19.2 Virksomhedens miljøbelastning

Download Report

Transcript 19.2 Virksomhedens miljøbelastning

19.2 Virksomhedens
miljøbelastning
1. Klik nederst til højre på ikonet
for visning i ”Fuld skærm”.
2. Klik med musen i dit eget tempo
for at se præsentationen.
3. Vil du springe til et bestemt afsnit eller dias?
Klik på menuerne Outlines eller Thumbnails.
19.2 Virksomhedens miljøbelastning
Alle virksomheder belaster miljøet.
Nogle mere end andre.
Friis
Vi ser først på skofabrikken Footwears miljøbelastning.
19.2 Virksomhedens miljøbelastning
Den interne miljøbelastning handler om
virksomhedens interne arbejdsmiljø.
Fysisk arbejdsmiljø
Fx
 Tunge løft
 Arbejdsskader
 Støv og støj
 Lugt.
Psykisk arbejdsmiljø
Fx
 Stress
 Mobning
 Dårlig ledelse
 Frygt for fyring.
Arbejdsmiljøet kan opdeles i
det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.
19.2 Virksomhedens miljøbelastning
Den eksterne miljøbelastning.
Input
 Energi
 Vand
 Råvarer
 Halvfabrikata
 Delkomponenter.
19.2 Virksomhedens miljøbelastning
Den eksterne miljøbelastning.
Output
 Færdigvarer
 Affald og CO2
 Spildevand
 Støj.
19.2 Virksomhedens miljøbelastning
Miljøbelastningen fra øvrige virksomhedstyper.
Friis
På grund af forarbejdningen af råvarer, er produktionsvirksomheder normalt den mest miljøbelastende
virksomhedstype.
Vi ser her nærmere på de øvrige virksomhedstyper.
19.2 Virksomhedens miljøbelastning
Handelsvirksomhedernes eksterne miljøbelastning.
Input
 Energi
 Vand
 Færdigvarer
 Emballage.
Friis
Output
 Færdigvarer
 Affald
 Spildevand
 Rengøringsmidler.
19.2 Virksomhedens miljøbelastning
Servicevirksomhederne belaster også
det eksterne miljø.
Input
 Energi
 Vand
 Inventar
 Kontorartikler.
Output
 Brug af firmabiler,
telefon og internet
 Spildevand
 Rengøringsmidler.
I både handels- og servicevirksomheder sker der
naturligvis også påvirkning af det interne arbejdsmiljø.
19.2 Virksomhedens miljøbelastning
Ifølge miljøbeskyttelsesloven skal særligt forurenende
virksomheder udarbejde et grønt regnskab.
I grønne regnskaber bruges ofte
udtrykket en massebalance.
19.2 Virksomhedens miljøbelastning
I massebalancen skal virksomheden redegøre for at:
Input = Output.
Input
Råvarer
11.800 kg.
Emballage
500 kg.
Halvfabrikata 200 kg.
Vand
600 l.
Input i alt 13.100 kg.
=
Output
=
Færdigvarer
Emballage
Affald
Spildevand
Output i alt
12.000
400
500
200
13.100
kg.
kg.
kg.
l.
kg.
19.2 Virksomhedens miljøbelastning
Vi vender tilbage til de grønne regnskaber i afsnit 19.4.
Input
Råvarer
11.800 kg.
Emballage
500 kg.
Halvfabrikata 200 kg.
Vand
600 l.
Input i alt 13.100 kg.
=
Output
=
Færdigvarer
Emballage
Affald
Spildevand
Output i alt
12.000
400
500
200
13.100
kg.
kg.
kg.
l.
kg.
19.2 Virksomhedens miljøbelastning
Du har nu lært om:
 Virksomhedernes miljøbelastning, der inddeles i:
 Ekstern miljøbelastning
 Input
 Output
 Intern miljøbelastning
 Arbejdsmiljøet
 Grønne regnskaber og massebalancen.
Miljøbelastning:
Opgave om miljøbelastninger
Walk and Talk:
Opgave om miljøpåvirkninger