PPTX - Atlantic Grupa

Download Report

Transcript PPTX - Atlantic Grupa

ATLANTIC GRUPA
Financijski rezultati 2011. godine (revidirani)
Ostvarenja u skladu s očekivanjima uz uspješnu provedbu
integracijskih procesa
23. veljače 2012. godine
1
SADRŽAJ
KLJUČNE ZNAČAJKE POSLOVANJA u 2011. i NAJAVA DOGAĐAJA u 2012.
FINANCIJSKI REZULTATI u 2011. godini
OČEKIVANJA za 2012. godinu
2
KLJUČNE ZNAČAJKE POSLOVANJA u 2011. godini
 Ispunjenje najavljenih očekivanja unatoč nepovoljnom makroekonomskom okruženju
 Uspješno provođenje integracijskih aktivnosti Droga Kolinske i Atlantic Grupe
 Prodaja neposlovne imovine: vlasničkog udjela od 13% u televizijskom kanalu – RTL Hrvatska
 Refinanciranje obveznice: nova korporativna obveznica ATGR-O-169A
 Redovno ispunjavanje svih financijskih obveza
 Značajna poskupljenja svih ključnih sirovina i pakirnog materijala
Provedena alokacija kupoprodajne cijene Droga Kolinske (PPA – Purchase Price Allocation)
 Počelo ostvarivanje sinergijskih učinaka
3
KLJUČNE INTEGRACIJSKE AKTIVNOSTI: Faza I
Prodaja i distribucija
• Objedinjavanje
distribucijskih aktivnosti
na svim regionalnim
tržištima: uspostavljanje
samostalnih
distribucijskih entiteta
objedinjenih u diviziji
Distribucija
• Implementacija novih
komercijalnih uvjeta na
svim regionalnim
tržištima
• Optimizacija prodajne sile
Logistika i investicije
Nabava i marketing
• Objedinjavanje logističkih
procesa i distributivnih
centara (najkompleksnije
objedinjavanje je
provedeno na tržištu
Srbije gdje je od početnih
11 centara cjelokupno
poslovanje prealocirano
na 4 nove centralne
lokacije)
• Reorganizacija logistike
na tržištu Hrvatske
(outsourcirana logistika
zamijenjena logističkim
operacijama u sklopu
Atlantic Grupe)
• Konsolidacija uredskog
prostora na svim
regionalnim tržištima
• Uspostava centraliziranog
sustava nabave
• Uvođenje koncepta
ključnih kupaca za
osnovne sirovine
• Implementacija
centraliziranog
marketinga
Upravljanje ljudskim
resursima
• Stvaranje nove i
učinkovite poslovne
organizacije
• Zadržavanje i motivacija
najkvalitetnije radne
snage
• Suživot različitih
korporativnih kultura
• Razvijanje “fer” sustava
nagrađivanja
 Prva faza integracijskih aktivnosti provedena u prvom polugodištu 2011. godine
4
KLJUČNE INTEGRACIJSKE AKTIVNOSTI: Faza II
Konsolidacija proizvodnih
postrojenja
• Outsourcirano punjenje Cockte za
tržišta Hrvatske i Bosne i
Hercegovine zamijenjeno
punjenjem u punionici Atlantic
Grupe u Apatovcu
• Preseljenje prženja kave za tržište
Hrvatske od outsourciranog
proizvođača u proizvodno
postrojenje u Izoli
• Trenutno su u izradi procjene
isplativosti preseljenja ostale
proizvodnje kod outsourciranih
proizvođača u vlastita proizvodna
postrojenja
Konsolidacija informacijske
tehnologije
• Konsolidacija poslovnih
informatičkih rješenja na
pojedinim regionalnim tržištima
na temelju procjena poslovnih
sustava za podršku poslovanja
unutar Droga Kolinske i Atlantic
Grupe te izbor najbolje prakse
• Redefiniranje postojećih IT
ugovora vezanih uz telekom
usluge, licence i outsourciranu IT
podršku
Upravljanje imovinom
• Upravljanje portfeljem nekretnina
i financijske imovine s ciljem
prodaje onih stavki koje nisu u
skladu s osnovnim poslovanjem
konsolidirane kompanije –
primjerice prodaja 13 postotnog
vlasničkog udjela u hrvatskom
televizijskom kanalu – RTL
Hrvatska
• U tijeku je razmatranje prodaje
određenih nekretnina koje nisu u
skladu s osnovnim poslovanjem
kompanije
 Druga faza integracijskih aktivnosti započela u drugom polugodištu 2011. godine
5
SAŽETAK INTEGRACIJSKIH AKTIVNOSTI i OSTALO
Distribucija
Logistika
Investicijski
menadžment
46% ukupnih sinergijskih ušteda
EUR 5,9m neto ostvarenih sinergijskih ušteda
CORE program
 U studenom 2011. godine lansiran program smanjenja troškova – CORE program (Cost Reduction)
 Glavni cilj: optimiranje primarno eksternih troškova kompanije u periodu od 2011. do 2013. godine
 Naglasak je na onim troškovima koji nastaju kao posljedica nabave roba i usluga od strane vanjskih dobavljača
6
NOVI POSLOVNI MODEL ATLANTIC GRUPE od 2012. godine
SPP Kava
SPP Pića
Turska,
Espresso,
Instant kava
Vitaminski napici i
čajevi
Gazirana
bezalkoholna pića
Funkcionalne
vode i Vode
SDP
Hrvatska
SPP Sportska i
aktivna
prehrana
Sportska i aktivna
prehrana
SDP
Slovenija,
Srbija i
Makedonija
SPP Zdravlje i
njega
SPP
Delikatesni
namazi
SPP Slatko i
slano
VMS i OTC
Ljekarnički lanac
Kozmetika i
osobna njega
Delikatesni
namazi
Sendviči
produljene
svježine
Slatki i slani
snack
SDP
HoReCa
Hoteli, restorani i
kafići
SDP
Internacionalna
tržišta
Sva tržišta van ex-Yu
regije i Rusije
Tržište Rusije
Dječja hrana
Svi proizvodi u CIS
regiji
 Reorganizacija u 2012. cilja učinkovitije upravljanje poslovnim segmentima i distribucijskim tržištima
 Operativno poslovanje obuhvaća i funkcije Centralne nabave, Centralnog marketinga i Korporativnog upravljanja kvalitetom
7
ATLANTIC GRUPA NA HRVATSKOM TRŽIŠTU KAPITALA u 2011. godini
Vlasnička struktura na 30.12.2011.
