A tehetséggondozás koordinálása

download report

Transcript A tehetséggondozás koordinálása

Felkészítés tehetségkoordinátori feladatokra
1. Elméleti alapok
2. Alapfeladatok
3. Kisegítő feladatok
1.1. Tehetségmodellek
2.1. TD koordinálása
3.1. Gazdasági aspektusok
1.2. Hazai TG
2.2. TG koordinálása
3.2. Pályázatírás
1.3. Hatékony TG szervezet
2.3. TT koordinálása
3.3. Rendezvényszerv.
1.4. Tehetségkoordinátor
2.4. Partnerek koordinálása
3.4. Marketing és PR
2.2. A tehetséggondozás koordinálása
Előadó:
Dr. Mező Ferenc
Forrás: Mező F. (2012): A tehetséggondozás koordinálása. In: Mező F. (szerk.):
Tehetségkoordinátorok kézikönyve. K+F Stúdió Kft., Debrecen, 71-82. o.
www.kpluszf.com
Felkészítés tehetségkoordinátori feladatokra
Tartalom:
• A tehetségsegítés típusai
• A tehetséggondozás feltételrendszere
• A tehetséggondozó tevékenység
koordinálásának alapdokumentumai
www.kpluszf.com
Felkészítés tehetségkoordinátori feladatokra
A tehetséggondozás kifejezés alatt számos eltérő célú,
s komplexitású tehetségsegítő beavatkozást értünk.
A tehetségsegítés típusai:
1. Képzés/fejlesztés jellegű program
2. Tanácsadás
3. Anyagi támogatás
4. Menedzsment támogatás
Ezek feltételrendszere, koordinációs feladatai és
dokumentumai mégis hasonlók.
www.kpluszf.com
Felkészítés tehetségkoordinátori feladatokra
A tehetséggondozás feltételrendszere
Személyi minimum követelmények
Gondozottakra vonatkozó követelmények
Kiskorú/nagykorú...
Szakemberekre vonatkozó követelmények
Kompetenciák...
Összeférhetetlenség...
Szakmai minimum követelmények
Minőségbiztosítási követelmények
Hatásvizsgálat...
Környezeti, tárgyi feltételek
Pl. helyszín, infrastruktúra, eszközök...
Dokumentációs követelmények
Nyomon követhető, reprodukálható, adatvéd.
Programterv, egyéni fejl.terv, beszámoló...
www.kpluszf.com
Felkészítés tehetségkoordinátori feladatokra
A tehetséggondozó tevékenység
koordinálásának alapdokumentumai:
1. Tehetséggondozó program (iratminta: Mező, 2012, 78-79. o.)
2. Beszámoló a tehetséggondozó program
tapasztalatairól (iratminta: Mező, 2012, 80. o.)
3. Egyéni fejlesztési terv (iratminta: Mező, 2012, 81. o.)
4. Beszámoló az egyéni fejlesztési terv
megvalósulásáról (iratminta: Mező, 2012, 82. o.)
Irodalom: Mező F. (2012): A tehetséggondozás koordinálása. In: Mező F. (Szerk.):
Tehetségkoordinátorok kézikönyve. K+F Stúdió Kft., Debrecen. 71-82.
www.kpluszf.com
Felkészítés tehetségkoordinátori feladatokra
A tehetséggondozó tevékenység
koordinálásának alapdokumentumai:
1. Tehetséggondozó program (iratminta: Mező, 2012, 78-79. o.)
2. Beszámoló a tehetséggondozó program
tapasztalatairól (iratminta: Mező, 2012, 80. o.)
3. Egyéni fejlesztési terv (iratminta: Mező, 2012, 81. o.)
4. Beszámoló az egyéni fejlesztési terv
megvalósulásáról (iratminta: Mező, 2012, 82. o.)
Irodalom: Mező F. (2012): A tehetséggondozás koordinálása. In: Mező F. (Szerk.):
Tehetségkoordinátorok kézikönyve. K+F Stúdió Kft., Debrecen. 71-82.
www.kpluszf.com
Felkészítés tehetségkoordinátori feladatokra
A tehetséggondozó tevékenység
koordinálásának alapdokumentumai:
1. Tehetséggondozó program (iratminta: Mező, 2012, 78-79. o.)
2. Beszámoló a tehetséggondozó program
tapasztalatairól (iratminta: Mező, 2012, 80. o.)
3. Egyéni fejlesztési terv (iratminta: Mező, 2012, 81. o.)
4. Beszámoló az egyéni fejlesztési terv
megvalósulásáról (iratminta: Mező, 2012, 82. o.)
Irodalom: Mező F. (2012): A tehetséggondozás koordinálása. In: Mező F. (Szerk.):
Tehetségkoordinátorok kézikönyve. K+F Stúdió Kft., Debrecen. 71-82.
www.kpluszf.com
Felkészítés tehetségkoordinátori feladatokra
A tehetséggondozó tevékenység
koordinálásának alapdokumentumai:
1. Tehetséggondozó program (iratminta: Mező, 2012, 78-79. o.)
2. Beszámoló a tehetséggondozó program
tapasztalatairól (iratminta: Mező, 2012, 80. o.)
3. Egyéni fejlesztési terv (iratminta: Mező, 2012, 81. o.)
4. Beszámoló az egyéni fejlesztési terv
megvalósulásáról (iratminta: Mező, 2012, 82. o.)
Irodalom: Mező F. (2012): A tehetséggondozás koordinálása. In: Mező F. (Szerk.):
Tehetségkoordinátorok kézikönyve. K+F Stúdió Kft., Debrecen. 71-82.
www.kpluszf.com
Felkészítés tehetségkoordinátori feladatokra
A tehetséggondozó tevékenység
koordinálásának alapdokumentumai:
1. Tehetséggondozó program (iratminta: Mező, 2012, 78-79. o.)
2. Beszámoló a tehetséggondozó program
tapasztalatairól (iratminta: Mező, 2012, 80. o.)
3. Egyéni fejlesztési terv (iratminta: Mező, 2012, 81. o.)
4. Beszámoló az egyéni fejlesztési terv
megvalósulásáról (iratminta: Mező, 2012, 82. o.)
Irodalom: Mező F. (2012): A tehetséggondozás koordinálása. In: Mező F. (Szerk.):
Tehetségkoordinátorok kézikönyve. K+F Stúdió Kft., Debrecen. 71-82.
www.kpluszf.com
Felkészítés tehetségkoordinátori feladatokra
öszönjük a
K
+
Figyelmet!
www.kpluszf.com