zanesljivost naprav, sistemov (MTBF, MTTF)

Download Report

Transcript zanesljivost naprav, sistemov (MTBF, MTTF)

Zanesljivost naprav
Čas, ki preteče
• Življenjska doba – med
s statistično porazdelitvijo
dvema zaporednima okvarama
–
–
Objekti, ki se starajo (motorji, pnevmatike, orodja) porazdelitev odvisna od zunanjih vplivov
Objekti, ki se ne starajo (elektronski elementi, če niso preobremenjeni!) porazdelitev okvar popolnoma
naključna
število komponent, ki po času t še delujejo
Z (t ) 
komponent (Stöcker, str. 731)
– verjetnost, da komponenta po časuzačetno
t še ništ.pokvarjena
• Zanesljivost Z(t)
• Pričakovani čas do okvare MTTF (Mean Time To Failure) za sisteme, ki jih ob okvari
zamenjamo, ne popravljamo

MTTF   Z (t )dt
0
število okvar
– stopnja
okvarjenosti:
stopnja okvarjenosti

začetno št. komponent  čas obratovanja
– na primer 10-7h
za ključne procese, ni zadosti
(1 okvara na 10 milijonov komponent ur)
vodenje cestnega, letalskega prometa z GNSS, transakcije v denarnem prometu, prenos električne energije
• Pričakovani čas med okvarami MTBF (Mean Time Between Failures)
•
za sisteme, ki
jih ob okvari popravljamo
Če poznamo osnove sodobnih elektronskih naprav, lahko večinoma vplivamo na MTBF oz. MTTF.
Zanesljivost
• Zahteve za zanesljivost
Za katerikoli sistem je določitev zahtev kolikšna zanesljivost je zanj
potrebna ena prvih inženirskih nalog. Kolikšna naj bo zanesljivost je
zahteva za sitem, zahteva za njegove preizkuse in preglede ter za z
vsemi naštetimi povezanimi nalogami in dokumentacijo. Zahteve za
zanesljivost so vsebovane v primernem sistemskih / podsistemskih
podrobnih opisih, načrtih preizkusov in členih pogodb.
• Parametri zanesljivosti sistema
Zahteve so izražene s parametri zanesljivosti. Najbolj pogost parameter
je mean-time-between-failure (MTBF), ki ga lahko razumemo kot
pogostnost odpovedi oziroma število odpovedi v določenem
obdobju.
Zanesljivost naprav
načrtovanje
izdelava
materiali
Kakovost proizvodov
Skladnost
(odvisna od t)
Zanesljivost
(odvisna od t)
MTBF
Stopnja okvarjenosti
(AQL, LTPD, ppm)
Porazdeljenost
parametrov
MTTF
Povpr. življ. doba
Uporaba
proizvodov
Verjetnost preživetja
Stabilnost parametrov
Presoja proizvodov
Po knjigi: Component Reliability for Electronic SystemsTitu-Marius I. Băjenescu,Marius I. Bâzu
Zanesljivost naprav