Ostvarenje na dioničkom tržištu
ATGR-R-A
Crobex
47,7%
Crobex10
40%
18,2%
16,4%
L. Tedeschi East Capital
Menadžment
Fiorio
0,36%
1,25%
5,79%
EBRD
8,53%
5,3%
0%
DEG
8,49%
-15,4%
-17,6%
-37,9%
-40%
-46,5%
-67,2%
-80%
19/11/07-30/12/11
2011
2010
2009
2008
Valuacija
2011.
2010.*
Zaključna cijena u godini
500,0
805,0
Tržišna kapitalizacija (HRK 000)
1.667.150
2.684.112
Prosječni dnevni promet (HRK)
551.157
554.827
EV (HRK 000)
4.229.100
5.243.503
EV/EBITDA*
8,18
9,96
EV/EBIT*
13,68
19,01
EV/prodaja*
0,89
1,16
EPS (HRK)
5,90
26,43
P/E
84,71
30,46
TEDESCHI EMIL
50,20%
PBZ CO OMF
7,88%
AZ OMF
23,07%
Mirovinski
fondovi
17,29%
-47,6%
-62,0%
Ostali
8,09%
Raiffeisen DMF
8,08%
Raiffeisen OMF
54,32%
Erste Plavi OMF
6,65%
 Krajem ožujka 2011. godine, ATGR-R-A je uvrštena u
domaći blue-chip indeks Crobex10
 20. rujna 2011. Atlantic Grupa je izdala korporativnu
obveznicu u svrhu restrukturiranja ročne strukture duga
 Prosječna tržišna kapitalizacija Atlantic Grupe u 2011.
godini: 2,2 milijarde kuna - drugo mjesto po prosječnoj
tržišnoj kapitalizaciji sastavnica indeksa Crobex10
 Ukupan promet i prosječan dnevni promet u 2011.
godini su zadržani na razinama 2010. godine
Normalizirane P&L stavke *Pro-forma konsolidirane stavke u 2010. godini
8
SADRŽAJ
KLJUČNE ZNAČAJKE POSLOVANJA u 2011. i NAJAVA DOGAĐAJA u 2012.
FINANCIJSKI REZULTATI u 2011. godini
OČEKIVANJA za 2012. godinu
9
PREGLED FINANCIJSKIH REZULTATA u 2011. godini
 Rast prihoda od prodaje na 4.727,8 milijuna kuna
+ 108,4% u odnosu na isto razdoblje lani
+ 1,2% organski rast u odnosu na isto razdoblje lani
+ 4,8% u odnosu na pro-forma konsolidiranu prodaju u istom razdoblju lani
 Rast normaliziranog EBITDA-a na 517,3 milijuna kuna
+ 156,5% u odnosu na isto razdoblje lani
- 1,7% na pro-forma konsolidiranoj osnovi u odnosu na isto razdoblje lani
 Rast normaliziranog EBIT-a na 309,2 milijun kuna
+ 110,9% u odnosu na isto razdoblje lani
+ 12,1% na pro-forma konsolidiranoj osnovi u odnosu na isto razdoblje lani
 Neto dobit nakon manjinskih interesa od 46,6 milijuna kuna
* Normalizirana neto dobit nakon manjinskih interesa u iznosu od 19,7 milijuna kuna
10
REZULTATI U SKLADU S OČEKIVANJIMA
HRKm
101,7%
98,2%
2011A
4.728
4.750
2011E
600
517
96,9%
2011A
527
2011E
4.650
309
400
4.650
200
4.550
0
4.450
Prodaja
EBITDA
EBIT
 Ostvarenja 2011. godine na normaliziranoj osnovi
11
319
PREGLED JEDNOKRATNIH STAVKI u 2010./2011. godini
 Prodaja prethodne proizvodne lokacije Neve u Tuškanovoj
* Jednokratna dobit u iznosu od 48,6 milijuna kuna
 Akvizicija Droga Kolinske
2010. godina
* Transakcijski troškovi u iznosu od 52,2 milijuna kuna
* Pozitivni financijski utjecaji od 16,9 milijuna kuna (kamate na depozite od
sredstava dobivenih dokapitalizacijom i pozitivne tečajne razlike)
 Akvizicija kompanije Kalničke vode Bio Natura
* Badwill u iznosu od 5,1 milijun kuna
 Prodaja neposlovne imovine – vlasničkog udjela od 13% u televizijskom kanalu RTL Hrvatska
*Jednokratna dobit u iznosu od 12,0 milijuna kuna
 Akvizicija Droga Kolinske
* Transakcijski troškovi u iznosu od 5,8 milijuna kuna
2011. godina
 Proces alokacije kupoprodajne cijene
* Jednokratni utjecaj od 22,8 milijuna kuna (povećanje vrijednosti zaliha)
* Jednokratni utjecaj od 42,3 milijuna kuna na amortizaciju materijalne i nematerijalne
imovine. Utjecaj amortizacije je jednokratan u odnosu na 2010. godinu i očekivanja, ali će
se niža amortizacija nastaviti u 2012. godini i u narednim godinama.
