Atlanský oceán

download report

Transcript Atlanský oceán

Oceány- opakování
•
Slanost (salinita) mořské vody není
všude stejná. Salinita udává množství
gramů rozpuštěných solí v 1 kg vody.
Test k opakování
a)
b)
c)
d)
Vyjmenuj všechny oceány.
Jaká je rozloha světového oceánu?
Z čeho je složen světový oceán?
Jak se nazývá okrajová část oceánu, která je
ohraničena pevninou?
Jsou mořští živočichové ohroženi?
•
Mariánský příkop je nejhlubším
místem oceánu (10 924m)
•
Tam, kde se setkávají mořské proudy,
dochází k okysličování vody jejich
mísením. To blahodárně působí na život
drobného planktonu.
a)Tichý oceán, Atlantský oceán, Indický oceán, Jižní
oceán, Severní ledový oceán.
V některých oblastech teplých moří se
zachoval tradiční lov perel.
d) Okrajové části oceánů se nazývají moře
•
•
Systematickému zkoumání života v
oceánech a mořích se věnuje
oceánografie.
e)
b) Rozloha světového oceánu je asi 71% povrchu Země
c) Světový oceán je složen z oceánů
e)Mořští živočichové jsou ohroženi- lovem, těžbou
ropy, nehodami lodí
ATLANTSKÝ OCEÁN
SEVERNÍ PÓL
EVROPA
AMERIKA
ASIE
ROVNÍK
AFRIKA
• ANTARKTIDA
JIŽNÍ PÓL
Atlantský oceán
•
•
•
•
•
Atlantský oceán- ( Atlantik) se rozkládá
mezi Evropou, Afrikou a Amerikou.
Je to nejvíce lidmi využívaný oceánrybolov- treska, makrela, sleď, tuňák..,
těžba ropy, zemního plynu, námořní
doprava, v teplých oblastech slouží
lidem k rekreaci.
Dno oceánu není jednotvárné- rovné- je
zde nejdelší horské pásmo na Zemi
20 000 km dlouhé
STŘEDOOCEÁNSKÝ HŘBET
•
•
Atlantský oceán zasahuje do všech
podnebných pásů. Vlivem oceánských
proudů je zde značně rozdílná teplota
vody.
Golfský proud = teplý proud, který
vzniká v Mexickém zálivu a má vliv na
teplotu vody až k břehům Evropy.
Atlantský oceán
Mapa ostrovů a poloostrovů
Okrajová moře
•
Kelstké, Irské, Karibské ( Karibik),
Sarkasové, Labradorské
Ostrov v Karibském moři
Ostrovy, poloostrovy
Poloostrovy: Skandinávský, Jutský,
Labrador, Pyrenejský, Florida
Ostrovy:Island, Britské ostrovy, Kanárské
ostrovy, Falklandy, Bahamy, Grónsko.
Krásy Atlantského oceánu
Karibské moře
Těžba ropy v Severním moři
Hamburk- přístav v Německu
Námořní nákladní doprava
Co jsme se dnes dozvěděli
Atlantský oceán- Atlantik
1.
2.
3.
4.
Horské pásmo na dně Atlantského
oceánu se nazývá___________________.
Teplý oceánský proud, který ovlivňuje
podnebí v severní
Evropě:____________________
V mořích Atlantiku se těží __________a
_________________.
V Atlantském oceánu se loví převážně
tyto
ryby:_______________________________________
___________________
Správné odpovědi
1.
Středooceánský hřbet
2.
Golfský proud
3.
Ropa a zemní plyn
4.
Treska, sleď, makrela, tuňák
Vybarvi prostor, kde leží Atlantský oceán
Dopiš do mapy názvy světadílů
VINES, Jarle. Wikipedie [online]. [cit. 17.2.2012]. Dostupný na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:StatfjordA%28Jarvin1982%29.jpg>.
SEBASTIAN. Wikipedie [online]. [cit. 17.2.2012]. Dostupný na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:CTB-CTW_Port_of_HamburgWaltershof.jpg>.
LIPOTHYMIA. Wikipedie [online]. [cit. 17.2.2012]. Dostupný na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Estonia_ferry.jpg>.
NEZNÁMÝ. Wikipedie [online]. [cit. 17.2.2012]. Dostupný na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cma.cgm.mozart.wmt.jpg>.
JEPSEN, Nils. Wikipedie [online]. [cit. 17.2.2012]. Dostupný na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Emma_M%C3%A6rsk2.jpg>.
NEZNÁMÝ. Wikipedie [online]. [cit. 17.2.2012]. Dostupný na WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Territories_and_Voyages_of_the_Vikings_blank.png>.
http://kenanaonline.com/photos/1238153/1238153262/1238153262.jpg?1317684603
http://www.televize.cz/clanky/tajemny-proud-14605
http://data.idnes.cz/g/zpravy/klima/ochlazeni.g
if http://data6.superhry.cz/TSO_40e1f8z/800/002/2749-800.jpg
http://www.volny.cz/cash/svet.gif