PROJEK_SAYANGI_ALAM_2

Download Report

Transcript PROJEK_SAYANGI_ALAM_2

PROJEK SAYANGI ALAM
2.0
TARIKH : 3&4 DEC 2014
TEMPAT : KOLEJ TUN SYED
PREPARED BY :
NASIR
NUR AMIRAH BINTI ZULKIFLI
MASA : 5.00 PM
A144709
PENGENALAN
• Kempen kesedaran
mengenai kesan
negatif penggunaan
polisterin terhadap
alam sekitar.
• Memberi kesedaran
kepada warga KTSN
agar mengurangkan
penggunaan polisterin
dalam kehidupan
seharian.
MATLAMAT
• Menyebarkan
pemahaman dalam
kalangan penduduk
KTSN tentang
kepentingan menjaga
alam sekitar dengan
mengurangkan
penggunaan polisterin
sebagai bekas
makanan.
OBJEKTIF
• Memahami kesan
negatif penggunaan
polisterin terhadap
alam sekitar.
• Menyebarkan
kepentingan tentang
keperluan
pengurangan
penggunaan polisterin
AKTIVITI
• Kempen kesedaran
kesan negatif
penggunaan
polisterin.
• Mengedarkan flyers
dan membuat poster.
• Menjual bekas
makanan.
GERAK KERJA
TARIKH
AKTIVITI
TINDAKAN
13/11/2014
PERJUMPAAN PERTAMA
• OBJEKTIF
• CADANGAN TARIKH DAN AKTIVITI.
• MENCARI MAKLUMAT
15/11/2014
PERJUMPAAN KEDUA
• MERANGKA KERTAS KERJA
• CADANGAN TAMBAHAN
18/11/2014
PERJUMPAAN KETIGA
• MEMBENTANGKAN MAKLUMAT YANG
TELAH DIDAPATI
• MEREKA POSTER DAN FLYER
20/11/2014
PERJUMPAAN KEEMPAT
• MEMBELI BEKAS MAKANAN DAN
BARANG KEPERLUAN LAIN
28/11/2014
PERJUMPAAN KELIMA
• MEMBUAT POSTER DAN SALINAN
FLYERS.
03/12/2014 04/12/2014
PERLAKSANAAN PROJEK
• MELAKSANAKAN AKTIVITI YANG TELAH
DIRANCANG.
• MENJUAL BEKAS MAKANAN.
LAMPIRAN