* Jednokratni utjecaj od 1,2 milijuna kuna (povećanje vrijednosti financijskih obveza)
12
PRODAJA u 2011. godini
FY11 vs. FY10
HRKm
FY11
FY10
FY11 vs. FY10 Pro-forma
4.728
+108,4%
4.000
2.269
FY11 vs. FY10 organski
FY10
4.728
5.000
FY11
4.800
FY11
FY10
+1,2%
2.296
+4,8%
4.513
4.600
2.269
2.300
2.250
3.000
4.400
2.000
4.200
1.000
4.000
* Rast prodaje: +108,4%
* Rast prodaje: + 4,8% u odnosu na
pro-forma konsolidiranu
* Rast prodaje: +1,2% bez utjecaja
Droga Kolinske
 Generatori rasta:
 Generatori rasta:
 Generatori rasta:
(i) Akvizicija Droga Kolinske
(ii) Organski rast Atlantic Grupe
(i) Rast na regionalnim tržištima nakon
akvizicije Droga Kolinska
(ii) Rast segmenata kave, slatkog i
slanog snacka te dječje hrane
(iii) Rast divizija Sportska i aktivna
prehrana te Pharma
2.200
2.150
2.100
(i) Rast vlastitih brandova unutar
divizije Sportska i aktivna prehrana
(ii) Rast prodaje privatnih robnih marki
(iii) Novootvorene ljekarne i
specijalizirane prodavaonice
(iv) Finalizirana konsolidacija
akviriranog ljekarničkog lanca Dvoržak
13
GEOGRAFSKI PROFIL PRODAJE
2011.
3%
9%
Hrvatska
28%
8%
Srbija
Slovenija
BiH
6%
Ostalo ex. YU*
8%
Zapadna Europa**
Rusija i IE
13%
25%
Ostale države
Pro-forma konsolidirano 2010.
Ostvarenje 2010.
Hrvatska
4% 6%
2%
Srbija
8%
30%
6%
Slovenija
BiH
Ostalo ex. YU*
9%
Zapadna Europa**
Rusija i IE
13%
 Tržište Hrvatske je nakon akvizicije Droga Kolinske ostalo
najveće prodajno tržište s 28,2% udjela u ukupnoj prodaji u
2011. godini, no sama akvizicija je značajno smanjila izloženost
domaćem tržištu koja je u 2010. godini iznosila 55,1%
 Regionalna tržišta (bez Hrvatske) zauzimaju 52,0% ukupne
prodaje u odnosu na 18,9% u 2010. godini
 Konsolidacijom Droga Kolinske čija prodaja je uglavnom
fokusirana na regionalna tržišta i tržište Rusije, udio
Zapadnoeuropskih tržišta pada na 7,5% s 14,9% u 2010. godini
 Tržišta Istočne Europe zauzimaju 3,0% prodaje zahvaljujući
tamošnjoj prisutnosti Droga Kolinske prema 1,8% u 2010.
24%
*Ostalo ex. YU: Makedonija, Crna Gora, Kosovo
Ostale države
Hrvatska
9%
Srbija
Slovenija
15%
BiH
Ostalo ex. YU*
2%
3%
55%
Zapadna Europa**
Rusija i IE
8%
6%
**Zapadna Europa: Njemačka, Italija, Velika Britanija
Ostale države
14
PRODAJA PO KLJUČNIM TRŽIŠTIMA – HRVATSKA
1.332,2
1.377,9
1.250,6
(u milijunima kuna)
1.500
1.250
1.000
750
500
FY11
FY10 Pro-forma kons.
FY10 Ostvarenje
-3,3% u odnosu na pro-forma konsolidiranu 2010. godinu
-3,9% na organskoj razini (bez Droga Kolinske)
 Na prodaju na tržištu Hrvatske utjecala su dva ključna faktora:
i. Obnavljanje ugovora s ključnim kupcima povodom preuzimanja distribucije portfelja Droga Kolinske tijekom 2011. godine
ii. Nastavak negativnih trendova u hrvatskom gospodarstvu
 Pad prodaje na pro-forma konsolidiranoj razini je djelomično ublažen sljedećim:
i. Rastom kategorija kave, slanog snacka te blažim rastom kategorija delikatesnih namaza i pića iz asortimana Droga Kolinske
ii. Rastom određenih principalskih brandova
iii. Rastom divizije Pharma
15
PRODAJA PO KLJUČNIM TRŽIŠTIMA – SRBIJA, SLOVENIJA I BIH
FY11
1.204,2
1.400
FY10 Pro-forma kons.
