Un Bon Hoben Pa Un Bon Famia

Download Report

Transcript Un Bon Hoben Pa Un Bon Famia

PRESENTATIE
FUNDASHON
UN BON HOBEN
PA UN BON FAMIA
maart 2013
UN BON HOBEN PA UN BON FAMIA
De Stichting “Un Bon Hoben Pa Un Bon Famia” stelt zich ten doel:
het leveren van een bijdrage tot de sociaal-culturele ontwikkeling van de
jeugd en jongeren van de wijk Fuik en omgeving, zulks middels de creatie
van de mogelijkheid tot deelname aan activiteiten van recreatieve-,
educatieve, en karaktervormende aard, alsmede het bouwen en in
standhouden van een of meerdere wooneenheden c.q. (dag) verblijven
voor hulpbehoevende jongeren, alles in de ruimste zin des woord
Zorgdragend voor de vorming en begeleiding van een 70-tal
verwaarloosde jongeren in de leeftijd van 13 tot en met 24 jaar uit de
wijk FUIK ‘Seru Grandi’ via een variëteit aan sociaal educatieve
activiteiten voor en door deze jongeren georganiseerd in de
tijdsperioden, die zij niet op school doorbrengen.
UN BON HOBEN PA UN BON FAMIA
Het bijbrengen van gangbare normen
en waarden.
Stimuleren van het (zelf) vertrouwen,
vaardigheden ontwikkelen voor een
positieve houding en bijbrengen van
competenties voor een verdere
zelfstandige ontplooiing
MI MES POR MI MES KIER
ONZE SLOGAN VOOR 2013
Van kind naar
een integere vent
UN BON HOBEN PA UN BON FAMIA
Missie
De missie van het project is in een
evenwichtig aanbod van activiteiten te
voorzien, waarmee een gezonde en solide
basis wordt gelegd voor de jongeren.
Hiermee wordt de fundering gelegd om
in de toekomst zelfstandig te
functioneren in onze samenleving.
Wat zijn de dagelijkse activiteiten:
• Educatief in de vorm van huiswerkbegeleiding en
computerlessen.
• Spirituele en geestelijke vorming;
• Sociale vorming in de ruimste zin van het woord,
• Werken aan normen en waarden en ook aan
zelfwerkzaamheid,
• Bijbrengen van verantwoordelijkheidsgevoel en
budgetbewaking.
• Creatieve activiteiten zoals muziek, sport en
spel.
• Tuinbouw en dierverzorging
THE PROJECTS
PLANTASHON y CRIA di BESTIA
MUZIEK
BRASS BAND
TATA MI MESTER DI BO
Project ‘MAMMA’
SEU ( OOGSTFEEST )
PROJECTO BANDERA
VAKANTIEPLAN
MI POR KU REGLA
COMPUTERLESSEN
UN KARTA PA SANIKOLAS
‘SENA DI PASKU’
AKTIVITEITEN EN PROJECTEN
De activiteiten worden bewust later op
de middag en begin van de avond
georganiseerd om de activiteiten zo goed
mogelijke met andere verplichtingen
(huiswerk, huishoudelijke- en gezinsverantwoordelijkheden) te kunnen
combineren.
De visie en concrete vertaling tot
activiteiten sluiten goed aan op beleid
overheid.
UN BON HOBEN PA UN BON FAMIA
PLANTASHON y CRIA di BESTIA
Doel van dit project is een
bewustwording en
motivatie bij de jongeren
te brengen voor kweken
van eigen groeten en
fruit.
Zij worden hier geleerd om
straks in eigen omgeving
te planten en te oogsten
voor eigen gebruik.
Vooral getraumatiseerde
jongeren hebben baat bij
dit project waar zij de
nodige rust krijgen door
de omgang en verzorging
van dieren.
BRASS BAND
Deelnemers blijken zeer talentvol. Kunnen hierdoor ook hun
agressiviteit in bedwang houden.
Helpt om meer vertrouwen te krijgen onderling van de
deelnemers en ook door te dringen in de meestal
meervoudige problemen. Leiding krijgt mogelijkheden om
