Prezentacja Sofath

download report

Transcript Prezentacja Sofath

• 1981 - Powstanie firmy Sofath i początek prac nad opracowaniem technologii wykorzystania energii geotermalnej do ogrzewania basenów i budynków.

• 2004 - Zaklad produkcyjny Sofath uzyskuje certyfikat 9001: wersja 2000, wydany przez Bureau Veritas zgodności z normą ISO

• 2007 -Sofath laureatem 14 edycji nagrody Qualite Performance Rhone Alpes 2007 za wytwarzanie produktów o wysokim standardzie jakości.

2008 - Sofath dołącza do grupy De Dietrich Remeha.

Sofath obejmuje swoją działalnością 18 krajów Europy.

2009 - Do grupy De Dietrich Remeha dołącza firma BAXI tworząc BDR Thermea wiodącego producenta i dystrybutora innowacyjnych systemów grzewczych oraz podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

• Kapitał: 16 mld €.

• Zatrudnienie: ponad 6 400 pracowników w całej Europie • Obrót 1.8 mld € rocznie.

• 2010 - Utworzenie departamentu marki Sofath w strukturze De Dietrich Technika Grzewcza Sp. z o.o.

Celem powołania nowego departamentu było zapewnienie polskim klientom dostępu do najnowszych, proekologicznych systemów grzewczych połączonych poprzez sieć Autoryzowanych Koncesjonerów z najwyższą jakością obsługi i serwisu nieosiągalną dla zdecydowanej większości naszych konkurentów.

Prezentacja produktów SOFATH

®

• 

Zasada działania pompy ciepła

Pompa ciepła jest efektywnym narzędziem do wykorzystania energii pozyskanej ze źródeł odnawialnych . • • Powietrzna , wodna czy gruntowa odzyskują energię regularnie odnawiana przez słońce deszcz i wiatr.

Ogrzewanie pompą ciepła oznacza pobieranie energii z otoczenia i transportowanie jej do budynków w celu ich ogrzania (ogrzania wody użytkowej) Energia elektryczna niezbędna do napędu układu termodynamicznego Energia dostarczona do domu odpowiadająca zapotrzebowaniu.

Energia pozyskana z otoczenia

Do 75% energii cieplnej systemu ogrzewania *

* W zależności od warunków zewnętrznych i typu instalacji.

Zasada działania pompy ciepła

• Pompa ciepła składa się z 4 głównych elementów:Sprężarka, – Dwa wymienniki ciepła, pozyskujący energię z otoczenia (parownik), oddający energię do wnętrza budynku (skraplacz), –

Zawór rozprężny.

Pary czynnika, niskie ciśnienie UKŁAD POMPY CIEPŁA Pary czynnika, wysokie ciśnienie Wymiennik gruntowy PAROWNIK SPRĘŻARKA Ciecz czynnika, niskie ciśnienie ZAWÓR ROZPRĘŻNY Ciecz czynnika, wysokie ciśnienie SKRAPLACZ Energia ogrzewania

Ciepło może być pobierane z gruntu za pośrednictwem poziomego kolektora gruntowego, zakopanego na głębokości od 80 do 120 cm, wymiennika odzyskującego ciepło od wody gruntowej lub za pośrednictwem sond (wymiennik gruntowy poziomy).

Układ wymiennika gruntowego jest niewidoczny dla użytkownika, pozostaje w niezmiennej formie zakopany pod powierzchnią gruntu.

Duże ilości energii jaka zawarta jest w gruncie, zdolność do ciągłej regeneracji tej energii (odnawianie) jak również konstrukcja i warunki działania systemu, powodują że efektywność działania ogrzewania opartego na pompie ciepła jest bardzo wysoka.

Gruntowa pompa ciepła umożliwia pozyskiwanie energii odnawialnej, poprzez przechwytywanie jej i przekazywanie do domu, poprzez ogrzewanie podłogowe.

Pompa ciepła jest dobrana i zaprojektowana w taki sposób aby pokryć zapotrzebowanie na ciepło dla całego domu przez cały sezon grzewczy.

Pompa ciepła (za wyjątkiem powietrznej) może być jedynym źródłem ciepła dla całego domu.

Proces odzysku ciepła jest przeprowadzany przy użyciu czynnika chłodniczego krążącego w układzie termodynamicznym realizującym cykl Carnot`a Dlaczego pompa ciepła to dobre rozwiązanie dla Ciebie

ponieważ

pompa ciepła pracuje zarówno w dzień, jak i w nocy bez potrzeby zapewniania stałych dostaw paliwa. Kluczowy dla efektywności jest fakt, że aby dostarczyć do budynku 1kWh energii potrzebujemy pobrać z sieci elektrycznej jedynie ¼ tej wartości czyli 250 Wh, a pozostałe 750Wh pobieramy z gruntu.

Wymiennik gruntowy Pompa ciepła 1. Poziomy wymiennik gruntowy Ogrzewanie podłogowe Zbiornik CWU

Poziome wymienniki ciepła (kolektory poziome)

• rozwiązanie tradycyjne • powierzchnia wymiennika zewnętrznego od 100% do 150% powierzchni ogrzewanej. • sieć rurek kolektora gruntowego jest zakopana na głębokości od 80 do 120 cm.

