εστάλησαν
αεροσκάφη από τις ΗΠΑ να βομβαρδίσουν
στόχους στο Βόρειο Βιετνάμ. Σύντομα
συμμετείχαν και οι δυνάμεις ξηράς. 8 χρόνια
θα περάσουν πριν οι δυνάμεις των ΗΠΑ
αποχωρήσουν απ'τον πόλεμο, ο οποίος μέχρι
τότε κόστισε τη ζωή σε 47.378 αμερικάνικες
ζωές. Ήταν ένας πόλεμος τον οποίο δεν
κερδίσαμε αλλά ένας πόλεμος που οι
στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ έδειξαν τιμή,
θάρρος, αφοσίωση και ικανότητα.»
- John T.Correll,2004, συντάκτης στο
περιοδικό πολεμικών δυνάμεων των ΗΠΑ
11
Δραστηριότητες για την ΠΗΓΗ 4
1. Διαβάστε το κείμενο του John T. Correll από το περιοδικό πολεμικών δυνάμεων
των ΗΠΑ, το οποίο είναι μεταφρασμένο στα ελληνικά.
2. Σε ποιους αναφέρεται το κείμενο;
3. Επί πόσα χρόνια βρίσκονταν οι αμερικανοί στο Βιετνάμ;
4. Γιατι πιστεύετε οτι ο συντάκτης αναφέρεται μόνο στις αμερικάνικες ζωές που
χάθηκαν στον πόλεμο;
5. Ποιες ζωές που χάθηκαν ξεχνάει να αναφέρει;
12
Πηγή 5
Δραστηριότητες:
(http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/4517597.stm)
1. Τι βλέπετε στην εικόνα;
2. Τι παρατηρείτε ως πρώτο, ως δεύτερο και ως τρίτο πλάνο;
Το κοριτσάκι στη
φωτογραφία ονομάζεται
Kim Phuc και ήταν
μόλις 9 ετών όταν
τραβήχτηκε η
φωτογραφία. ‘Ηταν την
στιγμή που στο χωριό
της γινόνταν οι ρίψεις
των βομβών Ναπαλμ.
Στη φωτογραφία
βλέπουμε την Kim να
κλαίει χωρίς ρούχα, κάτι
που φανερώνει οτι είχε
καεί από τις βόμβες.
Ο φωτογράφος, αμέσως
μετά την λήψη της
φωτογραφίας την
μετέφερε στο νοσοκομείο
όπου σώθηκε η ζωή της.
Η Kim ζεί σήμερα στον
Καναδά.
13
Πηγή 6
http://www.youtube.com/watch?v=OzVKG4b7EjU
«I think now, looking back, we did not
fight the enemy, we fought ourselves,
and the enemy was in us. The war is
over for me now, but it will always be
there, the rest of my days. As I'm sure
Elias will be, fighting with Barnes for
what Rhah calls "possesion of my
soul." There are times since, I've felt
like a child, born of those two fathers.
But be that as it may, those of us, who did
make it have an obligation to build again.
To teach to others what we know, and to
try with whats left of our lives to find a
goodness and a meaning to this life.»
Ο ηθοποιός Charlie Sheen στην ταινία Platoon (1986) είχε το
ρόλο του 21χρονου αμερικανού φοιτητή που αναγκάζεται να
υπηρετίσει την πατρίδα του στο Βιετνάμ. Στην αρχή, γεμάτος
ενθουσιασμό και μή γνωρίζοντας τι του περιμένει στο
Βιετνάμ, ξεκινά το ταξίδι του δίχως φόβους. H αφέλεια του
όμως γίνεται γρήγορα ένα μάθημα ζωής.
«Κοιτάζοντας πίσω νομίζω πως δεν
πολεμήσαμε τον εχθρό μας αλλά τους
εαυτούς μας, καθώς ο εχθρός μας
βρίσκεται μέσα μας. Ο πόλεμος έχει
τελειώσει για εμένα, αλλά θα βρίσκεται
πάντα εκεί, τις υπόλοιπες μέρες της ζωής
μου. Εμείς που τα καταφέραμε έχουμε
την υποχρέωση να ξαναρχίσουμε πάλι
απ’την αρχή. Να μάθουμε στους άλλους
αυτά που εμείς μάθαμε και να
προσπαθήσουμε να βρούμε τις
ομορφιές και το νόημα αυτής της ζωής.»
Δραστηριότητες:
Στο σύνολο της τάξης, δείτε το απόσπασμα της ταινίας
Platoon και έπειτα διαβάστε τον μεταφρασμένο λόγο του
αμερικανού φοιτητή.
1. Τι εννοεί όταν λέει:
α) «νομίζω πως δεν πολεμήσαμε τον εχθρό μας αλλά τους
εαυτούς μας»
β) «να μάθουμε στους άλλους αυτά που εμείς μάθαμε»
2. Τι/πως πιστεύτε ότι ένιωσε ο νεαρός φοιτητής μετά
14
τον πόλεμο;
Πηγή 7
Στοιχεία φωτογραφίας:
San Fransisco, ΗΠΑ
Απρίλιος 1967
Κατά την ανοιξιάτικη
κινητοποίηση
Από το αμερικάνικο
περιοδικό LIFE.
http://www.life.com/
Όσο η αμερικάνικη κυβέρνηση έστελνε στρατιώτες
να πολεμήσουν στο Βιετνάμ, οι πολίτες είχαν μια
αντίθετη άποψη. Καθόλη τη διάρκεια του πολέμου
προσπαθούσαν οι κάτοικοι όλων των αμερικάνικων
πολιτειών, με διάφορους τρόπους, να αποτρέψουν
τον πόλεμο ελπίζοντας σε ένα καλύτερο αύριο, όχι
μόνο για τους συμπολίτες τους που βρίσκονταν στο
Βιετνάμ αλλά και για τους αθώους Βιετναμέζους
που βίωναν τον πόλεμο αυτό.
