Codan mix-ad duo sett

download report

Transcript Codan mix-ad duo sett

BRUKERVEILEDNING FOR ANTIBIOTIKASETT MED SALTVANNSOPPLØSNING OG STERILT VANN

2

1.

2.

3.

CODAN MIX-AD SETT, DUO

Forberedelser/prefylling:

Steng slangeklemmene

(hvit 3), (rød 2

) og rulleklemmen

(blå 6)

lufteventilene Dråpekammerets innstikksspiss settes i infusjonsbeholderen.

(

OBS!

Ved utblanding av tørrstoff i Sterilt vann fylles bare dråpekammeret, ikke infusjonsslangen, før utblanding av tørrstoffet) Fyll dråpekammeret med NaCl til nivåmerket.

Åpne

rulleklemmen

og fyll pasientslangen med NaCl. Steng

rulleklemmen 3 6

4.

5.

Tilsetting av tørrstoff:

Stikk den ene sideslangens innstikksspiss gjennom membranen på medikamenthetteglasset. Neste sideslange stikkes igjennom neste hetteglass.

Åpne først den ene Åpne

lufteventilen slangeklemmen

på sideslangen og la overtrykket i hetteglasset normalisere seg mot infusjonsbeholder.

på denne slangen.

Fyll halve hetteglasset med væske fra beholder.

Steng

slangeklemmen

og deretter

lufteventilen.

Rist hetteglasset til tørrstoffet har løst seg opp.

Gjenta punkt 5 for neste sideslange.

6.

NB!

Unngå å snu hetteglasset opp ned. Rist med bunnen av hetteglasset mot gulvet. Unngår dermed at luftefilter kan gå tett. Det letter tilbakefyllingen

Om du ikke har DUO-sett tilgjengelig, kan du benytte 2 stk MONOsett og sette på en 3veiskran ved veneinngangen.

7 8.

.

Hold hetteglasset opp og infusjonsbeholderen ned.

Åpne

slangeklemmen

og Steng

slangeklemmene lufteventilen

på den ene først. Når denne er tom, gjentar du punkt 7 for det andre hetteglasset. Nå har du overført innholdet i medikamenthetteglassene til infusjonsbeholderen.

og

lufteventilene.

Settet er klart til bruk!

CODAN NORGE A/S - P.b. 16, 2024 Gjerdrum -Tlf: 99310000 - Fax: 63991360 - E-mail: [email protected] - www.codan.de