Vzájemná poloha dvou kružnic - dum

Download Report

Transcript Vzájemná poloha dvou kružnic - dum

VY_32_INOVACE_3311_PR7
CZ.1.07/1.4.00/21.1075
Vnitřní stavba těla ptáků
Masarykova základní škola Zásada, okres Jablonec nad Nisou
© Mgr. Eva Živná, 2011
Kostra – pevná, lehká (dutinky v dlouhých kostech)
Trávicí soustava
- ptáci nemají zuby – potravu polykají celou
- vole - vakovitý jícen (pouze u některých ptáků)
- žláznatý žaludek – zde působí trávicí šťávy
- svalnatý žaludek – rozmělňování potravy
- střeva – vstřebávání živin do krve
- kloaka
Dýchací soustava
- dýchají plícemi
Cévní soustava
- srdce se skládá ze dvou síní a dvou komor
- ptáci mají stálou tělesnou teplotu
Nervová a smyslová soustava
- rozvinuté vrozené chování
- dobře vyvinutý zrak a sluch
Rozmnožovací soustava
- oddělené pohlaví
- pohlavní dvojtvárnost – samec a samice mají odlišné
zbarvení
- oplození vnitřní
- kladou vejce
Stavba ptačího vejce
vápenatá skořápka
zárodečný
terčík
poutko
žloutek
dvojitá
papírová blána
vzduchová
komůrka
Opakování
Co umožňuje ptákům létat?
Vysvětli pojem pohlavní
dvoutvárnost.
- křídla, duté kosti (jsou lehčí),
- samec a samice téhož druhu se od sebe
nápadně liší (př. kachna divoká)
Popiš ptačí vejce
vápenatá skořápka
zárodeční
terčík
poutko
žloutek
dvojitá papírová
blána
vzduchová komůrka
Zdroj:
http://gymtri.trinec.org/soubory/Biologie/3-rocnik/zoologie/ptaci/kostra.jpg
http://fotoatlaspr.zs-sychrov5.sweb.cz/pera-ptaku.jpg