Δραστηριότητες:
1. Παρατηρώντας την εικόνα, ποιοι θα λεγάτε ότι
συμμετείχαν στις διαδηλώσεις κατά του πολέμου στο
Βιετνάμ;
2. Αν λαμβάνατε κι εσείς μέρος στη διαδήλωση ποια αφίσα
κρατούσατε και τι θα έγραφε πάνω σε αυτή και γιατί;
15
Πηγή 8
Εθνική Επιτροπή κινητοποίησης για τη λήξη του Πολέμου στο Βιετνάμ
(National Mobilization Committee to End the War in Vietnam)
To 1967 στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ, Washington,
δημιούργηθηκε μια ομάδα αντιπολεμικών διαδηλωτών με
κοινό σκοπό την διοργάνωση διαδηλώσεων για την λήξη του
πολέμου. Στις 21 Οκτωβρίου του 1967 μαζεύτηκαν πάνω από
100.000 διαδηλωτές από τους οποίους πολλοί σκόπευαν να
μπούν Πεντάγωνο.
(Anderson, T. Movement and the Sixties,1995)
http://www.youtube.com/watch?v=
Nl58QbpVLHw
Δραστηριότητες:
ΓΛΩΣΣΑΡΙ
Πεντάγωνο= είναι το κτήριο όπου
βρίσκεται το υπουργείο
στρατιωτικής άμυνας
Διαβάστε το κείμενο, δείτε τις εικόνες
και το βίντεο.
1. Που εκδηλώνεται η μεγάλη
διαδήλωση;
2. Τι ζητούν οι φοιτητές;
3. Τι συμπεραίνουμε για τη θέση του
λαού αναφορικά με τον πόλεμο στο
Βιετνάμ;
Οι φωτογραφίες είναι απο το www.life.com και φανερώνουν το
πλήθος στο Washington κατά τη διαδήλωση.
16
Πηγή 9
Οι εικόνες είναι από την μεγάλη διαδήλωση του ’67 στο Washington.
(http://www.history.com/topics/vietnam-war-protests)
Δραστηριότητες:
1. Περιγράψτε τι βλέπετε στις εικόνες.
2. Γιατί πιστεύετε ότι οι νέοι τοποθετούν λουλούδια στα όπλα; Τι συμβολίζουν οι
κινήσεις αυτές;
3. Τι θα λέγατε στους αξιωματικούς αν βρισκόσασταν εσείς στη θέση των νεαρών;
17
Πηγή 10
Σε ποιες χώρες γίνονταν οι διαδηλώσεις κατά τον Πόλεμο στο Βιετνάμ τη
δεκαετία του ‘60;
1963
Μάιο – Αγγλία και Αυστραλία.
1964
Μάιο – Νέα Υόρκη, Σαν Φρανσίσκο, Βοστώνη, Σιάτλ
1965
Φεβρούαριος – Κάνσας
Μάρτιος – Μίσιγκαν, Καλιφόρνια
Ιούλιος – Ινδονησία, Νέα Υόρκη
Οκτώβριος – Λονδίνο, Ρώμη, Βρυξέλλες, Κοπενχάγη, Στοκχόλμη, Νέα Υόρκη
Νοέμβριος – Ουάσινγκτον
1966
Μάρτιος – Βοστώνη, Φιλαδέλφεια, Ουάσινγκτον, Σικάγο, Ντιτρόιτ, Σαν Φρανσίσκο, Οκλαχόμα Σίτι, Οττάβα, Λονδίνο,
Στοκχόλμη, Λυών, Τόκιο
1967
Απρίλιος – Νέα Υόρκη
Ιούνιος – Ουάσινγκτον
Οκτώβριος – Ουάσινγκτον
Δεκέμβριος – Στοκχόλμη και άλλες 40 Σουηδικές πόλεις
Δραστηριότητες:
1. Ποιοι τόποι από όσους αναφέρονται είναι στις
ΗΠΑ και ποιοι όχι; Υπογραμμίστε με διαφορετικό
χρώμα μολύβι.
2. Τι μας δείχνει η πραγματοποίηση των
διαδηλώσεων εκτός ΗΠΑ;
1968
Ιανουάριος – Ουάσινγκτον
Μάρτιος – Λονδίνο
Απρίλιος – Φρανκφούρτη (Γερμανία), Βοστώνη, Νέα Υόκρη, Σαν Φρανσίσκο
Μάιος – Βερολίνο
Αύγουστος – Σικάγο
1969
Απρίλιος – Νέα Υόκρη, Σαν Φρανσίσκο, Λος Άντζελες, Ουάσινγκτον
Οκτώβριος – Σικάγο, Ουάσινγκτον, Βοστώνη
Νοέμβριος – Ουάσινγκτον, Σαν Φρανσίσκο
(http://en.wikipedia.org/wiki/Protests_against_the_Vietnam_War)
18
(http://www.nationsonline.org/)
Δραστηριότητες για την ΠΗΓΗ 10
Εντοπίστε τις πολιτείες των ΗΠΑ που αναφέρονται στην Πηγή 10, στον χάρτη και
κυκλώστε την.
19
Πηγή 11
Μουσική
Ένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια
αντίστασης γράφτηκε το 1965 από τον Peter
Seeger. Μέσω αυτού ήθελε να εκφράσει τον
θυμό του λάου για την εμπλοκή των ΗΠΑ
στον πόλεμο του Βιετνάμ.
Bring them home!