1.068,6
FY10 Ostvarenje
(u milijunima kuna)
1.200
1.000
598,1
800
577,7
395,9
359,2
600
172,5
130,1
400
79,0
200
0
Srbija
Tržište Srbije
+12,7% u odnosu na pro-forma
konsolidiranu 2010. godinu
-10,7% na organskoj razini (bez Droga
Kolinske)
 Drugo najveće prodajno tržište
Atlantic Grupe s 25,5% udjela u ukupnoj
prodaji
Slovenija
Tržište Slovenije
+3,5% u odnosu na pro-forma
konsolidiranu 2010. godinu
+2,5% na organskoj razini (bez Droga
Kolinske)
 Treće najznačajnije prodajno tržište s
12,7% ukupne prodaje Atlantic Grupe
 Rast: asortiman kave, slanog snacka,
Cedevite i nekih principalskih brandova
BiH
Tržište BiH
-9,3% u odnosu na pro-forma
konsolidiranu 2010. godinu
-2,5% na organskoj razini (bez Droga
Kolinske)
 Četvrto najveće prodajno tržište
Atlantic Grupe s 7,6% udjela u ukupnoj
prodaji
16
PRODAJA PO KLJUČNIM TRŽIŠTIMA – ZAPADNOEUROPSKA TRŽIŠTA I RUSIJA
FY11
300
264,1
FY10 Pro-forma kons.
246,3 244,3
FY10 Ostvarenje
(u milijunima kuna)
250
180,0
200
144,0
150
41,5
100
57,3
49,3
50,3
48,3
44,5
41,4
50
0
Njemačka
Italija
Velika Britanija
Rusija i IE
Zapadnoeuropska tržišta
+1,1% u odnosu na pro-forma konsolidiranu 2010. godinu
+5,2% na organskoj razini (bez Droga Kolinske)
Tržište Rusije i Istočne Europe
-20,0% u odnosu na pro-forma
konsolidiranu 2010. godinu
Rast ovog geografskog područja generirala su tri ključna faktora:
i. Rast brandova u segmentu sportske prehrane – Champ i funkcionalne prehrane
– Multaben,
ii. Dvoznamenkaste stope rasta privatnih robnih marki,
iii. Daljnji razvoj maloprodajnog kanala van specijaliziranih sportskih prodavaonica.
 Pad ponajviše reflektira pad prodaje
Multivitinog asortimana dok rast prodaje
asortimana dječje hrane s Bebi brandom
nije bio dovoljan da nadoknadi pad
prethodnog
17
PRODAJA PO VRSTI PROIZVODA
2011.
5%
6%
Vlastiti brandovi
Eksterni brandovi
17%
Privatne robne marke
72%
Farmacia
Pro-forma konsolidirano 2010.
5%
Vlastiti brandovi
+6,4% u odnosu na pro-forma konsolidiranu 2010. godinu
+1,8% na organskoj razini (bez Droga Kolinske)
Principalski brandovi
-9,7% na godišnjoj razini
 Pad udjela u prodaji uslijed konsolidacije Droga Kolinske
Privatne robne marke
+31,8% na godišnjoj razini
Farmacia
+15,6% na godišnjoj razini
+9,8% na organskoj razini (bez akviriranog lanca Dvoržak)
Ostvarenje 2010.
11%
Vlastiti brandovi
4%
Eksterni brandovi
20%
8%
Privatne robne marke
71%
Farmacia
Vlastiti brandovi
41%
Eksterni brandovi
Privatne robne marke
40%
Farmacia
18
KLJUČNI BRANDOVI u 2011. godini
597
HRK mil
Prodaja Net I
441
333
304
235
172
Grand Kafa
Argeta
Cedevita
Barcaffe
Multipower
Rast ostvarili sljedeći brandovi:
i. Kava – Grand Kafa 12,3% i Barcaffe 9,7%
ii. Slatki i slani snack – Najlepše želje 11,6% i Smoki 5,5%
iii. Dječja hrana – Bebi 11,7%
iv. Sportska i aktivna prehrana – Champ i Multaben
Smoki
171
Cockta
144
141
Najlepše želje
Bebi
126
125
Champ
Donat Mg
Pad sljedećih brandova:
i. Pića – Cedevita i Cockta
ii. Delikatesni namazi - Argeta
19
BRUTO PRODAJA PO DIVIZIJAMA
HRKm
2.763
2011.
2010.
2.249 2.244
Distribucija : +114,3% , -6,4% organski
 Objedinjena distribucija Atlantic Grupe i Droga
Kolinske, obnavljanje ugovora s ključnim kupcima
 Nepovoljno makro okruženje smanjilo potrošnju
 Racionalizacija proizvodnog portfelja
1.289
448 478
Distribucija
1.207
Zdravlje i njega
647 556
367 326
Sportska i
aktivna prehrana
1.289
Droga Kolinska
2011. organski
647
448
Distribucija
Pharma
478
Zdravlje i njega
2010.
