A földrészek szerkezete és domborzata

download report

Transcript A földrészek szerkezete és domborzata

A földrészek szerkezete
és domborzata
Ősmasszívumok
• Az ősmasszívumok a Földünk legkorábban
kialakult kéregdarabjai
• Főleg gránitból és kristályos kőzetből épülnek fel
• Hegységek és síkságok egyaránt lehetnek
• Síkság: Balti-pajzson
• Lépcsős vidék: Brazil-felföld
• Hegyvidékké emelkedett ősföld: Dél-Kína
területén
Ősmasszívumok csoportosítása:
• Fedett
– A süllyedő
masszívumra tengeri
üledék rakódott
– A régebbi üledékek
kőszént rejtenek, míg
a fiatalabbak kősót,
kálisót, földgázt és
kőolajat
• Fedetlen
– Lepusztult felső réteg
– Felszínen az ősi
kőzetek
– Lelőhelye a vas-,
nikkel-, és
krómércnek,
platinának
A Föld ősmasszívumai
•
•
•
•
•
•
BaltiKanadaiKözép-szibériaiDél-kínaiDekkánArab-
•
•
•
•
•
BrazíliaiGuyanaiAfrikaiAusztráliaiAntarktiszi-ősföld
A Föld ősmasszívumai
Röghegységek
• Közepes magasságú vagy alacsony hegységek
• A külső erők hatására erősen lepusztult
• Lankás lejtő, gömbölyű hegyhát, tágas
medencék, a vetődési formák
• Itt vannak a leggazdagabb kőszéntelepek
• Az ásványkincsek a felszín közelében vannak
• Pl.: Variszkuszi- és a Kaledóniaihegységrendszer tagjai
Urál
Tien-San
Gyűrthegységek
• A ma is mozgásban lévő lemezszegélyek
mentén alakultak ki
• Egymással párhuzamos vonulatok
• Egyes hegységek láncszerűen csatlakoznak
egymáshoz → lánchegységek
• Pl.: Eurázsiai-hegységrendszer
Pacifikus-hegységrendszer
• Hegyes csúcsok, éles gerincek, szakadékos
lejtők
• Eurázsiai- hegységrendszerben sok barnaszén,
kőolaj, földgáz, sófélék,
kevés érc jellemzi
• Pacifikus- hegységrendszerben sok nemes- és
színesfém
Lánchegység
Alpok
Kárpátok
Síkság
• A földfelszín vízszintes vagy közel vízszintes
felszínű területe
• Lejtése nem haladja meg a 100 méterenkénti 60
cm-t
• Tökéletes síkság
– Teljesen sík
– A km2-enkénti
magasságkülönbség
kevesebb, mint 10-20
m
• Tökéletlen síkság
– 20-50 m/km2 között
mozog
Síkságok keletkezésük szerint
Síkság
Feltöltött
A tengeri elöntések,
a folyók, a víz és
jég munkájának eredménye
Pl.: Pó-síkság, a mi
Alföldünk
Lepusztult
letarolását a jégkori jég,
a szél, a folyóvizek
végezték
pl.: a fedetlen
ősmasszívumok
Táblás
A táblás vidékek
kiemelkedésével keletkezett.
Pl.: Dekkán- fennsík
Síkságok a tengerszinthez viszonyítva:
• Alföld (0-200m-ig): Nyugat-szibériai-alföld
• Mélyföldek (0m alatt): Kaszpi-mélyföld
• Fennsíkok (200 m felett): Tibet
Alföld
Fennsík