Φέρτε τους σπίτι!
«If you love your Uncle Sam,
Bring them home, bring them home.
Support our boys in Vietnam,
Bring them home, bring them home
«Αν αγαπάς τον θείο Σαμ,
Φέρτε τους σπίτι, φέρτε τους σπίτι
Στηρίξτε τα αγόρια μας στο Βιετνάμ,
Φέρτε τους σπίτι, φέρτε τους σπίτι
It'll make our generals sad, I know,
Show those generals their fallacy.
Bring them home, bring them home
Θα στεναχωριθούν οι αξιωματικοί μας,
το ξέρω, δείξε τους το λάθος και
Φέρτε τους σπίτι, Φέρτε τους σπίτι
The world needs teachers, books and
schools,
Bring them home, bring them home.
And learning a few universal rules,
Bring them home, bring them
home.»
Ο κόσμος έχει ανάγκη από
εκπαιδευτικούς, βιβλία και σχολεία,
Φέρτε τους σπίτι, φέρτε τους σπίτι
Πρέπει όλοι να μάθουμε κάποιους
παγκόσμιους κανόνες.
Φέρτε τους σπίτι, φέρτε τους σπίτι. »
Δραστηριότητες:
1. Ποιους πιστεύετε ότι ο Peter
Seeger εννοεί να φέρουν
σπίτι;
1. Ποιοι είναι οι «παγκόσμιοι
κανόνες» για τους οποίους ο
τραγουδιστής κάνει λόγο;
20
(Franklin, H.Bruce,The Vietnam War in American Stories, Songs and Poems,1996)
Πηγή 12
Ο John Lennon ήταν ένας άγγλος μουσικός, γνωστός για
πολλούς ως μέλος των Beatles. Όμως, ο Lennon, δεν ήταν απλά
ένας τραγουδιστής ένος συγκροτήματος. Ασχολούνταν πάνω
απ’όλα για την Ειρήνη όλου του κόσμου, είτε με το να γράφει
στίχους με σκοπό να επηρεάσει όσο το δυνατό περισσότερο
κόσμο μέσω της μουσικής είτε με το να δραστηριοποιείται
πάνω σε κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα, συμμετέχοντας
ενεργά σε ένα ευρύ φάσμα πολιτικών διαδηλώσεων.
Δραστηριότητες:
Τα δύο τραγούδια (War is over if you want to και Imagine)
γράφτηκαν στα τέλη της δεκαετίας του ‘60 από τον Lennon και
τη σύζηγο του Yoko Ono. Ήταν και τα δυο επηρεασμένα και
εμπνευσμένα από τον μεγάλο πόλεμο στο Βιετνάμ.
1. Έχετε ακούσει ποτέ τα τραγούδια αυτά;
2. Διαβάστε τους δυο πρώτους στίχους του «Imagine» και
συζήτησε στην τάξη τις σκέψεις και τα συναισθήματα που σου
δημιουργεί. Ποιο νόημα πιστεύετε οτι ο Lennon θέλει να
περάσει στον κόσμο;
Στοιχεία φωτογραφίας:
Yoko Ono, John Lennon
Λονδινο, 1969
Σε μια διαδήλωση κατά
τον πόλεμο στο Βιετνάμ.
http://imaginepeace.com/a
rchives/3587
http://www.youtube.com/
watch?v=hb2YSAVHmIE
War is over
(if you want to)
http://www.youtube.com/
watch?v=2xB4dbdNSXY
Imagine
Imagine there's no Heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today
Imagine there's no countries
It isn't hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion too
Imagine all the people
Living life in peace
Φαντάσου να μην υπήρχε o
Παράδεισος, είναι εύκολο αν
προσπαθήσεις, να μην υπήρχε
από κάτω μας η κόλαση, από
πάνω μόνο ο ουρανός
Φαντάσου όλο τον κόσμο να
ζεί στο σήμερα
Φαντάσου να μην υπήρχαν οι
χώρες, δεν είναι δύσκολο αν
προσπαθήσεις
Δεν θα υπήρχει λόγος για
πολέμους, δεν θα υπήρχαν οι
θρησκείες
Φαντάσου όλο το κόσμο να
ζεί ειρηνικά
21
Πηγή 13
Ποίηση
Η κοινωνική αντίσταση δεν εκδηλωνόταν μόνο μέσα από
τις διαδηλώσεις και τους στίχους των τραγουδιών αλλά και
μέσα από την ποίηση. Μεγάλοι ποιητές εκείνης της εποχής
επέλεγαν να γράψουν για το γεγονός αυτό, το οποίο λίγο ή
πολύ είχε επηρεάσει όλους κατά τη δεκαετία του ’60.
Αργότερα, μετά το τέλος του πολέμου, βρέθηκαν πολλά
ποιήματα γραμμένα απο τους ίδιους τους στρατιώτες που
βίωναν τον πόλεμο.
Δραστηριότητες:
(Franklin, H.Bruce,The Vietnam War in American Stories, Songs and Poems,1996)
«And what would you do ma
if eight of your sons
step out of the TV
and begin killing chickens and
burning hooches in the living room,
beating your husband and shooting
him?
Would you change channels?»
Διάβασε το παρακάτω ποιήμα και απάντησε τις
ερωτήσεις.
