Prezentacja SAYMON 2012

download report

Transcript Prezentacja SAYMON 2012

www.osuszacze.com
www.saymon.com.pl
www.palniki.com.pl
Systemy – urządzenia grzewcze
Szeroką gamę energooszczędnych,
nowoczesnych, wysokiej jakości oraz
ekologicznych urządzeń grzewczych na
którą składają się: piece nadmuchowe,
kondensacyjne i wodne kotły c.o.
pracujące z palnikami na różne rodzaje
oleju lub gazu oraz przewoźne
nagrzewnice nadmuchowe znajdą
Państwo w naszej ofercie sprzedaży.
Uniwersalne palniki multiolejowe
Urządzeniami zasługującymi na szczególną
uwagę są uniwersalne palniki markowe
SAYMON-Kroll i SAYMON-FDP pracujące
z każdym rodzajem dostępnym na rynku
olejem: od roślinnego, poprzez tradycyjny
olej opałowy, po oleje przepracowane,
a nawet średniociężkie. Moc grzewcza
dostępnych urządzeń przyjaznych dla
środowiska wynosi od 14 do 7500 kW.
Produkt innowacyjny chroniony patentem.
Kocioł kondensacyjny
Najwyższą wydajność energetyczną,
maksymalną energooszczędność oraz
przyjazność dla środowiska łączy w sobie
kocioł kondensacyjny SAYMON-Kroll typu
BK. Odzyskiwanie ukrytej w spalinach
energii resztkowej poprzez proces stałej
kondensacji gwarantuje minimalizację
zużycia oraz maksymalne wykorzystanie
stosowanego paliwa przy jednoczesnej
redukcji temperatury spalin aż do 20°C .
Kocioł kondensacyjny
Efektywność kotłów SAYMON-Kroll typu BK z dwustopniową kondensacją
w porównaniu z tradycyjnymi kotłami kondensacyjnymi, energooszczędnymi
i zwykłymi na paliwo stałe, płynne i gazowe.
Kocioł kondensacyjny BK – schemat
Palniki olejowe, multiolejowe, gazowe,
gazowo-olejowe
Palniki SAYMON-FDP
typoszereg o mocy od 57 do 11 500 kW
SAYMON-Kroll
typoszereg o mocy od 15 do 225 kW
Markowe palniki do wszechstronnych zastosowań
w urządzeniach grzewczych i technologicznych
Innowacyjne i energooszczędne
kotły grzewcze
Praca automatyczna. Sterowanie podstawowe, pogodowe, kaskadowe.
Moc grzewcza od 18 do 4 000 kW.
Osuszacze powietrza - pomieszczeń
Osuszacze kondensacyjne SAYMON-Kroll
uzupełniają naszą ofertę o urządzenia
służące do profesjonalnego osuszania
powietrza w pomieszczeniach
zapobiegając skutkom nadmiernej wilgoci
oraz powstawaniu pleśni, korozji bądź
rozmnażaniu się drobnoustrojów.
Wydajność urządzeń sięga od 16 aż do
120 litrów na dobę1.
1-
przy temperaturze 30°C i wilgotności powietrza 80%
Krystaliczna woda….
Multisystemy uzdatniania wody
Oszczędność kosztów inwestycyjnych oraz
eksploatacyjnych, a także miejsca
przeznaczonego na instalację gwarantuje
zastosowanie multisystemu uzdatniania wody,
zastępującego wielosegmentowe, tradycyjne
instalacje uzdatniające wodę.
Charakterystyczna struktura sieci krystalicznej
zeolitowych kryształków o dużych wolnych
przestrzeniach umożliwia doskonałą adsorpcję
związków i jonów zawartych w wodzie.
Zmiękczacze wody
W pełni automatyczne stacje zmiękczania
wody umożliwiają usunięcie z niej na
drodze jonowymiennej rozpuszczonych w
niej związków wapnia i magnezu
wpływających na jej twardość poprawiając
jej walory smakowe, właściwości
organoleptyczne oraz chronią instalację
wodną przed wytrącającymi się i
osadzającymi się w niej w postaci kamienia
solami.
Systemy uzdatniania wody
Filtry do wody, witalizatory
oraz inteligentne detektory wycieku wody.
Elektromagnetyzery indukcyjne
Zabezpieczenie instalacji wodnej oraz c.o.
wraz z przyłączonymi do nich urządzeniami
przed osadami z kamienia, a tym samym
przedłużenie ich żywotności gwarantują
elektromagnetyzery indukcyjne. Zgodnie
z zasadami elektrodynamiki kwantowej
wytwarzane przez elektromagnetyzery
pole magnetyczne wpływa na właściwości
fizyczne wody, polaryzuje kationy i aniony
oraz związki rozpuszczone w wodzie.
Elektromagnetyzery indukcyjne
Schemat działania i montażu cyfrowego elektromagnetyzera
indukcyjnego SAYMON-CleanScale przeznaczonego do odkamieniania
instalacji wodnych oraz fizycznego uzdatniania wody.
PL – 81-520 Gdynia, ul. Akacjowa 50b - tel./fax (+48) 58 664 9296, 664 9344
e-mail: [email protected]