winQSB-prezentacja

Download Report

Transcript winQSB-prezentacja

WINQSB – OCZAMI STUDENTA



Organizacja i Zarządzanie
Logistyka
Zadanie 5

Przygotowali:



Marcin Grohs
Marek Haberko
Adrian Noworolnik
1
AGENDA










WinQSB – co to takiego?
Opis programu WinQSB
Opinie użytkowników – wady i zalety programu
Programowanie liniowe
Przykład zadania - Optymalizacja liniowa
Inne zastosowania pakietu WinQSB
Zadania transportowe
Teoria gier – analiza macierzy wypłat
Przedsięwzięcia wieloczynnościowe
Przedsięwzięcia wieloetapowe
2
WINQSB – CO TO TAKIEGO?

Ryc. 1. WinQSB – przykład rozwiązania


Ryc. 2. WinQSB – okno główne
programowania liniowego i całoliczbowego
WinQSB (Windows Quantitative System
for Business) to zestaw narzędzi
opracowanych przez dr Yih-Long Chang.
Jest przeznaczony do komputerowego
rozwiązywania zadań z zakresu
programowania matematycznego;
W sumie pakiet obejmuje łącznie 19
specjalistycznych modułów. Każdy
moduł posiada własne środowisko,
liczne przykłady i funkcje;
Uruchomienie następuje przez
wybranie odpowiedniego programu.
3
OPIS PROGRAMU WINQSB



















Ryc. 3. – moduły pakietu WinQSB
Wybór elementów do próby
Zagregowane planowanie
Analiza decyzji
Programowania dynamiczne
Alokacja środków
Prognozowanie i liniowa regresja
Zarządzanie zapasami
Planowanie pracy
Procesy Markowa
Gospodarka materiałowa
Modele sieciowe
Programowania nieliniowe
PERT_CPM
Karty kontrolne
Teoria kolejek
Symulacja systemu kolejek
Programowanie liniowe i całoliczbowe
Celowe programowanie
Programowanie kwadratowe
4
OPINIE UŻYTKOWNIKÓW – WADY I ZALETY PROGRAMU

Zalety i pozytywne opinie



Fernando Perez)
Program jest naprawdę intuicyjny i nie męczy swoim interfejsem (Kolec77)

Doskonały program. Nie ma lepszego do rozwiązywania problemów optymalizacji.

Ponad 19 niezależnych modułów, każdy znajdzie coś dla siebie. (John, UK)
Dobry do nauki i rozwiązywania problemów. Nieskomplikowany. (Sanchez, España)


„Program jest intuicyjny, całkiem przyjemny do korzystania. Są lepsze programy, ale
do użytku akademickiego WinQSB jest najlepszy.” (milkyway, Kanada)
Doskonałe oprogramowanie dla rozwoju problemów programowania liniowego (Luis
(Francesca)
Wady i negatywne opinie
-
Bardzo ograniczony GUI (graphical user interface) (_-11-_)
Środowisko graficzne do poprawy (frrrrr)
Problemy z uruchomieniem programu na różnych systemach operacyjnych (badoo)
5
PROGRAMOWANIE LINIOWE

Programowanie liniowe to klasa
problemów programowania matematycznego, w
której wszystkie warunki ograniczające oraz funkcja
celu mają postać liniową. Warunki ograniczające
mają postać:
6
PRZYKŁAD
Zakład produkuje dwa rodzaje proszków do prania: "Kolor" i "Biel". Możliwości produkcyjne
zakładu są ograniczone pracą maszyn, które mogą pracować tylko 6 godzin dziennie.
Wyprodukowanie jednej tony proszku "Kolor" wymaga dwóch godzin pracy maszyn, a jednej
tony proszku "Biel" wymaga jednej godziny pracy maszyn. Zakład musi produkować, co
najmniej 2 tony obu proszków dziennie. Umowy handlowe zakładają, że zakład produkuje
proszku „Biel” nie mniej niż tonę i nie więcej niż 4 tony. Podczas produkcji uwalnia się
pewna szkodliwa substancja, której utylizacja jest bardzo kłopotliwa. Podczas produkcji
jednej tony proszku "Kolor" powstają trzy kilogramy tej substancji, natomiast podczas
produkcji proszku "Biel" powstaje sześć kilogramów tej substancji.
Jaki dzienny poziom produkcji powinna ustalić firma, aby minimalizować odpad w postaci
szkodliwej substancji?
a) Co się stanie z rozwiązaniem, jeżeli przy produkcji jednej tony proszku „Kolor”
powstaje jeden kilogram szkodliwej substancji?
b) Co się stanie z rozwiązaniem, jeżeli przy produkcji jednej tony proszku „Biel”
powstaje jeden kilogram szkodliwej substancji?
c) Co się stanie z rozwiązaniem, jeżeli zakład musi produkować, co najmniej 4 tony obu
proszków dziennie?
d) Co się stanie z rozwiązaniem, jeżeli zakład musi produkować dziennie proszku „Biel”,
co najmniej 2 tony?
7
INNE ZASTOSOWANIA PAKIETU WINQSB