inzicht en invloed te krijgen op prestaties thuis en op school.
De groep is ontstaan uit jongens die hang gedrag
vertoonden en na school onder de boom plannen
maakten voor de goep voor probleem gedrag.
Na 5 jaar is het gelukt om de groep zodanig te motiveren en
te trainen. In mei 2011 heeft de groep uitgeroepen tot
absolute winnaars van de “ CURASTAR All TALENT”
‘WINNER
CURA STARS ALL TALENT
2011
UN BON HOBEN PA UN BON FAMIA
VADER, IK HEB JE NODIG
( TATA MI MESTER DIBO ) :
Met deze leuze is de Stichting gestart met een jaarlijkse
campagne op Vaderdag. Vele van de jongeren willen een
betere band met hun vader. .Zij hebben recht om kennis
te maken met hun vader. Teveel worden vaders, en soms
zelfs ten onrechte,
als boosdoener afgeschermd.
Op Vaderdag worden Theekoppen te koop gezet met
teksten als
‘Vader is ook deel van de familie ‘ ,
‘Vader, ik hou van je ‘ , Vader, bedankt voor alles’.
Als wij nu gaan zorgen voor een goede band krijgen wij
‘verantwoordelijke vaders’.
BLOEMEN SCHIKKEN VOOR
‘MOEDERDAG’
‘DIA DI BANDERA’
Jaarlijks zorgt de Stichting nu dat op 2 juli vanaf 6.00 s’morgens de
vlaggen fier wapperen. Dit gebeurt met trommelgeroffel.
Verder is er op de dag in de gehele wijk feest en muziek
Masten werden door de jongens behandeld en geschilderd. Verder
voorzien van katrollen en touw. Hierna werden deze masten bij de
woningen door dezelfde groep geplaatst en in beton gestort. De
bewoner diende te zorgen voor een kleine bijdrage terwijl de vlag
geschonken werd door het departement van cultuur.
VAKANTIEPLAN
MI POR KU REGLA ( REGELS ACCEPTEREN )
• Doel van het project is de jongeren leren dat binnen de
maatschappij regels bestaan en dat deze nageleefd moeten
worden. Gedurende 3 maanden krijgen zij een training
gericht op naleving van de regels. Zij moeten in deze
periode zelf de ander kritisch beoordelen waarna evaluaties
plaats vinden. Op het einde krijgen zij een beloning bij
behalen van de vereiste punten.
COMPUTERLESSEN:
Door vrijwilligers uit de wijk worden 3X per week gedurende 3 uren
tussen 4 en 7 uur computerlessen gegeven aan de oudere
jongens en meisjes.
UN KARTA PA SANIKOLAS
• Voor Sinterklaas moeten de jongeren leren om een goede
brief te schrijven. Zij krijgen les van vrijwilligers die
aanwijzingen geven hoe een brief opgesteld dient te worden.
Hiervoor wordt een 2 daagse ‘workshop’ gegeven door een
team van vrijwilligers.
‘SENA DI PASKU’
• Eind van het jaar wordt er een Kerstdiner georganiseerd
voor een 60 tal kinderen. Aandacht gaat uit naar die
kinderen die thuis weinig hebben. De ouders worden daarbij
ook uitgenodigd. Per gezin wordt ook een voedsel pakket
meegegeven zodat ook daar sprake kan zijn van en zalig
Kerstfeest en gelukkig Nieuwjaar.
• Eten en drinken wordt voorbereid en verder die avond
verzorgd door de jongens en meisjes van de Stichting.
Uiteraard met ingrediënten en groenten uit eigen tuin.
NAMENS ALLEN VAN FUNDASHON
UN BON HOBEN PA UN BON FAMIA
MASJA MASJA
DANKI
Na nomber di nos tur
FUNDASHON
UN BON HOBEN PA UN BON FAMIA
Seru Grandi Curacao
Tel: +599 9 517 3674
Fax: +599 9 737 9985
Bankrelatie: MCBbank 21875802
of via RaboBank met MCBbank
als begunstigde
email:
[email protected]
Majron Maduro
Presidente