1. Εκτός από τις διαδηλώσεις, πως εκδηλωνόταν
η κοινωνική αντίσταση;
2. Σε ποιους πιστεύετε ότι αναφέρετε ο ποιητής;
3. Ποιο πιστεύετε ότι είναι το νόημα του
ποιήματος;
«Τι θα έκανες κυρά μου
αν έξι απο τους γιούς σου
βγαίναν από την τηλεόραση
και άρχιζαν να μαλώνουν και
να έκαιγαν το σαλόνι σου, να
χτυπούσαν τον σύζυγο σου και
έπειτα να τον σκότωναν;
Θα άλλαζες κανάλι;»
Steve Hassett, 1976
(Franklin, H.Bruce,The Vietnam War in
American Stories, Songs and Poems,1996)
22
Πηγή 14
Το κίνημα κατά του φυλετικού διαχωρισμού
(Civil Rights Movement)
Το Δεκέμβριο του 1955, στο Μοντγκόμερυ της Αλαμπάμας, η
έγχρωμη μοδίστρα Rosa Parks αρνήθηκε να δώσει την θέση της στο
λεωφορείο σε έναν λευκό επιβάτη. Η τολμηρή γυναίκα αντιστάθηκε
στον υποτιμητικό αυτό νόμο, που απαιτούσε από τους έγχρωμους
πολίτες να κάθονται στο πίσω μέρος του λεωφορείου και να
παραχωρούν τη θέση τους στους λευκούς. Η πράξη της την οδήγησε
στη σύλληψη της, καθώς το γεγονός αυτό έγινε η αφορμή για την
έναρξη του μεγάλου αγώνα κατά των φυλετικών διακρίσεων που επί
πολλά χρόνια ήταν καθημερινότητα πολλών μαύρων.
(http://www.achievement.org/autodoc/page/par0gal-1)
Δραστηριότητες:
1. Ποια πράξη της Rosa Parks, άφησε το όνομα της
στην ιστορία;
2. Αν βρισκόσουν στη θέση της Rosa Parks θα
υποχωρούσες τη θέση σου στο λεωφορείο;
Αιτιολογήστε την απάντηση σας.
23
Πηγή 15
”The only thing
that bothered me
was that we
waited so long to
make this
protest”
«Το μόνο
πράγμα που με
πείραξε ήταν ότι
περιμέναμε τόσα
χρόνια για να
κάνουμε αυτή
την αντίσταση»
Rosa Parks, 1995
(http://www.achievement.org/autodoc/page/par0gal-1)
Δραστηριότητες:
Ποια νομίζετε ότι είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία καταπατήθηκαν τόσα
χρόνια για τους μαύρους;
24
Πηγή 16
«Ένωση για την πρόοδο»
(Montgomery Improvement Association)
Οι αρνητικές αντιδράσεις για την σύλληψη της
Rosa Parks ήταν πολλές, κι έτσι την ίδια μέρα
γεννήθηκε το κίνημα κατά του φυλετικού
διαχωρισμού στην πόλη της Αλαμπάμας.
Επί 381 ημέρες ο κόσμος εξέφραζε τον θυμό
του με μποϊκοτάζ των λεωφορείων, ενώ, με
εκπρόσωπο τον Martin Luther King, ιδρύθηκε
ο σύνδεσμος «Ένωση για τη πρόοδο» με
σκοπό τη βελτίωση της κατάστασης αυτής.
(http://www.achievement.org/autodoc/page/par0gal-1)
Δραστηριότητες:
1. Τι πιστεύετε ότι συζητούσαν τα μέλη του «Montgomery Improvement Association»
στις συναντήσεις τους;
2. Βλέποντας την παραπάνω φωτογραφία σας φαίνονται αισιόδοξοι για το μέλλον τους;
3. Αναγνωρίζετε τον ομιλιτή στη φωτογραφία; Ποιος πιστεύετε ότι είναι και τί
γνωρίζετε γι’αυτόν;
25
Πηγή 17
Το μποϊκοτάζ των λεωφορείων
στο Μοντγκόμερυ
(Μontgomery bus boycott)
Το μποϊκοτάζ των λεωφορείων στο
Μοντγκόμερυ κράτησε 381 μέρες. Επί
ένα χρόνο, και κάτι παραπάνω, οι μαύροι
της περιοχής αρνούνταν να
χρησιμοποιήσουν τα λεωφορεία,
εκφράζοντας έτσι τη διαμαρτυρία τους.
Η απεργία πέτυχε – ένα χρόνο αργότερα
οι μαύροι του Μοντγκόμερυ είχαν
αποκτήσει τη δική τους θέση στο
λεωφορείο.
(Miller, T. Douglas, On our own – Americans in the Sixties, 1996)
(www.life.com)
Δραστηρthaιότητες:
1. Πόσο καιρό δεν χρησιμοποιούσαν τα λεωφορεία οι μαύροι;
2. Τι ήθελαν να κερδίσουν μέσα από την πράξη αυτή;
3. Τι τους έκανε να ξεκινήσουν αυτό το μποϊκοτάζ;
26
Πηγή 18
Στη φωτογραφία βλέπουμε τρείς μαθητές με πανό να
διαμαρτύρονται. Στα πανό γράφει «ΔΕΝ
ΠΗΓΑΙΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕ ΤΟΥΣ
ΜΑΥΡΟΥΣ», πράγμα που φανερώνει τις διακρίσεις
στην κοινωνία αλλά και στα σχολεία.
(www.life.com)
Δραστηριότητες:
Φανταστείτε πως ήταν η καθημερινότητα των μαύρων κατά τη δεκαετία του ’60.
Φτιάξτε μια ζωγραφιά που να φανερώνει τις διακρίσεις και τον διαχωρισμό
μεταξύ των μαύρων και των λευκών στην κοινωνία.
