Slides til præsentation af Early Warning

Download Report

Transcript Slides til præsentation af Early Warning

Early Warning
Rådgivning til kriseramte virksomheder
(og til ejeren og ejerens familie)
Early Warning…
• Giver uvildig og fortrolig hjælp på Danmarks regning til:
• At sikre nødvendige ændringer så konkurs undgås
• At sikre hurtige og ærlige lukninger hvor det er den rigtige
udvej
• At bringe virksomheden ind i et nyt vækstforløb
• Påvirker den generelle opfattelse af at gå konkurs, mere
amerikanske tilstande
• Skaber flere vækstiværksættere
Ideen bag EW-initiativet
• Hjælp til virksomheden, inden den havner i retssystemet
Retssystem
Early Warning
system
Rekonstruktion
Virksomhed
Konkurs
Betalingsstandsning
Finansielle
problemer
Rekonstruktion
mislykket
Konkurs
Reorganisering
uden for
retssystemet
Succes
Overlevelse
Mislykket
Overlevelse
Lukning
Historien
• Igangsat ultimo 2007
• Baseret på studier af vigtige rammebetingelser
• Samtidig ændring af konkursloven
• Forankret i de regionale væksthuse
• Et rådgivningskorps på ca. 100 erfarne erhvervsfolk
• Tæt samarbejde med nogle af landets dygtigste
insolvensadvokater
• Stor interesse fra udlandet
• 15 af de dygtigste
insolvensadvokater
i landet
Konsulenter
• 100 frivillige
rådgivere
• Erfarne nuværende
og tidligere ledere,
virksomhedsejere
og specialister
Advokater
Frivillige
Tre bærende søjler
• 10 Early Warningkonsulenter
• Særdeles stor
erfaring i at
kortlægge
konkrete
muligheder for den
enkelte
virksomhed og ejer
Processen i Early Warning
Step 1:
Væksthuskonsulenten
Lukning
Step 2:
Advokat
•
•
•
•
Screening, analyse
Skaber overblik
Problemafklaring
Matcher virksomheden med den
relevante frivillige rådgiver eller advokat
•
Virksomhedsejere/tidligere iværksættere
med viden, erfaring og kompetence i
særlige brancher eller særlige
problemstillinger
Giver sparring og gode råd
Handlingsplaner og opfølgning
Overlevelse
Step 2:
Frivillig rådgiver
•
•
Step 3:
Gældssanering
Genstart
Step 3:
På egne ben
Moden til private rådgivere
•
•
Virksomheden har fået
overlevelsesmulighed
Igen i marked til det private
rådgivernetværk
Stor søgning
• Over 4000 kunder (medio 2014)
• Ca. halvdelen overlever
• Ca. 20 procent lukker og slukker
• Ca. 20 procent rekonstrueres
• Vi betjener dansk erhvervslivs sande helte (SMV’er)
Effektmålingerne taler for sig selv
• Virksomhederne lukker med 20% mindre gæld til SKAT
• Frivillig rådgivning virker: Arbejdspladser, omsætning og
værditilvækst bevares
• Professionel bestyrelse har markant betydning
• Pludseligt opståede problemer løses lettere end
længerevarende problemer
Det er svært at søge hjælp
• Identitetstab
• Kan ikke se flere muligheder
• Personlig krise
• Angst for andres indsigt
• Angst for ægtefællens indsigt
Vores største udfordringer
• Virksomhederne kommer oftest (for) sent
• Erkendelsesfasen er lang og svær
• Personer omkring ejeren er vigtige – bank, revisor,
familie, venner, forretningsforbindelser/netværk
• Berøringsangst hos mange, også rådgivere, i forhold til
krisetemaet
Organisationen i dag
1 konsulent
15 frivillige
1 projektleder
10 konsulenter
100 frivillige
2 konsulenter
20 frivillige
3 konsulenter
25 frivillige
1 projektleder
2 konsulenter
25 frivillige
3 konsulenter
15 frivillige
Hvorfor frivillig?
• Ingen penge
• Meget stor mening
• Vi hjælper mennesker
• Nævn en viden/kompetence, og vi matcher den
• Stærkt personligt netværk
Røde lamper
• Kassekredit vokser
• Overforfaldne kreditorer
• Banken stiller krav om sikkerhed
• Gæld til SKAT
• Vigende omsætning
• Vigende indtjening
Gule lamper
• Manglende budgetter og opfølgning
• Uklar ledelse eller rundkredsledelse
• Manglende/uprofessionel rådgivning
• Sygdom
• Stress
• Uklar strategi
• Manglende overblik
• Egenrådighed, tunnelsyn
Kriseramt virksomhed og ejer
• Virksomheden
• 360 graders gennemgang
• Samlet overblik og plan
• At møde ejeren
• Lytte, anerkende og hjælpe videre
• Mestringsstrategier, krisereaktioner, selvtillid og selvfølelse,
skyld og skam, krise og identitet, vrede og sorg, fordybelse af
samtalen, at få samtalen op igen…
Økonomisk overblik
• Ejerforhold og (selskabs-) struktur
• Hvilke værdier er der
• Tilgodehavender og gæld
• Oversigt over kreditorer, heraf overforfaldne
• Garantier, kautioner
• Privat økonomi og formueforhold
• Overblik over driften, hvor langt er der til 0 punktet
• Aktuel rentabilitet
• Aktuelt cash flow
Krisemanagement
• Likviditet: Hvilke områder koster hhv. tilfører likviditet
• Indtjening: Hvilke kunder/produkter/forretningsområder tjener vi
på, hvilke ikke
• Effektivisering, (out)sourcing
• Hvor svigter ledelsen, og hvordan kan vi kompensere
• (Nøgle) medarbejdere og deres engagement
• Tendenser i markedet: Kunder, produkter, forretningsmodeller,
markeder, teknologier
• Relation til nøgleleverandører
• Finansieringsberedskab
Bankerne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Realistiske drifts, status og likviditetsbudgetter
Kvartalsvise budgetopfølgninger
Rigtig finansieringsstruktur
Styr på arbejdskapitalen, nedbringelse
Vær åben og ærlig
Vær forudseende
Undgå ubevilget overtræk
Stil sikkerhed, men noget for noget
Skab tillid, pas på din troværdighed
Overvej alternative finansieringsformer
Rekonstruktion
• Overordnet beslutning om retning
• Personlige overvejelser og omkostninger
• Akkordering, konkurs
• Vigtigt at kende til reglerne om gældssanering i konkurs
• De personlige omkostninger er voldsomme
• Konkurs kan være en befrielse
Menneske i krise
• Stress
• Træt, udkørt
• Manglende fokus, hyperaktiv, mere af det samme
• Fortrængning, urealistiske forhåbninger
• Andre får skylden
• Vrede, afmagt, sorg, apati
• Skam – over den, man er
• Skyld – over det, man har gjort eller undladt at gøre
De vigtigste emner
• De juridiske værktøjer
• Insolvensret, rekonstruktion
• Gældssanering
• Tilbud banken ikke kan sige nej til…
• Turn-around – krisemanagement
• Krise leadership
• Finansiering
• Mødet med mennesker i krise
Kontakt
• Tilmeld dig vores nyhedsmail på earlywarning.dk
• Kontakt en konsulent via earlywarning.dk
Eksempler