556
367
Sportska i aktivna
prehrana
+ 1,2% organski rast u odnosu na isto razdoblje lani
+ 4,8% u odnosu na pro-forma konsolidiranu prodaju u
istom razdoblju lani
326
Pharma
Zdravlje i njega : -6,4%
 Nepovoljna makroekonomska situacija
 Proces objedinjavanja distribucije Atlantic Grupe i
Droga Kolinske utjecao na prodaju ove divizije
Sportska i aktivna prehrana: +16,3%
 Rast brandova Champ i Multaben te privatnih robnih
marki
 Rast maloprodajnog kanala (mass market) i prodaje
putem Interneta
Pharma: +12,5%
 Rast prodaje ljekarničkog lanca, otvaranje četiri nova
prodajna mjesta, konsolidacija lanca Dvoržak
 Rast prodaje Fidifarma
Droga Kolinska: +0,2%
 Rast proizvodnih kategorija kava, slatki i slani snack te
dječja hrana
20
PRODAJA PO KATEGORIJAMA
Distribucija (Principalski brandovi)
3%
Sportska i aktivna prehrana
17%
14%
Zdravlje i njega (Farmacia, Fidifarm, Multivita, Neva)
9%
Kava
14%
Slatko i slano
12%
Delikatesni namazi
10%
Pića
21%
Dječja hrana
Indikativni pregled prodaje po kategorijama (prema novom poslovnom modelu) u 2011. godini reflektira sljedeće:
 Proizvodna kategorija – kava – s brandovima Grand Kafa i Barcaffe je najveća individualna proizvodna kategorija s 21 postotnim
udjelom
 Proizvodna kategorija – pića – s ključnim brandovima Cedevita, Cockta, Donat Mg je druga najveća proizvodna kategorija s 14
postotnim udjelom
 Proizvodna kategorija – sportska i aktivna prehrana – s ključnim brandovima Multipower i Champ je treća najveća proizvodna
kategorija s 14 postotnim udjelom
 Distribucija koja uključuje principalske brandove čini pak 17% ukupne prodaje
21
DINAMIKA PROFITABILNOSTI
EBITDA
600
HRKm
EBITDA
501
517
545
526
Normalizirana EBITDA
500
400
220
300
202
200
100
FY11
FY10 Pro-forma
EBIT
400
FY10 Ostvarenje
EBIT
Normalizirani EBIT
335
309
294
 Rast profitabilnosti na EBITDA i EBIT razini u odnosu na 2010.
godinu prvenstveno odražava konsolidaciju Droga Kolinske
Pad profitabilnosti na EBITDA razini u odnosu na pro-forma 2010.
ponajviše zbog 20,7% viših troškova proizvodnog materijala
Normalizirani EBIT odražava finalizirani proces alokacije
kupoprodajne cijene za Droga Kolinsku na amortizaciju materijalne i
nematerijalne imovine u 2011. godini
2011 vs. 2010
Normalizirana EBITDA
+156,5%
Normaliziran EBIT
+110,9%
Normalizirana Neto dobit
-67,5%
Neto dobit
2011 vs. 2010 pro-forma
-1,7%
+12,1%
-77,7%
Neto dobit
Normalizirana neto dobit
200
276
146
300
126
150
165
200
147
100
107
86
100
55
28
50
0
0
FY11
FY10 Pro-forma
FY10 Ostvarenje
FY11
FY10 Pro-forma
FY10 Ostvarenje
22
DINAMIKA PROFITABILNOSTI – Utjecaj rasta cijena sirovina na globalnim tržištima roba
 Na pro-forma konsolidiranoj osnovi, troškovi proizvodnog
materijala rasli su 21% u odnosu na prethodnu godinu
 Povećanje troškova proizvodnih materijala uzrokovano je :
* Rast troškova kave, šećera, mlijeka u prahu i ostalih sirovina
ponajviše uslijed rasta cijena većine sirovina na globalnim tržištima
roba te troškova materijala za pakiranje
Povećanje troškova kave uzrokovano rastom cijene kave na
globalnom tržištu roba (izraženom kroz „C“ futures ugovor kao
svjetski referentni pokazatelj za Arabica kavu) od u prosjeku 55% u
odnosu na 2010 godinu
 Graf lijevo:kretanje cijene kave kroz 2010. i 2011. godinu –
maksimum postignut početkom svibnja 2011. godine
 Graf desno: početkom svibnja 2011. godine postignuta najviša
cijena kave od kraja 1997. godine
 U narednom razdoblju očekuje se:
* Rastući pritisak na cijene kave na globalnom tržištu roba uslijed
globalnih zaliha kave na povijesnom minimumu te padajućeg
trenda zaliha mjerenih tjednima potrošnje
* Očekivani suficit u globalnoj ponudi bi trebao ublažiti rastući
trend u 2012. godini
23
ALOKACIJA KUPOPRODAJNE CIJENE ZA DROGA KOLINSKU
Sažetak
Nematerijalna
imovina
Materijalna
imovina
Ostala imovina
Rezidualni
goodwill
• Atlantic Grupa je bila obvezna prema MSFI 3 provesti alokaciju kupoprodajne cijene od 243.109 tisuća
eura za akviziciju Droga Kolinske u roku od godine dana od transakcije za što je angažiran nezavisni
procjenitelj
• Fer vrijednost brandova na 31.12.2010. povećana za 206,3 milijuna kuna u odnosu na njihovu
knjigovodstvenu vrijednost te iznosi 764,8 milijuna kuna
• Korišten prihodovni pristup (relief-from-royalty method)
• Neograničen vijek uporabe: ne amortiziraju se, godišnje se provjeravaju zbog umanjenja vrijednosti
• Fer vrijednost materijalne imovine na 31.12.2010. godine povećana za 73,6 milijuna kuna u odnosu na
njihovu knjigovodstvenu vrijednost
• Korišten tržišni i troškovni pristup
• Fer vrijednost zaliha na 31.12.2010. godine je 22,6 milijuna kuna viša u odnosu na knjigovodstvenu
vrijednost
• Fer vrijednost financijskih obveza na 31.12.2010 je 1,2 milijuna kuna viša u odnosu na
knjigovodstvenu vrijednost
• Utvrđen goodwill od 571,5 milijuna kuna
• Alociran na sljedeće poslovne segmente: kava, delikatesni namazi, slatki i slani snack, pića, dječja
hrana i distribucija
24
OPERATIVNA PROFITABILNOST DIVIZIJA
2011.
HRKm
169,8
2010.