27
Πηγή 19
Martin Luther King
Το πάθος του αμερικανού αγωνιστή Martin Luther King
για περισσότερο ανθρωπισμό και για ίσα δικαιώματα
των πολιτών, τον έκανε γνωστό σ'όλο τον κόσμο ως
ήρωα. Για εκατομμύρια ανθρώπους αποτελούσε
πρότυπο και παράδειγμα καθώς αγωνίζονταν ενάντια
στο ρατσισμό. Στις ομιλίες του βρισκόταν πολύς
κόσμος, από του οποίους τα 2/3 ήταν μαύροι και το 1/3
λευκοί.
Στην πρώτη του ομιλία ο King διακύρηξε:
«Δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να διαμαρτυρηθούμε. Επί πολλά
χρόνια έχουμε δείξει απίστευτη υπομονή. Εχουμε δημιουργήσει
μερικές φορές στους λευκούς αδελφούς μας την εντύπωση ότι μας
άρεσε ο τρόπος με τον οποίο μας μεταχειρίζονταν. Ηρθαμε όμως
εδώ για να λυτρωθούμε από την υπομονή εκείνη που μας κάνει να
υπομένουμε οτιδήποτε το λιγότερο από την ελευθερία και τη
δικαιοσύνη»
(Παπαδημητρίου, Έλενα, 2002
http://www.tovima.gr/relatedarticles/article/?aid=143497 )
Δραστηρίοτητες:
1. Τι απαιτούσε ο Martin Luther King από την κοινωνία;
2. Ποιοι παρακολουθούσαν τις ομιλίες του
Martin Luther King;
3. Γιατι πιστεύτε ότι υπήρχαν και λευκοί στο κοινό του;
28
Πηγή 20
«Έχω ένα όνειρο»
Στις 28 Αυγούστου το 1963 πάνω από 200.000
άνθρωποι συγκεντρώθηκαν ειρηνικά στην
Ουάσιγκτον, για να ακούσουν τα λόγια του
Martin Luther King. Η ομιλία, που διήρκησε
17 λεπτά και ονομαζόταν «Έχω ένα όνειρο»
θεωρείται από τις καλύτερες ομιλίες του
αιώνα.
http://vimeo.com/14316320
Δραστηριότητες:
Δείτε την ομιλία του Martin Luther King στο
σύνολο της τάξης και διαβάστε το
μεταφρασμένο απόσπασμα.
Ποιο πιστεύετε ότι είναι το όνειρο του;
«I have a dream that one day on
the red hills of Georgia the sons
of former slaves and the sons of
former slave owners will be able
to sit down together at the table
of brotherhood.
I have a dream that my four little
children will one day live in a
nation where they will not be
judged by the color of their skin
but by the content of their
character.
And when this happens, when we
allow freedom to ring, when we
let it ring from every village and
every hamlet, from every state
and every city, we will be able to
speed up that day when all of
God's children, black men and
white men, Jews and Gentiles,
Protestants and Catholics, will
be able to join hands and sing in
the words of the old Negro
spiritual, "Free at last! free at
last! thank God Almighty, we are
free at last! »
«Έχω ένα όνειρο ότι κάποια
μέρα στους κόκκινους λόφους της
Georgia τα παιδιά των δούλων
και τα παιδιά των δουλοκτητών
θα καθίσουν επιτέλους μαζί στο
τραπέζι της αδελφοσύνης.
Έχω ένα όνειρο ότι τα μικρά μου
παιδιά κάποια μέρα θα ζήσουν σ’
ένα έθνος που δεν θα κρίνονται
από το χρώμα που έχει το δέρμα
τους αλλά από το χαρακτήρα
τους.
Όταν αφήσουμε την ελευθερία ν’
αντηχήσει από κάθε μικρό και
κάθε μεγάλο χωριό, από κάθε
πολιτεία και κάθε πόλη θα
έχουμε επιτέλους πλησιάσει αυτή
τη μέρα που όλα τα παιδιά του
Θεού, Μαύροι και Λευκοί,
Εβραίοι και Εθνικοί,
Προτεστάντες και Καθολικοί θα
ενώσουν επιτέλους τα χέρια και
θα τραγουδήσουν το παλιό
νέγρικο σπιρίτσουαλ:
Ελεύθεροι επιτέλους
Ευχαριστούμε το Παντοδύναμο
Θεό
Είμαστε επιτέλους ελεύθεροι.»
29
Πηγή 21
Αν και το όνειρο του Martin Luther King
για τη συμφιλίωση μεταξύ μαύρων και
λευκών μέχρι σήμερα δεν έχει
πραγματοποιηθεί, οι ενέργειές του με
ειρηνικό αλλά όχι παθητικό τρόπο δεν
έμειναν χωρίς αποτέλεσμα. Ήδη το
καλοκαίρι του 1963 ξεκίνησε μία
επανάσταση, η οποία άλλαξε την όψη της
Αμερικής. Περίπου σε 1000 πόλεις του
νότου άνοιξαν τις πόρτες τους σε μαύρους
και λευκούς χωρίς διάκριση χιλιάδες
εστιατόρια, πάρκα, ξενοδοχεία και άλλα
δημόσια κέντρα.
Δραστηριότητες:
Πιστεύετε ότι το όνειρο του Martin Luther King έχει
πραγματοποιηθεί ή όχι;
Έχετε νίωσει ποτέ τον ρατσισμό ή τις διακρίσεις
στην καθημερινότητα σας;
Πως το αντιμετωπίσατε; Και τι θα κάνατε για να το
αποτρέψετε;
(Miller, T. Douglas, On our own – Americans in the Sixties, 1996)
30
Πηγή 22
(http://www.nytimes.com/learning/general/onthisday/big/0404.html)
(http://mitchellarchives.com/dr-martin-luther-king-jr-assassinated.htm)
«Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ MARTIN ΔΟΛΟΦΟΝΗΘΗΚΕ»
Daily News, 5/04/1968
«Ο MARTIN LUTHER KING
ΔΟΛΟΦΟΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΜΕΜΦΙΣ.
ΕΝΑΣ ΛΕΥΚΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΠΤΟΣ»
The New York Times, 5/04/1968
31
Στις 4 Απριλίου 1968 ο μαύρος ηγέτης δολοφονήθηκε σε
ηλικία 39 ετών από έναν λευκό ενώ στεκόταν στο μπαλκόνι
του ξενοδοχείου στο οποίο είχε καταλύσει με τους στενούς
συνεργάτες του στο Μέμφις του Τενεσί.
Στις 10 Μαρτίου 1969 ο δολοφόνος του Τζέιμς Ιρλ Ρέι
ομολόγισε και καταδικάστηκε σε 99 ετών φυλακή.
(Miller, T. Douglas, On our own – Americans in the Sixties, 1996)
Δραστηριότητες για την ΠΗΓΗ 22
Οι εικόνες στην Πηγή 22 είναι μόνο δύο πρωτοσέλιδες από τις πολλές που
μιλούσαν για την δολοφονία του Martin Luther King.
Φτιάξτε ένα δικό σας πρωτοσέλιδο όπου θα αναγράφετε τα στοιχεία και τις
πληροφορίες που σας δίνονται στο παραπάνω κόκκινο κουτάκι.
32
Πηγή 23
Ο Μάης του ‘68
Ο όρος Μάης του '68 (γνωστός και ως
Γαλλικός Μάης) περιγράφει την πολιτική
και κοινωνική αναταραχή που ξέσπασε
στη Γαλλία κατά τη διάρκεια των μηνών
Μαΐου-Ιουνίου του 1968. Η λόγος ήταν η
κρίση που επικρατούσε στη Γάλλια
εκείνο καιρό – οι μισθοί ήταν χαμηλοί
και η ανεργία μεγάλη. Ήταν όμως και μια
διαμαρτυρία για τους πολέμους και τις
αναταραχές παγκοσμίους κατά τη
δεκαετιία του ’60.
Δραστηριότητες:
Στις απεργίες συμμετείχαν συνολικά πάνω από 10 εκ εργαζόμενοι.
(www.life.com)
Τι συνέβει;
Όλα άρχισαν στις αρχές του Μάη με μια σειρά απεργιών και
καταλήψεων , που ξέσπασαν σε διάφορα πανεπιστήμια και
γυμνάσια στο Παρίσι, μετά από τη διαμάχη με τους διοικητές
των πανεπιστημίων και την αστυνομία. Οι προσπάθειες της
κυβέρνησης του Σαρλ Ντε Γκωλ να λύσει τις απεργίες με τη
δράση της αστυνομίας κατάφεραν μόνο να χειροτερέψουν τη
κατάσταση. Ακολούθησε γενική απεργία σε όλη τη Γαλλία
από 10 εκ. Γάλλους εργαζομένους που άρχισε να παίρνει
διαστάσεις επανάστασης, πράγμα που οδήγησε σε νέες
εκλογές από τον τότε πρόεδρο Σαρλ Ντε Γκωλ, ο οποίος ήταν
στην εξουσία επί 10 χρόνια.
(Anderson, Terry. Movement and the Sixties, 1995)
1. Ποιοι ήταν οι κύριοι διαμαρτυρόμενοι της εξέγερσης;
2. Τι έκαναν αυτοί και τι ακολούθησε;
3. Ποιος ήταν ο Σαρλ Ντε Γκωλ;
4. Τι έρχεται στο μυαλό σας όταν διαβάζετε για νέους και για
πορείες;
ΓΛΩΣΣΑΡΙ:
Διαμάχη= έντονη αντίθεση με
λόγια ή ενέργειες.
Εξέγερση= επανάσταση,
αντίσταση, ξεσηκωμός
33
Πηγή 24
Η εξέγερση μέσα από τις αφίσες και τα συνθήματα
«Επίθεση αστυνομίας στο Πανεπιστήμιο»
Γαλλικά
-Il est interdit d'interdire.
-Le patron a besoin de toi, tu n'as pas
besoin de lui.
-On achète ton bonheur. Vole-le.
-Je suis venu. J'ai vu. J'ai cru.
-La poésie est dans la rue.
-Je t'aime ! Oh ! dites-le avec des pavés !
«Ελευθεροτυπία»
Ελληνικά
-Απαγορεύεται το απαγορεύεται.
-Το αφεντικό έχει ανάγκη εσένα, δεν τον
έχεις εσύ ανάγκη.
-Αγοράζουν την ευτυχία σου... Κλέψ' την.
-Ήρθα. Είδα. Πίστεψα.
-Η ποίηση βρίσκεται στους δρόμους.
-Σ' αγαπώ! Ω, πες το με πέτρες!
«Εμείς είμαστε η εξουσία»
Τα όπλα των διαμαρτυρόμενων
ήταν το γκράφιτι, οι αφίσες, τα
πλακάτ, τα μικρόφωνα, η σάτιρα
αλλά και οι πορείες, οι
διαδηλώσεις, οι ανοικτές
συνελεύσεις, οι διαμαρτυρίες.
Ζητούσαν αλήθεια και
δικαιοσύνη και απαιτούσαν
ελευθερία για όλους καθώς και
την αποχώρηση του Ντε Γκωλ.
34
(http://membres.multimania.fr/mai68/affiches/affiches.htm)
Δραστηριότητες για την ΠΗΓΗ 25
Δείτε τις αφίσες στην Πηγή 22 και διαβάστε τα συνθήματα που γράφτηκαν τον
Μάη του ’68 στη Γαλλία.


Αναλύστε τα συνθήματα και τις αφίσες.
