luokanopettajan työnkuva

Download Report

Transcript luokanopettajan työnkuva

lehtori
Merja Kuosmanen (3a-luokka)
Seminaari 2012
1.Opettajan etiikka
2. 2. Kysymyksiä elävästä elämästä
3. 3. Luokan- ja aineenopettajan
suunnittelutyö/opetuksen toteutus4. vuosirytmi
1.
Millainen luokanopettaja haluan olla?
Mistä open ammattietiikka muodostuu?
YHTEINEN PERUSTA SEKÄ LUOKAN-ETTÄ AINEENOPETTAJILLE
http://?_pageid=515,44776www.oaj.fi/portal/page7&_dad=portal&_schema=PORTAL
Lähde: OAJ:n ammattieettiset periaatteet
 1.
Opettajan suhde työhönsä
 2.Opettaja ja oppija
 3.Opettaja työyhteisössä
 4.Opettaja ja sidosryhmät
 5.Opettaja ja yhteiskunta
 6.Opettaja ja moniarvoisuus
www.oaj.fi
Lisää virittäviä aiheita
ROOLIT?
ERI IKÄISET OPPIJAT?
KOULUPÄIVÄN RAKENNE?
KOTIEN KANSSA TEHTÄVÄ YHTEISTYÖ?
TYÖYHTEISÖN RAKENNE?
MITÄ TYÖHÖN KUULUU?
-kasvatuksen/opetuksen suhde?
-ajattelemaan oppiminen
-luottamukseen pohjautuva auktoriteetti
-rajat on ”rakkautta”
-Jokaisen arvostaminen yksilönä ja lapsena (moniste
todellinen opettaja)
-perheiden kasvatustyön kunnioittaminen
-monipuolisten pedagogisten mallien käyttö
-uusiutuminen opettajana
-TVT-pedagogiikka, draaman käyttö opetuksessa
-työstä nauttiminen
-sisällöt pohjautuu OPS
-lukuvuosisuunnitelmat kesän hommia
(eri asia 1.lk kuin 3.lk)
-esimerkkivuosi 1.lk
(nivelpalaveri keväällä, luokkajako,
tutustumisilta, vanhempainilta
,työjärjestys, lukuvuosi/lukukausisuunnittelu)
kesällä,aihekokonaisuudet,suunnitteluVESO
, ensimmäinen koulupäivä,
viikkosuunnittelu (aihekokonaisuudet
/projektit tarkentuu), tuntisuunnittelu,
muut opekokoukset ja työryhmät
”Hyvin suunniteltu enemmän kuin
puoliksi tehty”
--opetus- ja kasvatustyö toteen: viime
suunnittelu+materiaalin etsiminen ,
opiskelu ja työstö
-- päivittäiset tilanteet vaativat nopeaa
ammattietiikkaa ja tilannetajua
--suunnitelmissa joustoa
-- kokouksia viikon aikana
--yhteistyö kotien kanssa
--reflektointia
-- vierailut
--muuta ; kotisivujen päivitys yms.
-oppilasarviointi (esimerkkejä arviointivihko,
jatkuva arviointi, kokeet /testit, todistukset)
-oman työn arviointi (päivittäinen
pysähtyminen)
--Lapset
--vanhemmat
--kollegat/opiskelijat
--
oppilashuoltotyöryhmä
--terveydenhoitaja
-- avustajat
-- muu henkilöstö
--ylätalo
--mummot/ukit
-- vierailukohteet(kirjastot, museot, yritykset jne.)
3.luokka
 Opetettavat
aineet: äidinkieli ja kirjallisuus,
matematiikka, luonto- ja ympäristötieto
 vastuupäivät
 Painotusalueet
opetuksessa
 Viikkotiedotteet
 Läksyt
 Lukuvuoden teema
 Kysymyksiä??
kuva
Lukeminen, puhuminen ja kirjoittaminen---harjoitetaan monipuolisin harjoittein ja
pedagogisin mallein viikossa
 3.luokalla painottuu tiedonhankintataitojen
kehittäminen, erilaisten tekstien lukeminen,
keskittyvä ja ymmärtävä kuuntelu ja LUKEMINEN,
lausekirjoituksen sujuvuuden kehittäminen
(looginen tarinankerronta tärkeää)
 Oikeinkirjoituksessa harjoitellaan mm. pilkun
käyttöä, tutustumme sanaluokkiin jne.
 Kirjallisuudessa: mm.luemme Nattikirjallisuusdiplomikirjoja, luokan kokonaisteos..
 Aihekokokonaisuus media- ja viestintätaidot koko
vuoden läpäisyaiheena mukana

 Yhteen-ja
vähennyslaskua lukualueella 0-
1000
 päässälaskuja
 Ratkaisutavat! Miksi ? Miten? (päättely- ja
ongelmanratkaisutaidot)
 Luvut 0-10000
 Kertotaulut 2-9
 Jakolasku
 Murtoluvut
 Perehdytään
omaan lähiympäristöön,
kotiseutuun ja maapalloon ihmisen
elinpaikkana : kartta, Suomi, Pohjoismaat
 Ympäristön aineet ja ilmiöt: mm.
yksinkertaisten laitteiden
toimintaperiaatteet (vipu, pyörä, jousi,
sähkövaraus, sähkövirta)
 Lajien tuntemus
 Eettisyyteen
kasvaminen
 Vanha Testamentti
 Luterilaisen kirkon kirkkovuosi
 Virret /hengelliset laulut
 AIKAA KESKUSTELULLE!!
 Teoriaa
 Eril.lauluja
(monipuolisuus)
 Nokkahuilun soiton oppiminen
 Tekstiili-
ja tekninen työ omana jaksonaan--vaihto jouluna
 Uudet tilat
 Koneompelu
 Teknisessä uutena sisältönä mm. metallityö,
sähköoppi jne..(teknologiakasvatus!)
 Tekniikat
painottuu aiempaa enemmän (uusia
opittavia käsitteitä): esim. kuvakoko,
ruutusuurennos, pelkistäminen jne..
 Liikunnan
ja liikkumisen riemun ylläpito!!!
 Omatoimisuuteen kannustaminen (varusteet)
 Monipuolisuutta lajeihin (yleisurheilu,
koripallo, lentopallo jne..)
 Tekniikoita syvennetään: mm. pesäpallossa
syöttöharhautus, pystynäpäytys jne.
 Eriyttäminen
jokapäiväistä---tärkeää!
 Jatkuva arviointi---arviointivihko tukee
 Kokeista ilmoitetaan (reppuvihko)
 Itsearviointiin kannustaminen ,
harjoitteleminen
 Läksyn kuulustelut—ei ilmoiteta---merkitys?
 Keväällä arviointikeskustelut
 Tarvittaessa aina keskustelulle aikaa—avoin
yhteistyö vanhempien kanssa tärkeää !
---- luokkien kotisivujen esittely yms.
Loppuun Photo Story –esitys lasten
koulunkäynnistä otetuista kuvista 