Distribucija
160
Zdravlje i
njega
24%
120
80,3
83,2
80
56,6
Sportska i
aktivna
prehrana
50%
37,4
40
14,4
30,1
17%
16,0
16,9
4%
5%
Droga
Kolinska
0
Distribucija
Zdravlje i njega Sportska i aktivna prehrana
Pharma
Distribucija
+114,3% uslijed:
 Objedinjavanja distribucije portfelja Droga Kolinske i portfelja
Atlantic Grupe
Zdravlje i njega
-32,0% uslijed:
 Nižih prihoda od prodaje
 Rasta troškova proizvodnog materijala
Pharma
Droga Kolinska
Sportska i aktivna prehrana
-52,3% uslijed:
 Inicijalnih ulaganja u novu kompaniju na tržištu Španjolske
 Rasta troškova proizvodnog materijala, troškova marketinga i
prodaje
 Rasta troškova usluga
Pharma
-5,2% uslijed:
 Snažnijeg rasta troškovne baze i to primarno troškova usluga,
troškova osoblja i troškova nabavne vrijednosti prodane robe
25
FINANCIJSKI POKAZATELJI
U milijunima kuna
2011.
2010.*
Neto dug
2.494,0
2.495,8
Ukupna imovina
5.355,2
5.259,3
Vlasnička glavnica i manjinski interesi
1.512,3
1.456,3
Odnos kratkotrajne imovine i kratkoročnih obveza
1,84
1,34
Odnos neto duga i kapitala uvećanog za neto dug
62,3%
63,2%
Neto dug/EBITDA**
4,8
4,7
Pokriće troška kamata**
2,3
5,3
Capex
96,5
34,8
Novčani tok iz poslovnih aktivnosti***
165,1
101,5
*P&L stavke na pro-forma konsolidiranoj razini **Normalizirano ***Isključujući utjecaj transakcijskih troškova
Pokazatelji zaduženosti:
 Odnos neto duga i normalizirane pro-forma konsolidirane EBITDA od 4,8 puta
 Pokriće troška kamata od 2,3 puta
 Odnos neto duga i kapitala uvećanog za neto dug od 62,3%
Zahtijevaju: razborito
upravljanje dugom i ostvarenje
planiranih sinergija
 U skladu s politikom aktivnog upravljanja dugom, Atlantic Grupa je u prvom kvartalu 2011 kamatnim swap-ovima fiksirala
značajan dio svojih dugoročnih financijskih obveza
 U 2011. godini, Atlantic Grupa je refinancirala korporativnu obveznicu nominalnog iznosa 115 milijuna kuna novog
dospijeća 2016. godine
26
SADRŽAJ
KLJUČNE ZNAČAJKE POSLOVANJA u 2011. i NAJAVA DOGAĐAJA u 2012.
FINANCIJSKI REZULTATI u 2011. godini
OČEKIVANJA za 2012. godinu
27
OČEKIVANJA za 2012. godinu (I)
 Daljnje ostvarivanje zacrtanih sinergijskih potencijala na prodajnoj i troškovnoj strani poslovanja
nastavno na provedbu prve faze integracije Atlantic Grupe i Droga Kolinske;
 Fokus na provođenje druge faze integracije (konsolidacija proizvodnih postrojenja, konsolidacija
informacijske tehnologije, upravljanje portfeljem nekretnina) kao baze za daljnje poboljšanje
operativne efikasnosti;
Strateške
smjernice
menadžmenta
 Daljnja usmjerenost na organski rast poslovanja kroz inovativnost u proizvodnim kategorijama i
aktivni brand menadžment (novi okusi, modernizirana pakiranja, ekstenzije proizvodnih linija),
jačanje regionalnog karaktera distribucijskog poslovanja i daljnji razvoj pojedinih distribucijskih
kanala poput HoReCa segmenta;
 Redovno ispunjavanje postojećih financijskih obveza uz aktivno upravljanje dugom i financijskim
troškovima;
 Troškovni menadžment kroz CORE program i optimizacija poslovnih procesa na centralnoj razini i
na nižim razinama s ciljem poboljšanja operativne efikasnosti;
 Razborito upravljanje likvidnošću poslovanja;
 Kontinuirano praćenje globalnih tržišta roba s fokusom na kavu, šećer, kakao i mlijeko u prahu te
aktivnije korištenje instrumenata zaštite;
 Fokusirani razvoj segmenta upravljanja svim rizicima u poslovanju kompanije.
28
OČEKIVANJA za 2012. godinu (II)
HRK mil
2012. Plan (bez
jednokratnih utjecaja)
2011. Normalizirano
2012./2011.
Prodaja
4.964
4.728
5,0%
EBITDA
550
517
6,3%
EBIT*
385
351
9,5%
Trošak kamata
223
222
* U 2011. godini, EBIT je kalkuliran na normalizirani EBITDA, no iz troška amortizacije materijalne i nematerijalne imovine
nije izuzet utjecaj proizašao iz procesa alokacije kupoprodajne cijene kako bi isti bio usporediv s planom za 2012. godinu.
29
Appendix
30
KONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA za 2011. godinu (REVIDIRANO)
000 kuna
Prihodi
Prodaja
Ostali prihodi
Operativni troškovi
Nabavna vrijednost prodane robe
Promjene vrijednosti zaliha
Proizvodni materijal
Energija
Usluge
Troškovi osoblja
Troškovi marketinga i prodaje
Ostali operativni troškovi
Ostali (dobici)/gubici-neto
EBITDA
EBIT
EBT
Porezi
Neto dobit
Manjinski interes
Neto dobit II
2011. / 2010.