• temperatura gruntu na tym poziomie wynosi w naszym klimacie w lipcu +17°C, a w styczniu +5°C • ułożony w ziemi kolektor poziomy wykonany z rur miedzianych o dużej przewodności ciepła, w żaden sposób nie zakłóca wegetacji roślin rosnących w ogrodzie.

 To rozwiązanie jest najpopularniejsze ze względu na łatwość i relatywnie niskie koszty instalacji.

2. Pionowy wymiennik gruntowy (sondy) Ogrzewanie podłogowe Pompa ciepła Sonda pionowa Zbiornik CWU

Pionowy wymiennik ciepła (sonda pionowa)

• geotermiczny wymiennik pionowy w postaci sondy sięgającej od 30 do 150 m w głąb ziemi.

• ułożony (Termeo), w który odwiercie wymiennik pionowy stanowi zamknięty obieg, w którym cyrkuluje czynnik chłodniczy R410A (Natea, Caliane) lub wodny roztwór glikolu płynie w rurkach kolektora.

• Pobrane ciepło jest zamieniane przez pompę ciepła na energię w celu ogrzania domu.

• • Zaletą sond pionowych jest przede wszystkim niewielka powierzchnia gruntu, którą zajmują.

Wadą pionowego koszt jest dość wysoki.

wymiennika jest konieczność wykonania odwiertów, których

3. Odzysk ciepła od wód gruntowych Ogrzewanie podłogowe Pompa ciepła Studnia czerpalna Zbiornik CWU Studnia zrzutowa

Odzysk ciepła od wód gruntowych

• Rozwiązanie dla małych lub/i bardzo nierównych działek • Woda od której jest odzyskiwane ciepło, jest pobierana z podziemnych cieków wodnych znajdujących się na głębokości od 10 do 20m.

4 technologie pomp ciepła dla zaspokojenia potrzeb ogrzewania Twojego domu

Dostępne technologie pomp ciepła SOFATH pozwalają na dobranie idealnego rozwiązanie spełniającego wymagania klienta jak również pokrycie zapotrzebowania na ciepło dla danego budynku.

Technologia Natea System Natea - technologia bezpośredniego parowania/bezpośredniego skraplania

Technologia Caliane System Caliane – technologia bezpośredniego parowania/woda

Technologia Termeo System Termeo E 2 - technologia woda/woda - glikol / woda

Technologia Lizea System Lizea - technologia powietrze/woda

Natea, technologia D/X

• ogrzewanie podłogowe • pompa ciepła • kolektor + Komfort + Ekonomia + pewność + prostota + energia odnawialna

Opcje dodatkowe:

• zasobniki ciepłej wody użytkowej • podgrzewanie basenu  poziomy kolektor gruntowy  najpopularniejszy system SOFATH  optymalna efektywność przy zminimalizowanej powierzchni kolektora  6 modeli, od 2300 do 11300 W Sofath otrzymał nagrodę 2006 Janus Industry Award dla geotermalnej pompy ciepła . Certyfikat CSTB Technical advice (Centre for Scientific and Technical Consultancy in Construction) since1993

Caliane, technologia DX / woda

• • ogrzewanie podłogowe możliwość zastosowania tradycyjnych grzejników • Pompa ciepła

Opcje dodatkowe:

• zasobniki ciepłej wody użytkowej • chłodzenie pomieszczeń • podgrzewanie basenu • Poziomy kolektor gruntowy  Poziomy kolektor gruntowy  Idealne rozwiązanie dla zastąpienia istniejącej instalacji grzewczej .

 10 modeli od 5100 do 29400 W

Termeo Cap’, technologia glikol / woda

• • ogrzewanie podłogowe możliwość zastosowania tradycyjnych grzejników • Pompa ciepła • • poziomy kolektor gruntowy sondy pionowe

Opcje dodatkowe:

• zasobniki ciepłej wody użytkowej • chłodzenie lub klimatyzacja pomieszczeń • podgrzewanie basenu • wersja wysokotemperaturowa Ht (temp. zasilania do 65˚C)  poziomy kolektor gruntowy lub pionowe sondy  Idealne rozwiązania dla działek bardzo nieregularnych  10 modeli od 5 100 do 31 000 W

Termeo Nap’, technologia woda/woda

• ogrzewanie podłogowe • możliwość zastosowania tradycyjnych grzejników • Pompa ciepła • Wymiennik dla wód gruntowych

Opcje dodatkowe:

• zasobniki ciepłej wody użytkowej • chłodzenie lub klimatyzacja pomieszczeń • podgrzewanie basenu • wersja wysokotemperaturowa Ht (temp. zasilania do 65˚C)  Odzysk ciepła od wód gruntowych  Idealne rozwiązanie dla małych i/lub bardzo nierównych powierzchni  modeli od 8 400 do 31 000 W

Lizea, powietrze/woda

• • ogrzewanie podłogowe możliwość zastosowania tradycyjnych grzejników

Dostępne opcje:

• Ciepła woda użytkowa • Klimatyzacja • Podgrzewanie basenu  Pobór energii z powietrza polega na pozyskaniu ciepła z powietrza zewnętrznego (także zimą, gdy temperatura powietrza jest niska), aby przekazać je do sieci grzewczej budynku  modeli od 6 000 W do 15 700W

Ciepła woda użytkowa Sofath proponuje Wam nieograniczony dostęp do ciepłej wody.