΄Εχετε βρεθεί ποτέ σε πορεία εδώ στην Έλλαδα; Ποιες ήταν οι εντυπώσεις σας;
Γράψτε ένα δικό σας σύνθημα ή φτίαξτε μια αφίσα και διαμαρτυρηθείτε για κάτι που δεν σας
ικανοποιεί. Μπορεί να είναι κάποιο πραγματικό ή φανταστικό γεγονός. Μπορείτε επίσης να
αναφερθείτε στα φαινόμενα τις δεκαετίας του ‘60.
35
Πηγή 25
Το μουσικό φεστιβάλ στο Woodstock
Το πλήθος.
Στο μεγάλο μουσικό φεστιβάλ του Woodstock της Νέας Υόρκης το 1969,
βρέθηκαν πάνω από μισό εκ. νέοι. Ήταν μια διαμαρτυρία για όλα αυτά που
συνέβαιναν εκείνο τον καιρό, όπου ο κύριως λόγος ήταν η υποστήριξη της
αγάπης, ειρήνης και της ελευθερίας. Λίγο πριν την έναρξη του φεστιβάλ
κανείς δεν υποπτευόταν τη σημασία αυτής της γιορτής ούτε γνώριζε πως
θα γινόταν το διασημότερο φεστιβάλ στην ιστορία της μουσικής και πως
με το όνομα του θα χαρακτήριζε όλη εκείνη τη γενιά της δεκαετίας του '60.
Ήταν τρείς μέρες ειρήνης που γράφτηκαν στην ιστορία.
Δραστηρίοτητες:
Δείτε τις φωτογραφίες και συζητήστε στην τάξη τη
γνώμη και τις εντυπώσεις σας για το φεστιβάλ.
Συζητήστε επίσης και την αφίσα του Woodstock.
Τι βλέπετε στην εικόνα και τι συμβολίζει το περιστέρι;
Στο φεστιβάλ υπήρχαν και μικρά παιδιά.
Η διαφημιστική αφίσα του φεστιβάλ.
(www.life.com)
36
ΣΤΟΧΟΙ
ΠΗΓΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Να πληροφορηθούν τι έγινε στον
πόλεμο του Βιετνάμ.
Πηγή 1, σελ. 8
Πηγή 2, σελ. 9
Πηγή 3, σελ. 10
Πηγή 4, σελ. 11
Πηγή 5, σελ. 13
Σελ. 8, δραστηριότητα 3
Σελ. 9, δραστηριότητα 1, 2
Να μάθουν ποιοι, πότε και γιατί
αντέδρασαν κατά τον πόλεμο του
Βιετνάμ.
Πηγή 7, σελ. 15
Πηγή 8, σελ. 16
Πηγή 9, σελ. 17
Πηγή 10, σελ. 18
Πηγή 11, σελ. 20
Πηγή 12, σελ. 21
Πηγή 13, σελ. 22
Σελ. 15, δραστηριότητα 1
Σελ. 16, δραστηριότητα 1,2,3
Σελ. 18, δραστηριότητα 1, 2
Σελ. 21, δραστηριότητα 2
Σελ. 22, δραστηριότητα 1,2,3
Να μάθουν τις συνέπειες και τις
απώλειες πολέμου και την αλλαγή
που προκάλεσαν στην
ανθρωπότητα.
Πηγή 3, σελ. 10
Πηγή 6, σελ. 14
Σελ. 10, δραστηριότητα 1,2,3
Σελ. 12, δραστηριότητα 1-5
Σελ. 14, δραστηριότητα 1, 2
Σελ. 21, δραστηριότητα 2
Να κατανοήσουν το έργο του
Martin Luther King και γιατί αυτός
έμεινε στην ιστορία.
Πηγή 16, σελ. 25
Πηγή 19, σελ. 28
Πηγή 20, σελ. 29
Πηγή 21, σελ. 30
Πηγή 22, σελ. 31
Σελ. 25, δραστηριότητα 1-3
Σελ. 28, δραστηριότητα 1-3
Σελ. 29, δραστηριότητα 1
Να συνειδητοποιήσουν το ρόλο της
Rosa Parks και την επιρροή που
αυτή είχε στο Martin Luther King.
Πηγή 14, σελ. 23
Πηγή 15, σελ. 24
Πηγή 16, σελ. 25
Πηγή 17, σελ. 26
Σελ. 23, δραστηριότητα 1, 2
Να γνωρίζουν τι έγινε το Μάη του
’68 στην Γαλλία, υπό ποιες
συνθήκες, τι άλλαξε και ποιοι
συμμετείχαν.
Πηγή 23, σελ. 33
Πηγή 24, σελ. 34
Σελ. 33, δραστηριότητα 1-3
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
37
ΣΤΟΧΟΙ
ΠΗΓΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές να είναι ικανοί μέσα
από τη διερευνητική μάθηση και
από την επεξεργασία των πηγών, να
απαντήσουν στα υποερωτήματα και
έτσι να οδηγηθούν στην κατανόηση
του κεντρικού ερωτήματος.
Πηγή 1-26, σελ. 8-36
Σελ. 8-36
Να είναι ικανοί να αναλύουν
εικόνες και να αντλούν πληροφορίες
από αυτές για την διεκπεραίωση
δραστηριοτήτων.
Πηγή 5, σελ. 13
Πηγή 7, σελ. 15
Πηγή 8, σελ. 16
Πηγή 9, σελ. 17
Πηγή 16, σελ. 25
Πηγή 18, σελ. 27
Πηγή 23, σελ. 33
Πηγή 25, σελ. 36
Σελ. 13, δραστηριότητα 1, 2
Σελ. 15, δραστηριότητα 1
Σελ. 17, δραστηριότητα 1
Σελ. 25, δραστηριότητα 2, 3
Σελ. 34, δραστηριότητα 1
Σελ. 36, δραστηριότητα 1
Να μπορούν να απαντήσουν σε
ερωτήσεις μέσα από μια πηγή.