Programy w pakiecie WINQSB:
Wybór elementów do próby
Zagregowane planowanie
Analiza decyzji
Programowanie dynamiczne
Alokacja środków
Prognozowanie i liniowa regresja
Zarządzanie zapasami
Planowanie pracy
Procesy Markowa
Gospodarka materiałowa
Modele sieciowe
Programowanie nieliniowe
PERT_CPM
Karty kontrolne





Teoria kolejek
Symulacja systemu kolejek
Programowanie liniowe i całoliczbowe
Celowe programowanie
Programowanie kwadratowe
8
ZADANIA TRANSPORTOWE
1.
2.
3.
4.
Wybieramy program „Modele sieciowe”
Wybieramy typ problemu
Zaznaczamy funkcje celu oraz format danych
Wpisujemy liczbę dostawców i liczbę odbiorców
Ryc. 4. Wybór opcji zadania
9
ZADANIA TRANSPORTOWE


Wyniki rozwiązania transportowego mogą być wyświetlane w trzech różnych postaciach:
Tylko niezerowe przewozy
Tabela 1 Niezerowe przewozy
10
ZADANIA TRANSPORTOWE

Wszystkie przewozy
Tabela 2 Przewozy
11
ZADANIA TRANSPORTOWE

Rozwiązanie graficzne
Graf numer 1 rozwiązanie graficzne
12
ZADANIA TRANSPORTOWE

Uwagi do programu:
1.
Program nie podaje ile jest rozwiązań alternatywnych
Program sam bilansuje zadania transportowe poprzez wprowadzenie domyślnego dostawcy lub
odbiorcy
Blokadę trasy należy samemu dokonać zanim wprowadzimy koszty
2.
3.
13
TEORIA GIER – ANALIZA MACIERZY WYPŁAT
1.
2.
3.
Wybieramy program „Analiza decyzji”
Wprowadzamy dane
Wybieramy opcje „rozwiąż problem” i wprowadzamy prawdopodobieństwo optymizmu dla
kryterium Hurwicza
Ryc. 5. opcje programu
14
.
TEORIA GIER – ANALIZA MACIERZY WYPŁAT
Decyzje
Stan natury 1
Stan natury 2
Stan natury 3
Stan natury 4
1
100
100
100
100
2
0
300
600
600
3
-100
100
100
1000
Tabela 3 Przykład
15
PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOCZYNNOŚCIOWE

CPM – metoda ścieżki krytycznej
Wybrane możliwości programu:
•
Wykreślanie sieci zależności
•
Znalezienie ścieżki krytycznej
•
Wyliczenia minimalnego czasu realizacji przedsięwzięcia
•
Wyliczenie kosztów przedsięwzięcia i o ile można maksymalnie zredukować czas wykonania
zadania.
Graf numer 2 ścieżka krytyczna
16
PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOETAPOWE

PERT – metoda planowania i kontroli projektów
Zalety PERT:
•
Zarządzanie dużymi projektami
•
Graficzna prezentacja
•
Ocena ryzyka czasowego zakończenia projektu
•
Szacowanie prawdopodobnego terminu ukończenia zadania
•
Wyliczanie prawdopodobieństwa ukończenia projektu w wybranym dniu
Tabela 4 Ocena ryzyka czasowego zakończenia projektu
17
BIBLIOGRAFIA





http://tarapata.strefa.pl/downloading_all/winqsb_instukcja_pl.pdf
http://www.miz.marc.pl/?a=teaching&b=materials
Badania operacyjne w przykładach i zadaniach Red. Kukuła K., PWN, Warszawa 1993.
http://tarapata.strefa.pl/downloading_all/winqsb_instukcja_pl.pdf
http://nereus.wjo.pl
18
KONIEC

•
•
•
Zadanie 5 „Program WINQSB” przygotowali:
Marcin Grohs
Marek Haberko
Adrian Noworolnik
Politechnika Śląska
Organizacja i Zarządzanie
Logistyka gr. 2 semestr 3
19