Korzystając z opcji c.w.u. odciążysz domowy budżet oraz poprawisz swój komfort życia. Z szerokiej gamy swoich akcesoriów, Sofath zaproponuje Ci pełne wykorzystanie wszystkich możliwości pompy ciepła. Zaprojektujemy dla Ciebie instalację „szytą na miarę” dopasowaną do Twoich potrzeb i możliwości aby zaspokoić Twoje potrzeby.

Rozwiń zmysł oszczędzania i spraw sobie tym przyjemność! Do wyboru:

• • • •

Ciepła woda użytkowa jako wyposażenie opcjonalne jednej z pomp ciepła: Natea, Caliane, Termeo NAP, Termeo CAP, Lizea MI 134- niezależna gruntowa pompa ciepła 300 L GEO BECT - zintegrowana powietrzna pompa ciepła Opcjonalny zasobnik c.w.u. GEOSOLAR 300 l. w instalacjach grzewczych Sofath Ciepła woda najniższym kosztem!

Gama zasobników wody użytkowej, wykorzystujących pompę ciepła, zapewnia ciepłą wodę zarówno latem jak i zimą. Pozwalają one na wytwarzanie ciepłej wody użytkowej z wykorzystaniem energii pozyskiwanej z powietrza lub gruntu.

Niezależne pompy ciepła do produkcji ciepłej wody użytkowej

MI 134- niezależna gruntowa pompa ciepła 300 L GEO

BECT - zintegrowana powietrzna pompa ciepła

System CWU + niezależna POMPA CIEPŁA 300L GEO SOFATH jest termodynamicznym podgrzewaczem do wody, w którego skład wchodzą zbiornik CWU (Ciepła Woda Użytkowa - ECS) o pojemności 300 litrów oraz niezależny moduł termodynamiczny (MI 134), którego zadaniem jest wytwarzanie ciepłej wody użytkowej.

Podgrzewacz CWU + niezależna PC 300L GEO SOFATH zapewnia całkowicie autonomiczną produkcję ciepłej wody użytkowej latem i zimą.

Typoszereg kompaktowych, powietrznych PC do c.w.u. – BECT jest oferowany w dwóch wersjach: 200l i 270l i składa się z trzech głównych elementów:

1. Powietrzny wymiennik ciepła 2. Pompa ciepła 3. Zasobnik c.w.u. o pojemności 200 lub 270l

Powietrze, z którego pompa odebrała ciepło można dodatkowo wykorzystać do schłodzenia spiżarni lub piwniczki z winami.

Dodatkowo zasobnik wyposażony jest w 2,4 kW grzałkę elektryczną. Nowoczesny system sterowania umożliwia umieszczenie panelu w dowolnym pomieszczeniu w domu oraz na bieżąco informuje o ilości ciepłej wody i dostępnych kąpieli.

Podgrzewanie wody w basenie Instalacje grzewcze Sofath dają również możliwość podgrzewania wody w Twoim domowym basenie. W zależności o Twoich potrzeb możesz korzystać z cieplej wody w basenie dzięki pompie ciepła do ogrzewania domu bądź niezależnej basenowej pompy ciepła.

Pompa ciepła używana do ogrzewania domu może podgrzewać także wodę w Twoim domowym basenie.

System ogrzewania geotermicznego pozyskuje energię cieplną zmagazynowaną w gruncie za pomocą kolektora zagłębionego w ziemi, w którym krąży czynnik roboczy lub glikol. Następnie oddaje ją do grzewczego obiegu wodnego basenu za pomocą wysokowydajnego płytowego wymiennika ciepła wykorzystując jego dużą powierzchnię wymiany ciepła.

Automatyczna regulacja umożliwia równoczesne ogrzewanie domu i basenu, przy czym w sezonach przejściowych pomieszczeń mieszkalnych.

priorytet ma ogrzewanie

Wyobraź sobie przyjemność kąpieli w wodzie o idealnej temperaturze bez rujnowania swojej kieszeni!

Sofath

®

akcesoria

 Ciepła woda u

ż

ytkowa  Systemy regulacji  Ogrzewanie wody w basenie  Chłodzenie

-Powierzchnia budynku: 150m 2 -Pompa ciepła NATEA -Opcja ciepłej wody użytkowej

CENA: 49 600,00 PLN brutto

 Pełny projekt wykonawczy instalacji,  Kolektor gruntowy,  Pompa ciepła co/cwu,  Zasobnik cwu 300l,  Ogrzewanie podłogowe,  Sterowanie,  Montaż,  Uruchomienie Koszt analogicznej instalacji ogrzewania opartej o kocioł gazowy kondensacyjny: 36 600,00 PLN brutto

http://www.sofath.pl/kalkulator/

Aktualne promocje

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