Pro-forma
kons.
4,3%
4,8%
-25,5%
6,0%
-1,2%
n/p
20,7%
14,8%
-5,8%
-3,5%
-0,5%
-8,0%
-73,0%
-8,1%
%
2010 Pro-forma
%
prodaje konsolidirano prodaje
2010.
Ostvarenje
%
prodaje
4.774.385
4.727.766
46.619
4.273.714
1.187.673
-5.772
1.579.935
61.238
308.439
635.047
313.218
212.994
-19.058
500.670
101,0%
100,0%
1,0%
90,4%
25,1%
-0,1%
33,4%
1,3%
6,5%
13,4%
6,6%
4,5%
-0,4%
10,6%
4.575.540
4.512.983
62.557
4.030.856
1.201.640
5.665
1.309.183
53.324
327.564
658.002
314.792
231.399
-70.713
544.684
101,4%
100,0%
1,4%
89,3%
26,6%
0,1%
29,0%
1,2%
7,3%
14,6%
7,0%
5,1%
-1,6%
12,1%
2.301.945
2.268.641
33.304
2.081.899
1.085.720
-9.405
291.074
12.141
163.340
325.942
148.692
128.510
-64.115
220.046
101,5%
100,0%
1,5%
91,8%
47,9%
-0,4%
12,8%
0,5%
7,2%
14,4%
6,6%
5,7%
-2,8%
9,7%
334.843
7,1%
294.252
6,5%
164.985
7,3%
13,8%
103,0%
78.837
23.945
54.892
8.291
46.601
1,7%
0,5%
1,2%
0,2%
1,0%
168.270
21.844
146.426
13.088
133.338
3,7%
0,5%
3,2%
0,3%
3,0%
123.122
16.325
106.797
11.804
94.993
5,4%
0,7%
4,7%
0,5%
4,2%
-53,1%
9,6%
-62,5%
-36,7%
-65,1%
-36,0%
46,7%
-48,6%
-29,8%
-50,9%
2011.
31
2011./2010.
Ostvarenje
107,4%
108,4%
40,0%
105,3%
9,4%
n/p
442,8%
404,4%
88,8%
94,8%
110,6%
65,7%
-70,3%
127,5%
KONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA BEZ JEDNOKRATNIH UTJECAJA za 2011. godinu
(REVIDIRANO)
000 kuna
Prihodi
Prodaja
Ostali prihodi
Operativni troškovi
Nabavna vrijednost prodane robe
Promjene vrijednosti zaliha
Proizvodni materijal
Energija
Usluge
Troškovi osoblja
Troškovi marketinga i prodaje
Ostali operativni troškovi
Ostali (dobici)/gubici-neto
EBITDA
EBIT
EBT
Porezi
Neto dobit
Manjinski interes
Neto dobit II
2011.
%
prodaje
2010. Pro%
forma
prodaje
konsolidirano
4.569.421
101,3%
4.512.983
100,0%
56.438
1,3%
4.043.127
89,6%
1.201.640
26,6%
5.665
0,1%
1.309.183
29,0%
53.324
1,2%
308.166
6,8%
658.002
14,6%
314.792
7,0%
198.017
4,4%
-5.663
-0,1%
526.294
11,7%
2010.
Ostvarenje
%
prodaje
2.295.825
2.268.641
27.184
2.094.170
1.085.720
-9.405
291.074
12.141
143.943
325.942
148.692
95.128
935
201.656
101,2%
100,0%
1,2%
92,3%
47,9%
-0,4%
12,8%
0,5%
6,3%
14,4%
6,6%
4,2%
0,0%
8,9%
2011. / 2010.
Pro-forma
kons.
4,5%
4,8%
-17,4%
5,3%
-3,1%
n/p
20,7%
14,8%
-1,3%
-3,5%
-0,5%
6,8%
25,3%
-1,7%
2011./2010.
Ostvarenje
4.774.385
4.727.766
46.619
4.257.105
1.164.918
-5.772
1.579.935
61.238
304.053
635.047
313.218
211.564
-7.096
517.280
101,0%
100,0%
1,0%
90,0%
24,6%
-0,1%
33,4%
1,3%
6,4%
13,4%
6,6%
4,5%
-0,2%
10,9%
309.169
6,5%
275.862
6,1%
146.595
6,5%
12,1%
110,9%
51.914
23.945
27.969
8.291
19.677
1,1%
0,5%
0,6%
0,2%
0,4%
149.127
23.496
125.631
13.088
112.543
3,3%
0,5%
2,8%
0,3%
2,5%
103.979
17.978
86.001
11.804
74.197
4,6%
0,8%
3,8%
0,5%
3,3%
-65,2%
1,9%
-77,7%
-36,7%
-82,5%
-50,1%
33,2%
-67,5%
-29,8%
-73,5%
32
108,0%
108,4%
71,5%
103,3%
7,3%
n/p
442,8%
404,4%
111,2%
94,8%
110,6%
122,4%
-858,9%
156,5%
POSLOVNE DIVIZIJE
Za godinu završenu
31. prosinca 2011.