Πηγή 1, σελ. 8
Πηγή 2, σελ. 9
Πηγή 3, σελ. 10
Πηγή 19, σελ. 28
Πηγή 23, σελ. 33
Σελ. 8, δραστηριότητα 3
Σελ. 9, δραστηριότητα 1, 2
Σελ. 10, δραστηριότητα 1
Σελ. 28, δραστηριότητα 1, 2
Σελ. 33, δραστηριότητα 1, 2,
3
Να αναπτύξουν την κριτική τους
ικανότητα ως προς την
αυθεντικότητα των πηγών.
Πηγή 4, σελ. 11
Πηγή 8, σελ. 16
Σελ. 12,
δραστηριότητα1,2,4,5
Σελ. 16, δραστηριότητα 3
Να συσχετίζουν τις πηγές και να
αντλούν πληροφορίες μεταξύ αυτών
ίδιου θέματος.
Πηγή 1, σελ. 8
Πηγή 5, σελ. 13
Πηγή 7, σελ. 15
Πηγή 8, σελ. 16
Πηγή 10, σελ. 18
Πηγή 12, σελ. 21
Σελ. 8, δραστηριότητα 1-4
Σελ. 16, δραστηριότητα 1-3
Σελ. 19, δραστηριότητα 1
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
38
ΣΤΟΧΟΙ
ΠΗΓΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Nα κατανοήσουν τις έννοιες που
σχετίζονται με την εργασία.
Πηγή 2, σελ. 9
Πηγή 8, σελ. 16
Πηγή 14, σελ. 23
Πηγή 15, σελ. 24
Πηγή 16, σελ. 25
Πηγή 23, σελ. 33
Πηγή 25, σελ. 36
Σελ. 16, δραστηριότητα 1
Σελ. 24, δραστηριότητα 1
Σελ. 25, δραστηριότητα 1
Σελ. 27, δραστηριότητα 1
Σελ. 33, δραστηριότητα 1
Σελ. 36, δραστηριότητα 1
Να κατανοήσουν την έννοια του
χώρου και του χρόνου (χρονολογική
και γεωγραφική τοποθέτηση).
Πηγή 1, σελ. 8
Πηγή 2, σελ. 9
Πηγή 4, σελ. 11
Πηγή 8, σελ. 16
Πηγή 10, σελ. 19
Πηγή 14, σελ. 23
Πηγή 23, σελ. 33
Πηγή 25, σελ. 36
Σελ. 8, δραστηριότητα 1, 2
Σελ. 12, δραστηριότητα 3
Σελ. 16, δραστηριότητα 1
Σελ. 18, δραστηριότητα 1
Σελ. 19, δραστηριότητα 1
Να μάθουν και να κατανοήσουν την
ειδική ιστορική ορολογία.
Πηγή 8, σελ. 16
Πηγή 13, σελ. 22
Πηγή 14, σελ. 23
Πηγή 16, σελ. 25
Πηγή 23, σελ. 33
Σελ. 22, δραστηριότητα 1
Σελ. 25, δραστηριότητα 1
Σελ. 33, δραστηριότητα 1
Σελ. 36, δραστηριότητα 1
Να διαμορφώσουν στάσεις και
αξίες απέναντι στα φαινόμενα.
Πηγή 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15,
18, 21
Σελ. 12 Δρ.4, 14 Δρ.2, 16
Δρ.3, 17 Δρ.2-3, 23 Δρ.2, 24
Δρ.1
Να αξιοποιήσουν τις πηγές κατά
τέτοιο τρόπο ώστε να συμβάλλει
στην ηθική διαπαιδαγώγηση τους
και στην ολοκλήρωση τους ως
πολίτες.
Πηγή 3, σελ. 10
Πηγή 4, σελ. 11
Πηγή 15, σελ. 24
Πηγή 18, σελ. 27
Σελ. 14, δραστηριότητα 1,2
Σελ. 17, δραστηριότητα 2,3
Σελ. 24, δραστηριότητα 1
Σελ. 27, δραστηριότητα 1
Να ευαισθητοποιηθούν στα θέματα
της ιστορίας και την σημασία που
έχουν αυτά Σήμερα.
Πηγή 6, 12, 17
Σελ. 14, δραστηριότητα 1,2
Σελ. 33, δραστηριότητα 4
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
39
Βιβλιογραφία και ηλεκτρονικές πηγές
•
•
•
•
•
Anderson, T. (1995) Movement and the Sixties, New York: Oxford University Press
Correl, J. (2004) «The Air Force Association magazine»
Franklin, H.Bruce (1996) The Vietnam War in American Stories, Songs and Poems, Boston: Bedford Books
of St. Martin's Press
Miller, T. Douglas (1996) On our own – Americans in the Sixties, D. C. Heath and Co.
Ντοκιουμαντερ: Heart of Darkness: The Vietnam War Chronicles 1945–1975
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
www.mapsof.net
http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/4517597.stm
http://www.life.com/
http://www.history.com/topics/vietnam-war-protests
http://www.nationsonline.org/
http://imaginepeace.com/archives/3587
http://www.achievement.org/autodoc/page/par0gal-1
http://www.tovima.gr/relatedarticles/article/?aid=143497 - Παπαδημητρίου Έλενα, 2002
http://vimeo.com/14316320
http://membres.multimania.fr/mai68/affiches/affiches.htm
40