Prečo potrebujeme vzduch

download report

Transcript Prečo potrebujeme vzduch

Ja a veci okolo
mňa
Jeseň a vzduch
Prečo potrebujeme
vzduch
Mgr. Ivana Pohlová
Kto potrebuje vzduch
1. Tvorivá úloha
Pomôcky: Baliaci papier, malé papieriky(pracovný list),
tabuľa, pero.
Postup:
1.
2.
Každý z vás napíšte na malý papierik, kto podľa vás potrebuje
k prežitiu vzduch.
Nahlas prečítajte čo ste napísali a vypíšte na tabuľu každý
jedno až dve slová z papierika.
(tak, aby ste tam nemali dve rovnaké slová)
3.
4.
Pokúste sa spoločne zadeliť slová do skupín.
Výsledok si zapíšte a zakreslite na baliaci papier.
Aké skupiny vám vyšli?
Mgr. Ivana Pohlová
Kto potrebuje vzduch
Odpoveď:
Vzduch potrebujú:
Rastliny
Živočíchy
Mgr. Ivana Pohlová
Ľudia
Bez vzduchu
2. Tvorivá úloha
Čo sa stane, ak sa minie vzduch?
Pomôcky: Sviečka, tanierik, väčší bezfarebný pohár,
vodu, zápalky.
Postup: Trošku vosku zo zapálenej sviečky vylejem na
tanierik a pripevníme naň horiacu sviečku. Do
tanierika nalejeme trošku vody. Sviečku prikryjem
pohárom a čakáme, čo sa stane.
Výskum:
1. Čo sa stane so sviečkou?
2. Čo sa stane s vodou na tanieriku?
3. Prečo sa to stalo?
Mgr. Ivana Pohlová
Bez vzduchu
Odpoveď:
1. Sviečka zhasne.
2. Voda z tanierika prejde pod pohár.
3. Prečo sa to stalo?
1.
2.
Na to, aby plamienok sviečky horel potrebuje vzduch.
Tým, že sme sviečku uzavreli pod pohára a okolo bola
voda, sviečka vyčerpala vzduch, ktorý bol v pohári a
zhasla.
Vzduch v poháriku ubúdal a na jeho miesto sa vtlačila
voda z tanierika.
Mgr. Ivana Pohlová
Dovidenia
Mgr. Ivana Pohlová
Zdroj
•
•
•
•
•
http://office.microsoft.com/sk-sk/images/?CTT=97
http://www.beruska8.cz/odkazy/gif.htm
http://www.gify.nou.cz/index.htm
Wiegerová, Adriana - Česlová, Gabriela - Kopáčová, Janka.
Prírodoveda pre 2. ročník základných škôl. 1. vydanie. Bratislava :
Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2009. 64 s. ISBN 978-80-1001797-3
Žigová, Lucia - Jančichová, Adriana - Doušková, Alena. Metodická
príručka Prírodoveda pre 2. ročník základných škôl. 1. vydanie.
Bratislava : Orbis Pictus. 84 s. ISBN 978-80-7158-976-1
Mgr. Ivana Pohlová