Distribucija
Zdravlje i
njega
Sportska i
aktivna
prehrana
Pharma
Droga
Kolinska
Usklada
Grupa
2.784.594
24.532
2.760.062
458.099
337.961
120.138
654.224
4.340
649.884
373.558
27.015
346.543
2.276.696
1.379.682
897.014
744
744
6.547.915
1.773.530
4.774.385
93.993
13.722
80.271
973.849
86.893
30.333
56.560
566.217
20.116
5.748
14.368
196.322
22.986
6.990
15.996
620.003
270.659
100.893
169.766
3.421.431
6.023
8.141
(2.118)
(826.130)
500.670
165.827
334.843
4.951.692
561.173
598.000
164.158
580.608
3.195.021
(208.437)
4.890.523
Distribucija
Zdravlje i
njega
Sportska i
aktivna
prehrana
Pharma
Droga
Kolinska
Usklada
Grupa
1.308.296
21.397
1.286.899
492.044
352.128
139.916
558.412
4.024
554.388
330.832
19.737
311.095
n/a
n/a
n/a
9.647
9.647
2.699.231
397.286
2.301.945
48.778
11.329
37.449
108.695
25.519
83.176
36.832
6.703
30.129
23.287
6.410
16.877
n/a
n/a
n/a
2.454
5.100
(2.646)
220.046
55.061
164.985
( u tisućama kuna )
Bruto prihodi
Prihodi među segmentima
Ukupno prihodi
Dobit iz poslovanja prije
amortizacije
Amortizacija
Dobit iz poslovanja
Ukupno imovina
Ukupno imovina na 31.12.2010.
Za godinu završenu
31. prosinca 2010.
( u tisućama kuna )
Bruto prihodi
Prihodi među segmentima
Ukupno prihodi
Dobit iz poslovanja prije
amortizacije
Amortizacija
Dobit iz poslovanja
33
BILANCA NA 31. PROSINCA 2011. GODINE (REVIDIRANO)
u tisućama kuna, revidirano
Nekretnine, postrojenja i oprema
Ulaganje u nekretnine
Nematerijalna imovina
Financijska imovina raspoloživa za prodaju
Derivativni financijski instrumenti
Potraživanja od kupaca i ostala potraživanja
Odgođena porezna imovina
Dugotrajna imovina
Zalihe
Potraživanja od kupaca i ostala potraživanja
Imovina namijenjena prodaji
Potraživanja za porez na dobit
Dani depoziti
Derivativni financijski instrumenti
Novac i novčani ekvivalenti
Kratkotrajna imovina
Ukupna imovina
31. prosinca 2011.
1.189.502
1.934
1.956.194
1.358
8.617
21.514
56.412
3.235.531
533.680
1.119.851
139.127
24.877
36.334
18.249
247.596
2.119.714
5.355.245
% Ukupne imovine
22,21%
0,04%
36,53%
0,03%
0,16%
0,40%
1,05%
60,42%
9,97%
20,91%
2,60%
0,46%
0,68%
0,34%
4,62%
39,58%
100,00%
31. prosinca 2010.
1.235.866
2.481
1.929.631
36.379
0
23.736
53.714
3.281.807
503.013
1.100.134
111.310
17.951
5.192
7.939
231.978
1.977.517
5.259.324
% Ukupne imovine
23,50%
0,05%
36,69%
0,69%
0,00%
0,45%
1,02%
62,40%
9,56%
20,92%
2,12%
0,34%
0,10%
0,15%
4,41%
37,60%
100,00%
Vlasnička glavnica raspodjeljiva imateljima glavnice Atlantic Grupe d.d.
1.444.404
26,97%
1.392.624
26,48%
Vlasnička glavnica raspodjeljiva imateljima manjinskog interesa
Obveze po primljenim kreditima
Odgođena porezna obveza
Derivativni financijski instrumenti
Ostale dugoročne obveze
Rezerviranja
Dugoročne obveze
Obveze prema dobavljačima i ostale obveze
Obveze po primljenim kreditima
Tekuća obveza poreza na dobit
Derivativni financijski instrumenti
Rezerviranja
Kratkoročne obveze
Ukupne obveze
Ukupno vlasnička glavnica i obveze
67.920
2.346.725
193.064
62.393
36.357
54.540
2.693.079
719.606
375.035
12.553
20.673
21.975
1.149.842
3.842.921
5.355.245
1,27%
43,82%
3,61%
1,17%
0,68%
1,02%
50,29%
13,44%
7,00%
0,23%
0,39%
0,41%
21,47%
71,76%
100,00%
63.632
2.007.781
189.872
26.446
38.421
60.138
2.322.658
731.668
697.744
16.594
8.898
25.506
1.480.410
3.803.068
5.259.324
1,21%
38,18%
3,61%
0,50%
0,73%
1,14%
44,16%
13,91%
13,27%
0,32%
0,17%
0,48%
28,15%
72,31%
100,00%
34
KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU za 2011. godinu (REVIDIRANO)
Siječanj - Prosinac
2011.
Siječanj - Prosinac
2010.
Neto novac iz poslovnih aktivnosti
Neto novac iz poslovnih aktivnosti prije plaćenih kamata i poreza
159.266
382.167
49.249
102.497
Neto novac korišten za ulagačke aktivnosti
U tome capex
(55.924)
(96.525)
(1.568.133)
(34.830)
Neto novac iz / (korišten za) financijske aktivnosti
(90.925)
1.677.640
12.417
158.756
3.201
(1.358)
231.978
247.596
74.580
231.978
HRK 000
Neto povećanje / (smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata
Dobici/(gubici) od tečajnih razlika po novcu i novčanim ekvivalentima
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja
 Neto novac iz poslovnih aktivnosti iznosi 165,1 milijun kuna nakon isključenja utjecaja transakcijskih troškova u 2011.
godini, odnosno 101,5 milijuna kuna u 2010. godini
35
Q&A
Hvala na pozornosti!
36