3. το επαγγελμα του ηλεκτρονικου ραδιοηλεκτρολογου

Download Report

Transcript 3. το επαγγελμα του ηλεκτρονικου ραδιοηλεκτρολογου

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΣΕΛΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓOΣ
ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Σταθερή τηλεφωνία
Internet- οπτικές ίνες
ΚΑΛΩΔΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
CONN-X TV
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Ο δορυφόρος Telstar
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Εφαρμογή δορυφορικών
επικοινωνιών. Δέκτες GPS
Δέκτης προγραμμάτων δορυφορικών
καναλιών τηλεόρασης
Κινητές μονάδες δορυφορικών
επικοινωνιών
ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ
Κεραίες κινητής τηλεφωνίας
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
ΠΛΟΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Τα μέρη ενός ηλεκτρονικού
υπολογιστή
Επιτραπέζιο
σύστημα
Τεχνικός ήχου-ηχολήπτης
Τεχνικός ιατρικών οργάνων
Έγχρωμοι Υπέρηχοι
TRIPLEX-DOPLERR
Τεχνικός ανελκυστήρων
Εργαστήριο επισκευής
ηλεκτρονικών οικιακών συσκευών
ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
Συσκευή αναπαραγωγής ήχουεικόνας (DVD-CD)
Σπουδές Ηλεκτρονικού ανά
Εκπαιδευτική Βαθμίδα





ΕΠΑ.Σ. (Επαγγελματικές σχολές Υ.Π.Δ.Μ.Θ. –και
άλλων φορέων Ο.Α.Ε.Δ )
ΕΠΑ.Λ. Υπουργείο Παιδείας δια βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων – άλλοι φορείς
Ι.Ε.Κ. Ινστιτούτο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Υ.Π.Δ.Μ.Θ. και άλλοι φορείς
Α.Τ.Ε.Ι. Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά
ιδρύματα Υ.Π.Δ.Μ.Θ
Α.Ε.Ι. Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα Υ.Π.Δ.Μ.Θ
ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΑ ΙΕΚ




ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΕΚ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΙΕΚ
ΙΕΚ ΟΑΕΔ
Οι ειδικότητες προκηρύσσονται στην αρχή
κάθε σχολικής χρονιάς, δεν είναι γνωστές από
πριν και δεν είναι οι ίδιες κάθε χρονιά.
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑ ΙΕΚ






ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΚΤΥΩΝ
ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΑ ΑΝΩΤΑΤΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ
ΙΔΡΥΜΑΤΑ
ου







Αφορούν τμήματα του 4 Επιστημονικού
Πεδίου στις ειδικότητες:
Ηλεκτρονικής
Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
Τεχνολογίας Ήχου
Αυτοματισμού
Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικής
Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων.
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΠΡΩΤΟΥ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ
15630
12835
ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
17297
11607
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΑ
13214
7592
ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ
13355
8271
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
13801
12412

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ
59
111
161
194
93
ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ




ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
15787
13326
83
ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
16858
13444 68
ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
13391
10865
240
ΤΕΙ ΜΕΣΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
12999
9788
96
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ
16865
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 13897
ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 58
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ






Οι πτυχιούχοι του τμήματος μπορούν να ασχολούνται στα
παρακάτω αντικείμενα:
Παραγωγή η εμπορία πάσης φύσεως ιατρικών οργάνων
Επισκευή, συντήρηση, ανακατασκευή ιατρικών μηχανημάτων
και οργάνων
Φροντίδα, συντήρηση, επισκευή και έλεγχο των
νοσοκομειακών συσκευών και οργάνων
Συμμετοχή στην αξιολόγηση προσφορών και την προμήθεια
ιατρικών οργάνων και εξοπλισμού
Εξειδικευμένες εργασίες εγκατάστασης και θέσεως σε
λειτουργία ιατρικών οργάνων και εξοπλισμού εργαστηριών
και τμημάτων νοσοκομείων (χειρουργεία, ακτινολογικά κλπ)
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ
ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΛΗΞΟΥΡΙ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ 16558
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 5042
ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 234
Η κατάρτιση είναι τόσο πρακτική( κατασκευή –
συντήρηση οργάνων, χόρδισμα-συντήρηση πιάνων,
ηχοληψία και ηχογράφηση μουσικών συνόλων σε
εσωτερικό η εξωτερικό χώρο, χρήση ηλεκτρονικής
και ψηφιακής τεχνολογίας) όσο και θεωρητική.
ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ 16031
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 7284
ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 103
Αντικειμενο σπουδων του τμήματος είναι η εφαρμογη
της σύγχρονης ηλεκτρονικής τεχνολογίας στη
σύνθεση, παραγωγή και διαχείριση του μουσικού
ήχου, καθώς και η τεχνολογία των μουσικών
οργάνων και η ακουστική τεχνολογία των χώρων
Το Πρόγραμμα Σπουδων του τμήματος περιλαμβάνει
1.Μαθηματα Γενικής Υποδομής όπως Φυσική-Κυματική,
Μαθηματικά, Ακουστική- Ψυχοακουστικη, Θεωρία της
Μουσικής, Εισαγωγή στην πληροφορική και
προγραμματισμός Η/Υ κλπ
2. Μαθήματα Ειδικής Υποδομής όπως Ψηφιακά Ηλεκτρονικά,
Σύγχρονη τεχνολογία στη Μουσική, Εισαγωγή στις Μουσικές
Συσκευές ψηφιακής Διασύνδεσης (MIDI) κλπ
3. Στα Μαθήματα ειδικότητας περιλαμβάνονται μαθήματα όπως
Πληροφορική, Μουσική Σύνθεση, Δημιουργία με διατάξεις
MIDI, Μηχανικής του Ήχου, Ηχοληψία, Μουσική Σύνθεση
και Εικόνα. Οργάνωση Studio, Μουσική και Πολυμέσα και
μαθήματα Τεχνολογίας Μουσικών Οργάνων (κλασικά και
παραδοσιακά μουσικά όργανα και Σύγχρονα ηλεκτρονικά
μουσικά όργανα), Ηχητικός Σχεδιασμός κλπ.
ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ)
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ 14234
ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 6578
ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 240
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Κύριο αντικείμενο ενασχόλησης των
αποφοίτων του τμήματος είναι η ανάλυση, ο
σχεδιασμός, η υλοποίηση, η εγκατάσταση και
διαχείριση συστημάτων επεξεργασίας,
αποθήκευσης, ανάκλησης και μετάδοσης
πληροφορίας με οποιαδήποτε μορφή
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
Λειτουργεί τμήμα στην
Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Μαρούσι
Αττικής)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ 15875 ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 13128 ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 54
Το πτυχίο ΑΣΠΑΙΤΕ χορηγείται στο τέλος του Α! κύκλου σπουδων μετά
από πρόγραμμα σπουδων διάρκειας 8 εξαμήνων και παρέχει δικαίωμα
διδασκαλίας στην ειδικότητα στην Β/θμια εκπαίδευση. Το πτυχίο αυτό από
άποψη ακαδημαϊκού επιπέδου είναι ισότιμο με πτυχίο ΤΕΙ.
Οι κάτοχοι του Πτυχίου ΑΣΠΑΙΤΕ μπορούν να φοιτήσουν για 2 επιπλέον
εξάμηνα σε ειδικό πρόγραμμα του οικείου τμήματος της ΑΣΠΑΙΤΕ (Β!
κύκλος σπουδών) η σε ΤΕΙ
Δηλαδή με σπουδές συνολικής διάρκειας 5 ετών οι απόφοιτοι της Σχολής
αποκτούν δυο πτυχία το βασικό πτυχίο Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης (Α! κύκλος) και το Πτυχίο Μηχανικού Τεχνολογικής
Κατεύθυνσης (Β! κύκλος) αντίστοιχης ειδικότητας και ισοδύναμο με αυτό
των ΤΕΙ.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ






Πληροφορικής
Ψηφιακών Συστημάτων και Μικροϋπολογιστών
Ηλεκτρονικών
Συστημάτων Αυτομάτου Έλεγχου
Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων, Μικροκυμάτων και
Κεραιών
Ραδιοτεχνίας και Τηλεόρασης
ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
•ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ
ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Καθηγητής ηλεκτρονικών σε
 Επαγγελματικές σχολές
 Επαγγελματικά Λύκεια – Ι.Ε.Κ.
 Α.Τ.Ε..Ι και Α.Ε.Ι.
ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ






Βιομηχανία ή βιοτεχνία κατασκευής - συναρμολόγησης ηλεκτρονικών
συσκευών οικιακής χρήσεως ή γενικότερα καταναλωτικών συσκευών
όπως στερεοφωνικών συστημάτων, τηλεοράσεων, δεκτών ραδιοφωνίας,
τηλεφωνίας κ.τ.λ.
Βιομηχανία ή βιοτεχνία ή εταιρεία συναρμολόγησης Η/Υ.
Τεχνική εταιρεία ή Εργαστήριο εγκατάστασης συστημάτων Η/Υ και
δικτύων.
Εταιρεία ή Εργαστήριο επισκευής και εγκατάστασης συσκευών ήχου και
εικόνας καθώς και εγκατάστασης κεντρικών κεραιών τηλεόρασης.
Τεχνική εταιρεία εγκατάστασης δομημένων καλωδιώσεων για δίκτυα
Η/Υ.
Υπολογιστικά κέντρα μικρών η μεγάλων εταιρειών.
ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ





Σε καταστήματα πώλησης ηλεκτρονικών συσκευών
ήχου και εικόνας καθώς και ηλεκτρονικών
εξαρτημάτων πάσης φύσεως.
Σε καταστήματα πώλησης υπολογιστών και
δικτυακών προϊόντων.
Σε τεχνικές υπηρεσίες που ασχολούνται:
α. Με συντήρηση και επισκευή οικιακών και
καταναλωτικών ηλεκτρονικών συσκευών.
β. Με συντήρηση και επισκευή υπολογιστικών
συστημάτων και δικτύων.